Ostatné č. u1/c64/1992 Zb.Upozornenie odberateľom

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-c64-u1
Čiastka 64/1992
Platnosť od 26.06.1992
Pôvodný predpis 26.06.1992

UPOZORNENIE ODBERATEĽOM

Vzhľadom na súčasnú mimoriadnu aktivitu legislatívnych orgánov nemožno z technických dôvodov vždy zabezpečiť, aby jednotlivé čiastky Zbierky zákonov boli rozosielané postupne podľa čísla číastok.

Prosíme odberateľov, aby v týchto prípadoch zaslanie čiastok zbytočne neurgovali.

Redakcia