Redakčné oznámenie č. r1/c9/1996 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-c9-r1
Čiastka 9/1996
Platnosť od 26.01.1996
Pôvodný predpis 26.01.1996

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 1996 a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V čl. IV bode 7 § 32 ods. 5 má byť namiesto slova „vzťahujú" správne uvedené slovo „nevzťahujú".

Redakcia