Rozhodnutie č. 2/2009 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-2
Čiastka 1/2009
Platnosť od 08.01.2009
Pôvodný predpis 08.01.2009

2

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 8. januára 2009

o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky a § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov

vyhlasujem

voľby do Európskeho parlamentu a

určujem

deň ich konania na sobotu 6. júna 2009.

Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 13 poslancov.

Pavol Paška v. r.