Redakčné oznámenie č. r1/c17/1993 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-c17-r1
Čiastka 17/1993
Platnosť od 17.03.1993
Pôvodný predpis 17.03.1993

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z., o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky

Nadpis nad § 13 namiesto „Práva a povinnosti Úradu a kontrolných subjektov“ má správne znieť: „Práva a povinnosti Úradu a kontrolovaných subjektov“.

Redakcia