Oznámenie č. 93/2007 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní cenových rozhodnutí pre oblasť vodárenstva

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-93
Čiastka 52/2007
Platnosť od 07.03.2007
Pôvodný predpis 07.03.2007

93

OZNÁMENIE

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 12 ods. 6 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 658/2004 Z. z. oznamuje, že pre oblasť vodárenstva vydal cenové rozhodnutia na rok 2007:

Regulovaný subjekt Číslo rozhodnutia Dátum vydania
rozhodnutia
Číslo vestníka
1. Vojenské lesy a majetky SR,
š. p. Pliešovce, Lesnícka 23,
962 63 Pliešovce
0001/2007/V 29. 9. 2006 37/2006
2. Obec Slavošovce, 049 36 Slavošovce 113 0002/2007/V 2. 11. 2006 37/2006
3. BK Service International, s. r. o.,
Žilinská cesta 126, 921 01 Piešťany
0003/2007/V 23. 10. 2006 37/2006
4. Obec Liesek, 827 12 Liesek 0004/2007/V 2. 11. 2006 37/2006
5. Obec Malý Šariš, Malý Šariš 104,
080 01 Prešov
0005/2007/V 3. 11. 2006 37/2006
6. Obec Zborov, Obecný úrad, Lesná 10,
086 33 Zborov
0006/2007/V 3. 11. 2006 38/2006
7. Obec Kunešov, Obecný úrad Kunešov 1,
967 01 Kremnica
0007/2007/V 9. 11. 2006 38/2006
8. Obec Jaklovce, Obecný úrad Jaklovce,
Nová 464, 055 61 Jaklovce
0008/2007/V 10. 11. 2006 38/2006
9. Sanatórium Dr. Guhra n. o.,
Tatranská Polianka, 059 82 Vysoké Tatry
0009/2007/V 10. 11. 2006 38/2006
10. MsVaK - Vodárne a kanalizácie
mesta Hurbanovo, s. r. o., Komárňanská 69,
947 01 Hurbanovo
0010/2007/V 10. 11. 2006 38/2006
11. Slovenský vodohospodársky podnik,
štátny podnik, Radničné námestie 8,
969 39 Banská Štiavnica
0011/2007/V 10. 11. 2006 38/2006
12. Obec Nižná Myšia, Obecný úrad,
Obchodná 104, 044 15 Nižná Myšia
0012/2007/V 13. 11. 2006 38/2006
13. Obec Hôrka nad Váhom,
Obecný úrad Hôrka nad Váhom 225,
916 32 Hôrka nad Váhom
0013/2007/V 14. 11. 2006 38/2006
14. Obec Lukov, Lukov 60, 086 05 Lukov 0014/2007/V 14. 11. 2006 38/2006
15. Obec Polomka, Osloboditeľov 12,
976 66 Polomka
0015/2007/V 14. 11. 2006 38/2006
16. Obec Abrahám, Obecný úrad,
925 45 Abrahám č. 52
0016/2007/V 21. 11. 2006 38/2006
17. Obec Hoste, Obecný úrad, 925 45 Hoste 0017/2007/V 21. 11. 2006 38/2006
18. Obec Vozokany, Obecný úrad,
925 05 Vozokany
0018/2007/V 21. 11. 2006 41/2006
19. Obec Tomášikovo, Obecný úrad,
Hlavná 319, 925 04 Tomášikovo
0019/2007/V 21. 11. 2006 41/2006
20. Obec Veľký Grob, Obecný úrad,
925 27 Veľký Grob
0020/2007/V 21. 11. 2006 41/2006
21. Obec Borinka, Obecný úrad, 900 32 Borinka 0021/2007/V 21. 11. 2006 45/2006
22. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
a Ústav na výkon väzby, Gucmanova 19/670,
priečinok 7, 920 41 Leopoldov
0022/2007/V 21. 11. 2006 41/2006
23. Obec Terňa, Obecný úrad, Hlavná 119/58,
082 67 Terňa
0023/2007/V 22. 11. 2006 41/2006
24. Telesná kultúra a šport obce Nálepkovo, s. r. o.,
Hámorská 35, 053 33 Nálepkovo
0024/2007/V 22. 11. 2006 41/2006
25. Obec Zemplínska Teplica, Obecný úrad,
Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica
0025/2007/V 22. 11. 2006 41/2006
26. Obec Rišňovce, Obecný úrad č. 259,
951 21 Rišňovce
0026/2007/V 22. 11. 2006 41/2006
27. Obec Ladomerská Vieska,
965 01 Žiar nad Hronom
0027/2007/V 22. 11. 2006 41/2006
28. Vojenské zdravotnícke zariadenia, a. s.,
OZ Vojenský vysokošpecializovaný ústav
pre pľúcne choroby,
059 83 Nová Polianka-Vysoké Tatry
0028/2007/V 24. 11. 2006 41/2006
29. Obec Veľký Slivník 82, 082 67 Terňa 0029/2007/V 24. 11. 2006 41/2006
30. Obec Dulov, Obecný úrad, 018 52 Dulov 0030/2007/V 24. 11. 2006 41/2006
31. Obec Ľutina, Obecný úrad, 082 57 Ľutina 0031/2007/V 24.11. 2006 41/2006
32. Obec Malé Zlievce, 991 22 Malé Zlievce 0032/2007/V 26. 11. 2006 41/2006
33. Prevádzkareň obce Pliešovce,
Zvolenská cesta 52/41, 962 63 Pliešovce
0033/2007/V 27. 11. 2006 41/2006
34. Obec Bartošova Lehôtka, Obecný úrad č. 80,
967 01 Kremnica
0034/2007/V 27. 11. 2006 41/2006
35. Obec Veľké Rovné, Obecný úrad,
013 62 Veľké Rovné
0035/2007/V 28. 11. 2006 41/2006
36. Obec Hertník, Obecný úrad Hertník,
086 42 Hertník
0036/2007/V 28. 11. 2006 41/2006
37. Hornonitrianske bane Prievidza, a. s.,
ul. Matice slovenskej 10, 971 71 Prievidza
0037/2007/V 28. 11. 2006 45/2006
38. Obec Mankovce, Obecný úrad,
951 91 Mankovce
0038/2007/V 1. 12. 2006 47/2006
39. Obec Zohor, Obecný úrad,
Dolná ulica č. 46, 900 51 Zohor
0039/2007/V 1. 12. 2006 45/2006
40. Obec Ľubietová, Ľubietová 1,
976 55 Ľubietová
0040/2007/V 4. 12. 2006 45/2006
41. Obec Jablonov nad Turňou,
049 43 Jablonov nad Turňou
0041/2007/V 5. 12. 2006 45/2006
42. Obec Krásnohorská Dlhá Lúka,
049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka 3
0042/2007/V 5. 12. 2006 45/2006
43. Obec Ihlany, 059 94 Ihlany 0043/2007/V 5. 12. 2006 45/2006
44. Obec Vydrník, 059 14 Spišský Štiavnik 0044/2007/V 5. 12. 2006 45/2006
45. Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre,
Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra
0045/2007/V 6. 12. 2006 45/2006
46. Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre,
Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra
0046/2007/V 6. 12. 2006 45/2006
47. Obec Andrejová,
Obecný úrad Andrejová 39,
086 37 Šarišské Čierne
0047/2007/V 6. 12. 2006 45/2006
48. Obec Cigeľka, Obecný úrad Cigeľka č. 33,
086 02 Gaboltov
0048/2007/V 6. 12. 2006 45/2006
49. Obec Kochanovce, Obecný úrad,
086 46 Hankovce
0049/2007/V 6. 12. 2006 45/2006
50. Obec Kružlov, Obecný úrad, 086 04 Kružlov 0050/2007/V 6. 12. 2006 45/2006
51. Obec Beloveža, Obecný úrad, 086 14 Hažlín 0051/2007/V 6. 12. 2006 45/2006
52. Obec Hrabovec, Obecný úrad,
086 11 Hrabovec
0052/2007/V 6. 12. 2006 45/2006
53. Obec Tekovská Breznica, Obecný úrad,
966 52 Tekovská Breznica
0053/2007/V 6. 12. 2006 45/2006
54. Obec Vyšná Polianka 21,
086 36 Vyšná Polianka
0054/2007/V 7. 12. 2006 45/2006
55. Železiarne Podbrezová, a. s.,
Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová
0055/2007/V 7. 12. 2006 45/2006
56. Slovnaft, a. s., Vlčie hrdlo 1,
824 12 Bratislava
0056/2007/V 11. 12. 2006 45/2006
57. Obec Zlaté, Obecný úrad Zlaté 17,
086 01 Rokytov
0057/2007/V 11. 12. 2006 45/2006
58. Obec Jablonov, Obecný úrad Jablonov 165,
053 03 Jablonov
0058/2007/V 11. 12. 2006 45/2006
59. Obec Štós, Obecný úrad Štós 143,
044 26 Štós
0059/2007/V 11. 12. 2006 45/2006
60. Obec Osikov, Obecný úrad Osikov 57,
086 42 Hertník
0060/2007/V 11. 12. 2006 45/2006
61. Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s.,
Štefánikova 1780,
031 80 Liptovský Mikuláš
0061/2007/V 11. 12. 2006 45/2006
62. Oravská vodárenská spoločnosť, a. s.,
Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín
0062/2007/V 11. 12. 2006 45/2006
63. Obec Plášťovce, Obecný úrad,
953 82 Plášťovce č. 345
0063/2007/V 13. 12. 2006 47/2006
64. Obec Hontianske Nemce,
Obecný úrad č. 500,
962 65 Hontianske Nemce
0064/2007/V 15. 12. 2006 47/2006
65. Považská vodárenská spoločnosť, a. s.,
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
0065/2007/V 15. 12. 2006 47/2006
66. Obec Stuľany 42, 086 43 Koprivnica 0066/2007/V 15. 12. 2006 53/2006
67. Obec Hankovce, 086 46 Hankovce 0067/2007/V 15. 12. 2006 53/2006
68. Obec Bidovce, 044 45 Bidovce 0068/2007/V 15. 12. 2006 53/2006
69. MESTSKÁ ČOV, spol. s r. o.,
M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
0069/2007/V 15. 12. 2006 53/2006
70. Obecná vodohospodárska spoločnosť
Šáchor, spol. s r. o., 916 33 Lúka 205
0070/2007/V 18. 12. 2006 53/2006
71. Obec Šurianky, Obecný úrad,
951 26 Šurianky
0071/2007/V 18. 12. 2006 53/2006
72. Obec Hruboňovo, Obecný úrad,
951 25 Hruboňovo
0072/2007/V 18. 12. 2006 53/2006
73. Obec Jakubov, Obecný úrad,
900 63 Jakubov
0073/2007/V 18. 12. 2006 53/2006
74. Obec Hýľov 21, 044 12 Hýľov 0074/2007/V 19. 12. 2006 55/2006
75. Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a. s.,
Partizánska cesta 5,
974 01 Banská Bystrica
0075/2007/V 22. 12. 2006 55/2006
76. Obec Šuňava, Trojičné námestie 255/3,
059 39 Šuňava
0076/2007/V 19. 12. 2006 55/2006
77. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.,
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
0077/2007/V 19. 12. 2006 55/2006
78. Obec Mojmírovce, Obecný úrad, Hlavná 931,
951 15 Mojmírovce
0078/2007/V 20. 12. 2006 55/2006
79. Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o.,
Muránska Huta, Časť Predná Hora č. 126,
049 01 Muráň
0079/2007/V 20. 12. 2006 55/2006
80. Obec Alekšince, Obecný úrad,
951 22 Alekšince č. 389
0080/2007/V 20. 12. 2006 55/2006
81. Ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb
a hrudníkovej chirurgie, 059 84 Vyšné Hágy
0081/2007/V 20. 12. 2006 55/2006
82. Obec Šarišské Čierne, Obecný úrad č. 81,
086 37 Šarišské Čierne
0082/2007/V 21. 12. 2006 55/2006
83. Vodárne a kanalizácie mesta Stupava,
Devínska cesta 30, 900 31 Stupava
0083/2007/V 21. 12. 2006 59/2006
84. Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.,
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
0084/2007/V 21. 12. 2006 59/2006
85. KOMVak - Vodárne a kanalizácie
mesta Komárna, a. s., E. B. Lukáča 25,
945 01 Komárno
0085/2007/V 22. 12. 2006 59/2006
86. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.,
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
0086/2007/V 22. 12. 2006 59/2006
87. Východoslovenská vodárenská
spoločnosť, a. s., Komenského 50,
042 48 Košice
0087/2007/V 22. 12. 2006 59/2006
88. Turčianska vodárenská spoločnosť, a. s.,
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
0088/2007/V 22. 12. 2006 59/2006
89. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.,
Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok
0089/2007/V 22. 12. 2006 59/2006
90. ZSNP, a. s., Priemyselná 12,
965 63 Žiar nad Hronom
0090/2007/V 22. 12. 2006 59/2006
91. Obec Jaslovské Bohunice, Obecný úrad,
Nám. Sv. Michala 344/8,
919 30 Jaslovské Bohunice
0091/2007/V 22. 12. 2006 59/2006
92. SLV, s. r. o., 916 16 Krajné 52 0092/2007/V 22. 12. 2006 59/2006
93. DUSLO, a. s.,
Administratívna budova, ev. č. 1236,
927 03 Šaľa
0093/2007/V 22. 12. 2006 59/2006
94. Obec Branč, Obecný úrad,
Hlavné námestie č. 1, 951 13 Branč
0094/2007/V 22. 12. 2006 59/2006
95. Trenčianska vodohospodárska
spoločnosť, a. s., 1. mája 11,
911 01 Trenčín
0095/2007/V 22. 12. 2006 60/2006
96. Západoslovenská vodárenská
spoločnosť, a. s.,
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
0096/2007/V 22. 12. 2006 60/2006
97. Obec Zbehy, Obecný úrad č. 69,
951 42 Zbehy
0097/2007/V 22. 12. 2006 60/2006
98. Obecný podnik služieb, Za múrom 37,
935 05 Pukanec
0098/2007/V 22. 12. 2006 60/2006
99. Obec Lukáčovce, Obecný úrad,
951 23 Lukáčovce
0099/2007/V 27. 12. 2006 60/2006
100. Obec Ducové, Obecný úrad, 922 21 Ducové 0100/2007/V 27. 12. 2006 60/2006
101. Obec Hubina, Obecný úrad, 922 21 Hubina 0101/2007/V 27. 12. 2006 60/2006
102. Podtatranská vodárenská prevádzková
spoločnosť, a. s., Hraničná 662/17,
058 89 Poprad
0102/2007/V 27. 12. 2006 60/2006
103. Mondi Business Paper SCP, a. s.,
Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok
0103/2007/V 28. 12. 2006 60/2006
104. Rabčan, s. r. o., Rabčická 412,
029 44 Rabča
0104/2007/V 28. 12. 2006 60/2006
105. Obec Tupá, Obecný úrad, 935 84 Tupá 0105/2007/V 28. 12. 2006 60/2006
106. VISTO, s. r. o., Bánovská cesta 8220/7A,
010 01 Žilina
0106/2007/V 28. 12. 2006 60/2006
107. Správa mestského majetku, s. r. o.,
Nám. Slobody č. 10, 909 01 Skalica
0107/2007/V 28. 12. 2006 60/2006
108. FORTUNAE, s. r. o., Levice, Nábrežná 1,
934 01 Levice
0108/2007/V 29. 12. 2006 60/2006
109. Obec Stará Kremnička 198,
965 01 Žiar nad Hronom
0109/2007/V 29. 12. 2006 60/2006
110. Obec Orlov, Obecný úrad, 065 43 Orlov 0110/2007/V 29. 12. 2006 60/2006

Do textu cenových rozhodnutí možno nahliadnuť na webovej stránke úradu www.urso.gov.sk a v príslušnom Vestníku úradu.