Rozhodnutie č. 216/1993 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu Slovenskej volebnej komisie na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-216
Čiastka 56/1993
Platnosť od 30.09.1993
Pôvodný predpis 30.09.1993

216

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 23. septembra 1993

k návrhu Slovenskej volebnej komisie na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Podľa § 48 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších zákonov

a) vyhlasujem

nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia a podľa § 26 ods.1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. v znení neskorších predpisov určujem deň ich konania na sobotu 4. decembra 1993,

b) schvaľujem

lehoty pre nové voľby, ako sú uvedené v prílohe č. 2 tohto rozhodnutia.

Ivan Gašparovič v. r.

Příloha 01

Príloha č. 1
rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1993 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ

v Slovenskej republike, v ktorých sa majú vykonať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 4. decembra 1993

Okres Obec Volí sa
NITRA Malý Lapáš starosta
Rišňovce starosta
TRENČÍN Chocholná-Velčice starosta
TRNAVA Ratkovce starosta
BANSKÁ BYSTRICA Dúbravica starosta
LUČENEC Hradište starosta
MARTIN Diaková starosta
POVAŽSKÁ BYSTRICA Lazy pod Makytou starosta
Mikušovce zastupiteľstvo
PRIEVIDZA Kanianka starosta
RIMAVSKÁ SOBOTA Vieska nad Blhom starosta
VEĽKÝ KRTÍŠ Seľany zastupiteľstvo
ZVOLEN Uňatín starosta
ŽILINA Hričovské Podhradie starosta
BARDEJOV Koprivnica starosta
KOŠICE - MESTO Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov starosta
KOŠICE - VIDIEK Hýľov starosta
zastupiteľstvo
MICHALOVCE Zemplínske Kopčany zastupiteľstvo
PREŠOV Bajerovce zastupiteľstvo
Brestov starosta
Kamenica starosta
ROŽŇAVA Kečovo zastupiteľstvo
Prihradzany starosta
Šivetice starosta
STARÁ ĽUBOVŇA Vislanka starosta
SVIDNÍK Krušinec starosta

Příloha 02

Príloha č. 2
rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1993 Z. z.

LEHOTY

pre nové voľby do orgánov samosprávy obcí 4. decembra 1993

Lehota § - ods. Úloha Zabezpečí Termín
65 dní 9-3 Pri voľbách do obecného zastupiteľstva určenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorí sa majú zvoliť obec 30. 9. 1993
65 dní 9-3 Zverejnenie orgánov samosprávy obci, ktoré sa majú zvoliť v nových voľbách obec 30. 9. 1993
55 dní 16-3
21-1,2
Podanie kandidátnych listín a návrhov nezávislých kandidátov politické strany a nezávislí kandidáti 10. 10. 1993
55 dní 14-1 Delegovanie členov do mestskej a miestnej volebnej komisie politické strany 10. 10. 1993
52 dní 14-3 Prvé zasadanie okresnej volebnej komisie predseda okresnej volebnej komisie 13. 10. 1993
47 dní 13-2 Prvé zasadnutie okresnej volebnej komisie predseda okresnej volebnej komisie 18. 10. 1993
45 dní 17-3
22-2
Zaregistrovanie kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a na starostu obce miestna volebná komisia 20. 10. 1993
40 dní 10-2 Určenie a zverejnenie volebných okrskov a volebných miestnosti starosta obce 25. 10. 1993
30 dní 15-1 Delegovanie členov do okrskovej volebnej komisie politické strany 4. 11. 1993
30 dní 18 Vyhlásenie kandidatúry a zadanie hlasovacích lístkov do tlače miestna volebná komisia 4. 11. 1993
30 dní 30-1 Začiatok volebnej agitácie politické strany 4. 11. 1993
30 dní 7 Vyloženie zoznamov voličov obec 4. 11. 1993
23 dní 15-3 Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie predseda okrskovej volebnej komisie 11. 11. 1993
15 dní 27 Informovanie voličov o čase a mieste konania volieb obec 19. 11. 1993
3 dní 20-5 Dodanie hlasovacích lístkov voličom obec 1. 12. 1993
48 hodín 30-4 Ukončenie volebnej agitácie politické strany 2. 12. 1993
26-1 Volebný deň okrsková volebná komisia 4. 12. 1993