Rozhodnutie č. 303/1993 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o návrhu Slovenskej volebnej komisie na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-303
Čiastka 75/1993
Platnosť od 29.12.1993
Pôvodný predpis 29.12.1993

303

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 13. decembra 1993

o návrhu Slovenskej volebnej komisie na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Podľa § 48 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov

a) vyhlasujem

nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia a podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. v znení neskorších predpisov určujem deň ich konania na sobotu 28. mája 1994;

b) schvaľujem

lehoty na nové voľby, ako sú uvedené v prílohe č. 2 tohto rozhodnutia.

Ivan Gašparovič v. r.

Příloha 01

Príloha č. 1
rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1993 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ

v Slovenskej republike, v ktorých sa majú vykonať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 28. mája 1994

OKRES OBEC VOLÍ SA
LEVICE Veľké Turovce starosta
TOPOĽČANY Slatina nad Bebravou starosta
Vozokany starosta
BANSKÁ BYSTRICA Braväcovo starosta
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Ľubeľa starosta
LUČENEC Hradište starosta
POVAŽSKÁ BYSTRICA Sádočné starosta
RIMAVSKÁ SOBOTA Bretka starosta
Dubovec starosta
Jestice starosta
Skerešovo starosta
VEĽKÝ KRTÍŠ Kiarov starosta
Seľany zastupiteľstvo
PREŠOV Teriakovce starosta
Zlatá Baňa zastupiteľstvo
ROŽŇAVA Prihradzany starosta
SPIŠSKÁ NOVÁ VES Chrasť nad Hornádom starosta
SVIDNÍK Baňa zastupiteľstvo
Dlhoňa starosta

Příloha 02

Príloha č. 2
rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1993 Z. z.

LEHOTY
na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 28. mája 1994

Lehota §-ods. Úloha Zabezpečí Termín
65 dní 9-3 Pri voľbách do obecného zastupiteľstva určenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorí sa majú zvoliť obec 24. 3. 1994
65 dní 9-3 Zverejnenie orgánov samosprávy obcí, ktoré sa majú zvoliť v nových voľbách obec 24. 3. 1994
55 dní 16-3
21-1.2
Podanie kandidátnych listín a návrhov nezávislých kandidátov politické strany a nezávislí 3. 4. 1994
kandidáti
55 dní 14-1 Delegovanie členov do mestskej a miestnej volebnej komisie politické strany 3. 4. 1994
52 dní 14-3 Prvé zasadanie miestnej volebnej komisie predseda miestnej volebnej komisie 6. 4. 1994
47 dní 13-2 Prvé zasadanie okresnej volebnej komisie predseda okresnej volebnej komisie 11. 4. 1994
45 dní 17-3
22-2
Zaregistrovanie kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a na starostu obce miestna volebná komisia 13. 4. 1994
40 dní 10-2 Určenie a zverejnenie volebných okrskov a volebných miestnosti starosta obce 18. 4. 1994
30 dní 15-1 Delegovanie členov do okrskovej volebnej komisie politické strany 28. 4. 1994
30 dní 18 Vyhlásenie kandidatúry a zadanie hlasovacích lístkov do tlače miestna volebná komisia 28. 4. 1994
30 dní 30-1 Začiatok volebnej agitácie politické strany 28. 4. 1994
30 dní 7 Vyloženie zoznamov voličov obec 28. 4. 1994
23 dní 15-3 Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie predseda okrskovej volebnej komisie 5. 5. 1994
15 dní 27 Informovanie voličov o čase a mieste konania volieb obec 13. 5. 1994
3 dni 20-5 Dodanie hlasovacích lístkov voličom obec 25. 5. 1994
48 hodín 30-4 Ukončenie volebnej agitácie politické strany 26. 5. 1994
26-1 Volebný deň okrsková volebná komisia 28. 5. 1994