Redakčné oznámenie č. r1/c124/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 125/2003 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-c124-r1
Čiastka 124/2003
Platnosť od 24.07.2003
Pôvodný predpis 24.07.2003

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

vo vyhláške Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 125/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predaji životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení a o odberných oprávneniach

V prílohe č. 1 v stĺpci „Druh tovaru alebo výrobku“ v riadku „Múka“ v stĺpci „Dospelí“ má byť namiesto hodnoty „6,4“ správne uvedená hodnota „64“.