Zákon č. 328/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú nové sídla a obvody súdov, a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-328

(v znení č. 481/2002 Z. z., 458/2003 Z. z.)

Čiastka 116/1996
Platnosť od 22.11.1996 do31.12.2004
Účinnosť od 01.09.2004 do31.12.2004
Zrušený 371/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou čl. I, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 1997

Znenie 01.09.2004

328

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 24. októbra 1996,

ktorým sa ustanovujú nové sídla a obvody súdov, a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

§ 1

Sídla a obvody krajských súdov

(1) Sídlom Krajského súdu v Bratislave je mesto Bratislava; jeho obvod tvoria územné obvody týchto súdov:

a) Okresného súdu Bratislava I,

b) Okresného súdu Bratislava II,

c) Okresného súdu Bratislava III,

d) Okresného súdu Bratislava IV,

e) Okresného súdu Bratislava V,

f) Okresného súdu Malacky,

g) Okresného súdu Pezinok.

(2) Sídlom Krajského súdu v Trnave je mesto Trnava; jeho obvod tvoria územné obvody týchto súdov:

a) Okresného súdu Trnava,

b) Okresného súdu Dunajská Streda,

c) Okresného súdu Galanta,

d) Okresného súdu Piešťany,

e) Okresného súdu Senica,

f) Okresného súdu Skalica.

(3) Sídlom Krajského súdu v Trenčíne je mesto Trenčín; jeho obvod tvoria územné obvody týchto súdov:

a) Okresného súdu Trenčín,

b) Okresného súdu Bánovce nad Bebravou,

c) Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom,

d) Okresného súdu Partizánske,

e) Okresného súdu Považská Bystrica,

f) Okresného súdu Prievidza.

(4) Sídlom Krajského súdu v Nitre je mesto Nitra; jeho obvod tvoria územné obvody týchto súdov:

a) Okresného súdu Nitra,

b) Okresného súdu Komárno,

c) Okresného súdu Levice,

d) Okresného súdu Nové Zámky,

e) Okresného súdu Šaľa,

f) Okresného súdu Topoľčany.

(5) Sídlom Krajského súdu v Žiline je mesto Žilina; jeho obvod tvoria územné obvody týchto súdov:

a) Okresného súdu Žilina,

b) Okresného súdu Čadca,

c) Okresného súdu Dolný Kubín,

d) Okresného súdu Liptovský Mikuláš,

e) Okresného súdu Martin,

f) Okresného súdu Námestovo,

g) Okresného súdu Ružomberok.

(6) Sídlom Krajského súdu v Banskej Bystrici je mesto Banská Bystrica; jeho obvod tvoria územné obvody týchto súdov:

a) Okresného súdu Banská Bystrica,

b) Okresného súdu Brezno,

c) Okresného súdu Lučenec,

d) Okresného súdu Revúca,

e) Okresného súdu Rimavská Sobota,

f) Okresného súdu Veľký Krtíš,

g) Okresného súdu Zvolen,

h) Okresného súdu Žiar nad Hronom.

(7) Sídlom Krajského súdu v Prešove je mesto Prešov; jeho obvod tvoria územné obvody týchto súdov:

a) Okresného súdu Prešov,

b) Okresného súdu Bardejov,

c) Okresného súdu Humenné,

d) Okresného súdu Kežmarok,

e) Okresného súdu Poprad,

f) Okresného súdu Stará Ľubovňa,

g) Okresného súdu Svidník,

h) Okresného súdu Vranov nad Topľou.

(8) Sídlom Krajského súdu v Košiciach je mesto Košice; jeho obvod tvoria územné obvody týchto súdov:

a) Okresného súdu Košice I,

b) Okresného súdu Košice II,

c) Okresného súdu Košice-okolie,

d) Okresného súdu Michalovce,

e) Okresného súdu Rožňava,

f) Okresného súdu Spišská Nová Ves,

g) Okresného súdu Trebišov.

§ 2

Sídla a obvody okresných súdov

(1) Sídlom Okresného súdu Bratislava I je Bratislava – mestská časť Staré Mesto; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Bratislava I.

(2) Sídlom Okresného súdu Bratislava II je Bratislava – mestská časť okresu Bratislava II; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Bratislava II.

(3) Sídlom Okresného súdu Bratislava III je Bratislava – mestská časť okresu Bratislava III; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Bratislava III a okresu Senec.

(4) Sídlom Okresného súdu Bratislava IV je Bratislava – mestská časť okresu Bratislava IV; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Bratislava IV.

(5) Sídlom Okresného súdu Bratislava V je Bratislava – mestská časť okresu Bratislava V; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Bratislava V.

(6) Sídlom Okresného súdu Malacky je mesto Malacky; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Malacky.

(7) Sídlom Okresného súdu Pezinok je mesto Pezinok; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Pezinok.

(8) Sídlom Okresného súdu Trnava je mesto Trnava; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Trnava a okresu Hlohovec.

(9) Sídlom Okresného súdu Dunajská Streda je mesto Dunajská Streda; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Dunajská Streda.

(10) Sídlom Okresného súdu Galanta je mesto Galanta; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Galanta.

(11) Sídlom Okresného súdu Piešťany je mesto Piešťany; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Piešťany.

(12) Sídlom Okresného súdu Senica je mesto Senica; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Senica.

(13) Sídlom Okresného súdu Skalica je mesto Skalica; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Skalica.

(14) Sídlom Okresného súdu Trenčín je mesto Trenčín; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Trenčín a okresu Ilava.

(15) Sídlom Okresného súdu Bánovce nad Bebravou je mesto Bánovce nad Bebravou; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Bánovce nad Bebravou.

(16) Sídlom Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom je mesto Nové Mesto nad Váhom; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Nové Mesto nad Váhom a okresu Myjava.

(17) Sídlom Okresného súdu Partizánske je mesto Partizánske; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Partizánske.

(18) Sídlom Okresného súdu Považská Bystrica je mesto Považská Bystrica; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Považská Bystrica a okresu Púchov.

(19) Sídlom Okresného súdu Prievidza je mesto Prievidza; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Prievidza.

(20) Sídlom Okresného súdu Nitra je mesto Nitra; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Nitra a okresu Zlaté Moravce.

(21) Sídlom Okresného súdu Komárno je mesto Komárno; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Komárno.

(22) Sídlom Okresného súdu Levice je mesto Levice; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Levice.

(23) Sídlom Okresného súdu Nové Zámky je mesto Nové Zámky; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Nové Zámky.

(24) Sídlom Okresného súdu Šaľa je mesto Šaľa; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Šaľa.

(25) Sídlom Okresného súdu Topoľčany je mesto Topoľčany; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Topoľčany.

(26) Sídlom Okresného súdu Žilina je mesto Žilina; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Žilina a okresu Bytča.

(27) Sídlom Okresného súdu Čadca je mesto Čadca; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Čadca a okresu Kysucké Nové Mesto.

(28) Sídlom Okresného súdu Dolný Kubín je mesto Dolný Kubín; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Dolný Kubín a okresu Tvrdošín.

(29) Sídlom Okresného súdu Liptovský Mikuláš je mesto Liptovský Mikuláš; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Liptovský Mikuláš.

(30) Sídlom Okresného súdu Martin je mesto Martin; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Martin a okresu Turčianske Teplice.

(31) Sídlom Okresného súdu Námestovo je mesto Námestovo; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Námestovo.

(32) Sídlom Okresného súdu Ružomberok je mesto Ružomberok; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Ružomberok.

(33) Sídlom Okresného súdu Banská Bystrica je mesto Banská Bystrica; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Banská Bystrica.

(34) Sídlom Okresného súdu Brezno je mesto Brezno; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Brezno.

(35) Sídlom Okresného súdu Lučenec je mesto Lučenec; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Lučenec a okresu Poltár.

(36) Sídlom Okresného súdu Revúca je mesto Revúca; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Revúca.

(37) Sídlom Okresného súdu Rimavská Sobota je mesto Rimavská Sobota; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Rimavská Sobota.

(38) Sídlom Okresného súdu Veľký Krtíš je mesto Veľký Krtíš; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Veľký Krtíš.

(39) Sídlom Okresného súdu Zvolen je mesto Zvolen; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Zvolen, okresu Detva a okresu Krupina.

(40) Sídlom Okresného súdu Žiar nad Hronom je mesto Žiar nad Hronom; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Žiar nad Hronom, okresu Banská Štiavnica a okresu Žarnovica.

(41) Sídlom Okresného súdu Prešov je mesto Prešov; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Prešov a okresu Sabinov.

(42) Sídlom Okresného súdu Bardejov je mesto Bardejov; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Bardejov.

(43) Sídlom Okresného súdu Humenné je mesto Humenné; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Humenné, okresu Medzilaborce a okresu Snina.

(44) Sídlom Okresného súdu Kežmarok je mesto Kežmarok; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Kežmarok.

(45) Sídlom Okresného súdu Poprad je mesto Poprad; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Poprad a okresu Levoča.

(46) Sídlom Okresného súdu Stará Ľubovňa je mesto Stará Ľubovňa; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Stará Ľubovňa.

(47) Sídlom Okresného súdu Svidník je mesto Svidník; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Svidník a okresu Stropkov.

(48) Sídlom Okresného súdu Vranov nad Topľou je mesto Vranov nad Topľou; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Vranov nad Topľou.

(49) Sídlom Okresného súdu Košice I je mesto Košice; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Košice I a okresu Košice III.

(50) Sídlom Okresného súdu Košice II je mesto Košice; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Košice II a okresu Košice IV.

(51) Sídlom Okresného súdu Košice-okolie je mesto Košice; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Košice-okolie.

(52) Sídlom Okresného súdu Michalovce je mesto Michalovce; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Michalovce a okresu Sobrance.

(53) Sídlom Okresného súdu Rožňava je mesto Rožňava; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Rožňava.

(54) Sídlom Okresného súdu Spišská Nová Ves je mesto Spišská Nová Ves; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Spišská Nová Ves a okresu Gelnica.

(55) Sídlom Okresného súdu Trebišov je mesto Trebišov; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Trebišov.

§ 2a

Sídlo a obvod Špeciálneho súdu

Sídlom Špeciálneho súdu je mesto Bratislava; jeho obvodom je celé územie Slovenskej republiky.

§ 3

Sídla a obvody vojenských súdov

(1) Sídlom Vyššieho vojenského súdu je mesto Trenčín; jeho obvod tvoria územné obvody týchto súdov:

a) Vojenského obvodového súdu v Bratislave,

b) Vojenského obvodového súdu v Banskej Bystrici,

c) Vojenského obvodového súdu v Prešove.

(2) Sídlom Vojenského obvodového súdu v Bratislave je mesto Bratislava; jeho obvod tvoria územné obvody týchto súdov:

a) Krajského súdu v Bratislave,

b) Krajského súdu v Trnave,

c) Krajského súdu v Trenčíne,

d) Krajského súdu v Nitre.

(3) Sídlom Vojenského obvodového súdu v Banskej Bystrici je mesto Banská Bystrica; jeho obvod tvoria územné obvody týchto súdov:

a) Krajského súdu v Banskej Bystrici,

b) Krajského súdu v Žiline.

(4) Sídlom Vojenského obvodového súdu v Prešove je mesto Prešov; jeho obvod tvoria územné obvody týchto súdov:

a) Krajského súdu v Prešove,

b) Krajského súdu v Košiciach.

§ 4

Územný obvod okresu1) tvoria obce uvedené v prílohe nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy.

§ 5

Registrové súdy2) a ich obvody

(1) Obchodný register pre obvod Krajského súdu v Bratislave vedie Okresný súd Bratislava I.

(2) Obchodný register pre obvod Krajského súdu v Trnave vedie Okresný súd Trnava.

(3) Obchodný register pre obvod Krajského súdu v Trenčíne vedie Okresný súd Trenčín.

(4) Obchodný register pre obvod Krajského súdu v Nitre vedie Okresný súd Nitra.

(5) Obchodný register pre obvod Krajského súdu v Žiline vedie Okresný súd Žilina.

(6) Obchodný register pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici vedie Okresný súd Banská Bystrica.

(7) Obchodný register pre obvod Krajského súdu v Prešove vedie Okresný súd Prešov.

(8) Obchodný register pre obvod Krajského súdu v Košiciach vedie Okresný súd Košice I.

§ 6

Konkurzné a vyrovnacie súdy a ich obvody

Na konkurzné a vyrovnacie konanie vrátane sporov ním vyvolaných, s výnimkou vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov,3) sú príslušné tieto súdy:

a) Krajský súd v Bratislave pre územné obvody

1. Krajského súdu v Bratislave,

2. Krajského súdu v Trnave,

3. Krajského súdu v Trenčíne,

4. Krajského súdu v Nitre,

b) Krajský súd v Banskej Bystrici pre územné obvody

1. Krajského súdu v Banskej Bystrici,

2. Krajského súdu v Žiline,

c) Krajský súd v Košiciach pre územné obvody

1. Krajského súdu v Košiciach,

2. Krajského súdu v Prešove.

§ 6a

Súdy s agendou priemyselnoprávnej ochrany a ich obvody

Na konanie o ochrane práv k predmetom priemyselného vlastníctva podľa osobitných predpisov4) sú príslušné tieto súdy:

a) Krajský súd v Bratislave pre územné obvody

1. Krajského súdu v Bratislave,

2. Krajského súdu v Trnave,

3. Krajského súdu v Trenčíne,

4. Krajského súdu v Nitre,

b) Krajský súd v Banskej Bystrici pre územné obvody

1. Krajského súdu v Banskej Bystrici,

2. Krajského súdu v Žiline,

c) Krajský súd v Košiciach pre územné obvody

1. Krajského súdu v Košiciach,

2. Krajského súdu v Prešove.

§ 6b

Súdy s azylovou agendou a ich obvody

Na rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam vydaným v konaní o azyle podľa osobitného predpisu5) sú príslušné tieto súdy:

a) Krajský súd v Bratislave pre územné obvody

1. Krajského súdu v Bratislave,

2. Krajského súdu v Trnave,

3. Krajského súdu v Trenčíne,

4. Krajského súdu v Nitre,

b) Krajský súd v Košiciach pre územné obvody

1. Krajského súdu v Košiciach,

2. Krajského súdu v Prešove,

3. Krajského súdu v Banskej Bystrici,

4. Krajského súdu v Žiline.

§ 7

(1) Ďalšie súdy sa môžu zriadiť a zrušiť len zákonom, ktorý ustanoví aj ich sídla a obvody.

(2) Zákonom sa môže určiť, že veci určitého druhu z obvodu niekoľkých súdov bude vybavovať jeden okresný súd alebo krajský súd.


Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1992 Zb. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej správe súdov, vybavovaní sťažností a o voľbách prísediacich (zákon o štátnej správe súdov) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 12/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 110/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 318/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa slová „ustanoviť pôsobnosť niektorých obvodných súdov v Bratislave“ nahrádzajú slovami „ustanoviť pôsobnosť niektorých okresných súdov v Bratislave a Košiciach“.

2. V § 2 sa vypúšťajú odseky 2 až 5 a zároveň sa zrušuje číslovanie odsekov.

3. § 3 vrátane nadpisu znie:

㤠3

Sídla a obvody krajských súdov

(1) Sídlom Krajského súdu v Bratislave je mesto Bratislava; jeho obvod tvoria územné obvody týchto súdov:

a) Okresného súdu Bratislava I,

b) Okresného súdu Bratislava II,

c) Okresného súdu Bratislava III,

d) Okresného súdu Bratislava IV,

e) Okresného súdu Bratislava V,

f) Okresného súdu Dunajská Streda,

g) Okresného súdu Galanta,

h) Okresného súdu Komárno,

i) Okresného súdu Levice,

j) Okresného súdu Nitra,

k) Okresného súdu Nové Zámky,

l) Okresného súdu Senica,

m) Okresného súdu Topoľčany,

n) Okresného súdu Trenčín,

o) Okresného súdu Trnava.

(2) Sídlom Krajského súdu v Banskej Bystrici je mesto Banská Bystrica; jeho obvod tvoria územné obvody týchto súdov:

a) Okresného súdu Banská Bystrica,

b) Okresného súdu Čadca,

c) Okresného súdu Dolný Kubín,

d) Okresného súdu Liptovský Mikuláš,

e) Okresného súdu Lučenec,

f) Okresného súdu Martin,

g) Okresného súdu Považská Bystrica,

h) Okresného súdu Prievidza,

i) Okresného súdu Rimavská Sobota,

j) Okresného súdu Veľký Krtíš,

k) Okresného súdu Zvolen,

l) Okresného súdu Žiar nad Hronom,

m) Okresného súdu Žilina.

(3) Sídlom Krajského súdu v Košiciach je mesto Košice; jeho obvod tvoria územné obvody týchto súdov:

a) Okresného súdu Bardejov,

b) Okresného súdu Humenné,

c) Okresného súdu Košice I,

d) Okresného súdu Košice II,

e) Okresného súdu Košice-okolie,

f) Okresného súdu Michalovce,

g) Okresného súdu Poprad,

h) Okresného súdu Prešov,

i) Okresného súdu Rožňava,

j) Okresného súdu Spišská Nová Ves,

k) Okresného súdu Stará Ľubovňa,

l) Okresného súdu Svidník,

m) Okresného súdu Trebišov,

n) Okresného súdu Vranov nad Topľou.“.

4. Za § 3 sa vkladajú § 3a a 3b, ktoré vrátane nadpisu nad § 3a znejú:

„Sídla a obvody okresných súdov

§ 3a

(1) Sídlom Okresného súdu Banská Bystrica je mesto Banská Bystrica; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Banská Bystrica a okresu Brezno.

(2) Sídlom Okresného súdu Bardejov je mesto Bardejov; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Bardejov.

(3) Sídlom Okresného súdu Bratislava I je Bratislava – mestská časť Staré Mesto; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Bratislava I.

(4) Sídlom Okresného súdu Bratislava II je Bratislava – mestská časť okresu Bratislava II; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Bratislava II.

(5) Sídlom Okresného súdu Bratislava III je Bratislava – mestská časť okresu Bratislava III; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Bratislava III, okresu Malacky, okresu Pezinok a okresu Senec.

(6) Sídlom Okresného súdu Bratislava IV je Bratislava – mestská časť okresu Bratislava IV; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Bratislava IV.

(7) Sídlom Okresného súdu Bratislava V je Bratislava – mestská časť okresu Bratislava V; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Bratislava V.

(8) Sídlom Okresného súdu Čadca je mesto Čadca; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Čadca a okresu Kysucké Nové Mesto.

(9) Sídlom Okresného súdu Dolný Kubín je mesto Dolný Kubín; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Dolný Kubín, okresu Námestovo a okresu Tvrdošín.

(10) Sídlom Okresného súdu Dunajská Streda je mesto Dunajská Streda; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Dunajská Streda.

(11) Sídlom Okresného súdu Galanta je mesto Galanta; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Galanta a okresu Šaľa.

(12) Sídlom Okresného súdu Humenné je mesto Humenné; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Humenné, okresu Medzilaborce a okresu Snina.

(13) Sídlom Okresného súdu Komárno je mesto Komárno; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Komárno.

(14) Sídlom Okresného súdu Košice I je mesto Košice; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Košice I a okresu Košice III.

(15) Sídlom Okresného súdu Košice II je mesto Košice; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Košice II a okresu Košice IV.

(16) Sídlom Okresného súdu Košice-okolie je mesto Košice; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Košice-okolie.

(17) Sídlom Okresného súdu Levice je mesto Levice; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Levice.

(18) Sídlom Okresného súdu Liptovský Mikuláš je mesto Liptovský Mikuláš; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Liptovský Mikuláš a okresu Ružomberok.

(19) Sídlom Okresného súdu Lučenec je mesto Lučenec; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Lučenec a okresu Poltár.

(20) Sídlom Okresného súdu Martin je mesto Martin; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Martin a okresu Turčianske Teplice.

(21) Sídlom Okresného súdu Michalovce je mesto Michalovce; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Michalovce a okresu Sobrance.

(22) Sídlom Okresného súdu Nitra je mesto Nitra; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Nitra a okresu Zlaté Moravce.

(23) Sídlom Okresného súdu Nové Zámky je mesto Nové Zámky; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Nové Zámky.

(24) Sídlom Okresného súdu Poprad je mesto Poprad; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Poprad a okresu Kežmarok.

(25) Sídlom Okresného súdu Považská Bystrica je mesto Považská Bystrica; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Považská Bystrica, okresu Ilava a okresu Púchov.

(26) Sídlom Okresného súdu Prešov je mesto Prešov; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Prešov a okresu Sabinov.

(27) Sídlom Okresného súdu Prievidza je mesto Prievidza; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Prievidza.

(28) Sídlom Okresného súdu Rimavská Sobota je mesto Rimavská Sobota; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Rimavská Sobota.

(29) Sídlom Okresného súdu Rožňava je mesto Rožňava; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Rožňava a okresu Revúca.

(30) Sídlom Okresného súdu Senica je mesto Senica; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Senica, okresu Myjava a okresu Skalica.

(31) Sídlom Okresného súdu Spišská Nová Ves je mesto Spišská Nová Ves; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Spišská Nová Ves a okresu Gelnica.

(32) Sídlom Okresného súdu Stará Ľubovňa je mesto Stará Ľubovňa; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Stará Ľubovňa.

(33) Sídlom Okresného súdu Svidník je mesto Svidník; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Svidník a okresu Stropkov.

(34) Sídlom Okresného súdu Topoľčany je mesto Topoľčany; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Topoľčany, okresu Bánovce nad Bebravou a okresu Partizánske.

(35) Sídlom Okresného súdu Trebišov je mesto Trebišov; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Trebišov.

(36) Sídlom Okresného súdu Trenčín je mesto Trenčín; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Trenčín a okresu Nové Mesto nad Váhom.

(37) Sídlom Okresného súdu Trnava je mesto Trnava; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Trnava, okresu Hlohovec a okresu Piešťany.

(38) Sídlom Okresného súdu Veľký Krtíš je mesto Veľký Krtíš; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Veľký Krtíš.

(39) Sídlom Okresného súdu Vranov nad Topľou je mesto Vranov nad Topľou; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Vranov nad Topľou.

(40) Sídlom Okresného súdu Zvolen je mesto Zvolen; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Zvolen, okresu Detva a okresu Krupina.

(41) Sídlom Okresného súdu Žiar nad Hronom je mesto Žiar nad Hronom; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Žiar nad Hronom, okresu Banská Štiavnica a okresu Žarnovica.

(42) Sídlom Okresného súdu Žilina je mesto Žilina; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Žilina a okresu Bytča.

§ 3b

Územný obvod okresu1) tvoria obce uvedené v prílohe nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1) znie:

1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky.“.

5. V nadpise nad § 4 sa vypúšťa slovo „obvodných“.

6. V § 4 sa slovo „Obvodný“ nahrádza slovom „Okresný“.

7. § 5 znie:

㤠5

(1) Okresný súd Bratislava II vybavuje dožiadania adresované okresným súdom v Bratislave.

(2) Okresný súd Košice II vybavuje dožiadania adresované okresným súdom v Košiciach.“.

8. § 6 vrátane nadpisu znie:

㤠6

Registrové súdy2) a ich obvody

(1) Obchodný register pre obvod Krajského súdu v Bratislave vedie

a) Okresný súd Bratislava I pre okresy:

1. Bratislava I,

2. Bratislava II,

3. Bratislava III,

4. Bratislava IV,

5. Bratislava V,

6. Senec,

b) Okresný súd Bratislava III pre okresy:

1. Dunajská Streda,

2. Galanta,

3. Komárno,

4. Levice,

5. Malacky,

6. Nitra,

7. Nové Zámky,

8. Pezinok,

9. Senica,

10. Topoľčany,

11. Trenčín,

12. Trnava.

(2) Obchodný register pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici vedie Okresný súd Banská Bystrica.

(3) Obchodný register pre obvod Krajského súdu v Košiciach vedie Okresný súd Košice I.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2) znie:

2) § 200d ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku.“.

9. § 6a vrátane nadpisu znie:

㤠6a

Sídla a obvody vojenských súdov

(1) Sídlom Vyššieho vojenského súdu je mesto Trenčín; jeho obvod tvoria územné obvody

a) Vojenského obvodového súdu v Bratislave,

b) Vojenského obvodového súdu v Banskej Bystrici,

c) Vojenského obvodového súdu v Prešove.

(2) Sídlom Vojenského obvodového súdu v Bratislave je mesto Bratislava; jeho obvod tvorí územný obvod Krajského súdu v Bratislave.

(3) Sídlom Vojenského obvodového súdu v Banskej Bystrici je mesto Banská Bystrica; jeho obvod tvorí územný obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici.

(4) Sídlom Vojenského obvodového súdu v Prešove je mesto Prešov; jeho obvod tvorí územný obvod Krajského súdu v Košiciach.“.

10. V § 8 ods. 2 sa vypúšťajú slová „Mestského súdu v Bratislave (ďalej len „krajský súd“),“ a slová „a obvodných súdov (ďalej len „okresný súd“)“ sa nahrádzajú slovom „súdov“.

11. V § 12 ods. 3 sa za slovami „najvyššieho súdu“ vypúšťa čiarka a slová „prípadne Najvyššiemu súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“.

12. Za § 36a sa vkladá § 36b, ktorý znie:

㤠36b

Podľa územnej pôsobnosti súdov vymedzenej týmto zákonom sa do 1. januára 1997 posudzuje vecná a miestna príslušnosť súdov v súdnych konaniach, ktoré sa začali po nadobudnutí účinnosti zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky.“.

Čl. III

Zákon č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 12/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 307/1995 Z. z. sa mení takto:

1. V § 1 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 3.

2. V § 33 sa vypúšťajú odseky 3 a 4. V odseku 5 sa vypúšťa druhá veta.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 3.

3. V § 50 ods. 4 sa vypúšťa slovo „(mestského)“.

4. V § 58 ods. 2 sa vypúšťajú slová „Mestskom súde v Bratislave,“.

5. V § 58 ods. 5 sa za slovami „krajského súdu“ vypúšťa čiarka a slová „Mestského súdu v Bratislave“.


Čl. IV

Prechodné, zrušovacie a záverečné ustanovenia

1. Súdne konanie začaté pred nadobudnutím účinnosti čl. I a čl. II tohto zákona dokončí súd, ktorý bol príslušný na konanie v čase začatia konania, s výnimkou

a) súdnych konaní vo veciach obchodného registra, ktoré s účinnosťou od 1. januára 1997 dokončí súd príslušný na konanie podľa územnej pôsobnosti vymedzenej čl. I tohto zákona,

b) súdnych konaní začatých na Krajskom súde v Bratislave – pobočke v Nitre, ktoré s účinnosťou od 1. januára 1997 dokončí Krajský súd v Nitre,

c) súdnych konaní začatých na zaniknutých súdoch, ktoré dokončí súd, na ktorý prešiel výkon súdnictva [čl. IV bod 2 písm. a) a b)].

2. Nadobudnutím účinnosti čl. II tohto zákona

a) zaniká doterajší Krajský súd v Bratislave zlúčením s Mestským súdom v Bratislave; zlúčením prechádza výkon súdnictva a všetky práva a povinnosti na Mestský súd v Bratislave, ktorý sa premenúva na Krajský súd v Bratislave,

b) zaniká doterajší Okresný súd Bratislava-vidiek zlúčením s Obvodným súdom Bratislava III; zlúčením prechádza výkon súdnictva a všetky práva a povinnosti na Obvodný súd Bratislava III, ktorý sa premenúva na Okresný súd Bratislava III,

c) Obvodný súd Bratislava I sa premenúva na Okresný súd Bratislava I,

d) Obvodný súd Bratislava II sa premenúva na Okresný súd Bratislava II,

e) Obvodný súd Bratislava III sa premenúva na Okresný súd Bratislava III,

f) Obvodný súd Bratislava IV sa premenúva na Okresný súd Bratislava IV,

g) Obvodný súd Bratislava V sa premenúva na Okresný súd Bratislava V,

h) Obvodný súd Košice 1 sa premenúva na Okresný súd Košice I,

i) Obvodný súd Košice 2 sa premenúva na Okresný súd Košice II,

j) Okresný súd Košice-vidiek sa premenúva na Okresný súd Košice-okolie.

3. Sudcovi zvolenému bez časového obmedzenia, ktorý je pridelený na novozriadený súd, a sudcovi preloženému na novozriadený súd, ktorého sídlo nie je miestom jeho trvalého pobytu alebo miestom jeho doterajšieho výkonu funkcie sudcu, patrí od prvého dňa pridelenia alebo preloženia počas troch rokov, najneskôr však do piatich rokov od nadobudnutia účinnosti čl. I tohto zákona osobitný mesačný príplatok podľa vzdialenosti tohto súdu od jeho doterajšieho miesta výkonu funkcie sudcu, a to:

a) do 30 km ....................... &nbsp 5 000 Sk,
b) do 60 km ....................... &nbsp 6 500 Sk,
c) do 90 km ....................... &nbsp 7 000 Sk,
d) nad 90 km ..................... &nbsp 10 000 Sk.

Za pridelenie alebo za preloženie na novozriadený súd sa na účely tohto zákona považuje aj pridelenie alebo preloženie sudcu na vybavovanie vecí obchodného registra na registrový súd v Nitre, Prešove, Trenčíne, Trnave a v Žiline.

Osobitný mesačný príplatok nepatrí sudcovi v čase, v ktorom nemá nárok na plat, a v čase, keď nevykonáva sudcovskú funkciu pre chorobu.

4. Prísediaci okresných súdov a krajských súdov zostávajú aj po nadobudnutí účinnosti čl. I tohto zákona prísediacimi tých súdov, pre ktoré boli zvolení, s výnimkou prísediacich, ktorí majú bydlisko v obvode novozriadených súdov. Títo prísediaci sa stávajú prísediacimi novozriadených súdov.

5. Do troch rokov odo dňa účinnosti tohto zákona možno zvoliť za sudcu aj občana, ktorý má úplné vysokoškolské právnické vzdelanie a ktorý svojou najmenej šesťročnou právnickou praxou alebo vedeckou činnosťou v odbore práva alebo pedagogickou činnosťou v odbore práva a úspešným zložením justičnej skúšky preukázal spôsobilosť na výkon sudcovskej funkcie, ak spĺňa podmienky uvedené v § 34 ods. 1 zákona č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch.

6. Do troch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona môže minister spravodlivosti Slovenskej republiky a pri vojenských súdoch po dohode s ministrom obrany Slovenskej republiky na žiadosť justičného čakateľa skrátiť dobu trvania prípravnej služby, ak justičný čakateľ výsledkami svojej práce preukazuje odbornú spôsobilosť na výkon sudcovskej funkcie; doba trvania prípravnej služby však nesmie byť kratšia ako dva roky.

7. Nadobudnutím účinnosti čl. I tohto zákona sa zrušujú

a) § 3, 3a, 3b, 6 a 6a zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1992 Zb. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej správe súdov, vybavovaní sťažností a o voľbách prísediacich (zákon o štátnej správe súdov) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 12/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 110/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 318/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 328/1996 Z. z.,

b) vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 250/1991 Zb. o zriadení pobočky Krajského súdu v Bratislave v Nitre v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 621/1991 Zb.,

c) vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 86/1995 Z. z., ktorou sa zriaďuje v Námestove pobočka Okresného súdu v Dolnom Kubíne.

Čl. V

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia s výnimkou čl. I, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 1997.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky.

2) § 200d ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku.

3) § 9 ods. 4 písm. a) Občianskeho súdneho poriadku.

4) Napríklad zákon č. 159/1973 Zb. o ochrane označení pôvodu výrobkov v znení neskorších predpisov, zákon č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat v znení neskorších predpisov, zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch v znení neskorších predpisov, zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z., zákon č. 146/2000 Z. z. o ochrane topografií polovodičových výrobkov, zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon).

5) Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov.