Redakčné oznámenie č. r1/c164/2006 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 289/2006 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-c164-r1
Čiastka 164/2006
Platnosť od 14.07.2006
Pôvodný predpis 14.07.2006

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 289/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zorné pole výhľadu a stierače predného skla poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov

V prílohe k nariadeniu vlády majú byť namiesto slov „79/107/EHS“ správne uvedené slová „79/1073/EHS“.