Vyhláška č. 410/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 234/2001 Z. z. o zaradení odpadov do Zeleného zoznamu odpadov, Žltého zoznamu odpadov a Červeného zoznamu odpadov a o vzoroch dokladov požadovaných pri preprave odpadov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-410
Čiastka 160/2002
Platnosť od 25.07.2002 do31.07.2004
Účinnosť od 01.08.2002 do31.07.2004
Zrušený 223/2001 Z. z.
Znenie 01.08.2002

410

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 8. júla 2002,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 234/2001 Z. z. o zaradení odpadov do Zeleného zoznamu odpadov, Žltého zoznamu odpadov a Červeného zoznamu odpadov a o vzoroch dokladov požadovaných pri preprave odpadov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 3 písm. g) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 234/2001 Z. z. o zaradení odpadov do Zeleného zoznamu odpadov, Žltého zoznamu odpadov a Červeného zoznamu odpadov a o vzoroch dokladov požadovaných pri preprave odpadov sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 1 sa na konci pripája tento text:

„GJ ODPAD Z TEXTILU
GJ010 5003 Odpad z hodvábu vrátane zámotkov nevhodných na zmotávanie, odpad z priadze a mykanej priadze
GJ011 500310 - nemykaný alebo nečesaný
GJ012 500390 - iný
GJ020 5103 Odpad z vlny, jemnej alebo hrubej zvieracej srsti vrátane odpadu z priadze okrem odpadu z mykanej priadze
GJ021 510310 - výčesky vlny alebo jemnej zvieracej srsti
GJ022 510320 - iný odpad z vlny alebo jemnej zvieracej srsti
GJ023 510330 - odpad z hrubej zvieracejsrsti
GJ030 5202 Odpad z bavlny vrátane odpadu z priadze a mykanej priadze
GJ031 520210 - odpad z priadze vrátane odpadu z nití
GJ032 520291 - odpad z mykanej priadze
GJ033 520299 - iný odpad z bavlny
GJ040 530130 Ľanová kúdeľ a odpad z ľanu
GJ050 ex 530290 Kúdeľ a odpad z pravého konope (Cannabis sativa L.) vrátane odpadu z priadze a mykanej priadze
GJ060 ex 530390 Kúdeľ a odpad z jutových a iných textilných lykových vlákien vrátane odpadu z priadze a mykanej priadze okrem ľanu, pravého konope a ramie - čínskej trávy
GJ070 ex 530490 Kúdeľ a odpad zo sisalu a z iných textilných vlákien rastlín rodu Agáve vrátane odpadu z priadze a mykanej priadze
GJ080 ex 530519 Kúdeľ, výčesky a odpad z kokosu vrátane odpadu z priadze a mykanej priadze
GJ090 ex 530529 Kúdeľ, výčesky a odpad z abaky (manilské konope alebo Musatextilis Nee) vrátane odpadu z priadze a mykanej priadze
GJ100 ex 530599 Kúdeľ, výčesky a odpad z ramie - čínskej trávy a iných textilných vlákien inde nešpecifikovaných alebo nezahrnutých vrátane odpadu z priadze a mykanej priadze
GJ110 5505 Odpad z chemických vlákien vrátane výčeskov, odpadu z priadze a mykanej priadze
GJ111 550510 - zo syntetických vlákien
GJ112 550520 - z umelých vlákien
GJ130 ex 6310 Použité handry, zvyšky motúzov, šnúr, povrazov alebo lán a opotrebované výrobky z motúzov, šnúr, povrazov alebo z lán z textilných materiálov
GJ131 ex 631010 - triedené
GJ132 ex 631090 - iné“.

2. V prílohe č. 2 časť GJ ODPAD Z TEXTILU znie:

„GJ ODPAD Z TEXTILU
GJ120-SRA 630900 Obnosené odevy a iné opotrebované textilné zvyšky“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2002.


László Miklós v. r.