Redakčné oznámenie č. r1/c6/1992 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chyby

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-c6-r1
Čiastka 6/1992
Platnosť od 23.01.1992
Pôvodný predpis 23.01.1992

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v zákone České národní rady č. 565/1991 Sb., o místních poplatcích, v českom aj slovenskom vydaní

V § 10 ods. 1 má druhá veta „Poplatek neplatí fyzické osoby mající trvalý pobyt nebo vlastníci nemovitosti ve vybraném místě, osoby jim blízké,13) manželé těchto osob a jejich děti.“ správne znieť „Poplatek neplatí fyzické osoby majíci trvalý pobyt nebo vlastnící nemovitosti ve vybraném místě, osoby jim blízké,13) manželé těchto osob a jejich děti.“.

Redakcia