Vyhláška č. 476/1992 Zb.Vyhláška ministerstva kultury České republiky o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-476
Čiastka 95/1992
Platnosť od 22.10.1992
Účinnosť od 22.10.1992
Aktuálne znenie 22.10.1992

476

VYHLÁŠKA

ministerstva kultury České republiky

ze dne 10. září 1992

o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny

Ministerstvo kultury České republiky stanoví podle § 6 zákona České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících:1)


§ 1

Území historických jader měst Beroun, Bělá pod Bezdězem, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Čáslav, Jílové u Prahy, Kostelec nad Černými lesy, Kouřim, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Poděbrady, Rakovník, Sedlec - Prčice, Slaný, Smečno, Velvary, Bečov nad Teplou, Bor u Tachova, Dobřany, Horažďovice, Horní Blatná, Horní Slavkov, Jáchymov, Karlovy Vary, Kašperské Hory, Klatovy, Manětín, Mariánské Lázně, Město Touškov, Ostrov nad Ohří, Planá u Mariánských Lázní, Rabí, Rabštejn, Rokycany, Spálené Poříčí, Stříbro, Sušice, Tachov, Teplá, Toužim, Úterý, Valeč, Velhartice, Žlutice, Benešov nad Ploučnicí, Bílina, Budyně nad Ohří, Česká Kamenice, Česká Lípa, Český Dub, Duchcov, Dubá, Frýdlant v Čechách, Jiřetín pod Jedlovou, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jablonné v Podještědí, Kamenický Šenov, Klášterec nad Ohří, Krupka, Liberec, Louny, Nový Bor, Roudnice nad Labem, Šluknov, Teplice, Bílovec, Branná, Bruntál, Brušperk, Frýdek, Fulnek, Hlučín, Hranice, Javorník, Karviná, Kelč, Litovel, Místek, Mohelnice, Moravská Ostrava, Odry, Opava, Přerov, Šternberk, Štíty, Šumperk, Tovačov, Uničov, Valašské Meziříčí, Vidnava, Zlaté Hory, se prohlašují za památkové zóny (dále jen „zóny“).

§ 2

Hranice území zón jsou vymezeny v příloze této vyhlášky a jsou vyznačeny v plánech, které jsou uloženy u ministerstva kultury České republiky, u Státního ústavu památkové péče v Praze, u Památkového ústavu středních Čech v Praze, Plzni, Ústí nad Labem, Ostravě a Olomouci, u okresních a městských úřadů příslušných podle územního vymezení zón.

§ 3

Pro zabezpečení ochrany a péče o památkovou hodnotu zóny, kterou tvoří zejména význam daného území pro historickou, kulturní a jinou osobitost místa, historické vazby nemovitostí a prostorů a vnější i vnitřní obraz sídla, se stanoví tyto podmínky:

a) programy rozvoje měst se zpracovávají na základě stavebně historických průzkumů území i jednotlivých objektů,

b) při přípravě programů rozvoje měst a při pořizování územně plánovací dokumentace je třeba respektovat památkovou hodnotu zóny,

c) využití jednotlivých objektů a prostorů musí odpovídat jejich kapacitě a technických možnostem a musí být v souladu s památkovou hodnotou zóny,

d) obnova a restaurování nemovitostí v zóně se musí provádět na základě stavebně historického a restaurátorského průzkumu,

e) pro ochranu technického stavu nemovitostí, které jsou na území zóny, je nutné neodkladně provádět udržovací práce do doby, než bude provedena celková obnova.


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

PhDr. Kabát v. r.


Příloha 01

Příl. k vyhlášce MK ČR č. 476/1992 Sb.

BEROUN

Hranice památkové zóny začíná na jižním okraji třídy Politických vězňů p.č. 2258. Stáčí se k jihu a pokračuje po východním okraji komunikace p.č. 2305/1. Lomí se na východ a pokračuje až k p.č. 2313 (rameno Berounky), po jejímž levém okraji jde k severu, na úrovni p.č. 185/4 se lomí na východ až k pravému břehu Berounky, po němž pokračuje na sever a stáčí se opět na komunikaci p.č. 2258, kde se hranice uzavírá.

BĚLÁ POD BEZDĚZEM

Hranice památkové zóny začíná na ulici Jateční p.č. 2804, jde severním směrem, překračuje p.č. 80/5 a napojuje se na vodoteč p.č. 2896/1, po níž pokračuje k jihovýchodu, překračuje komunikaci p.č. 2812/1, napojuje se na hranici intravilánu a pokračuje po parcele č. 2763/2, dále pokračuje po ulici Pod hradbami p.č. 2763/1 a 2886/1, překračuje komunikaci p.č. 2854/2, jde po komunikaci p.č. 2811/3, překračuje komunikaci p.č. 2812/1 a končí na ulici Jateční, kde se hranice uzavírá.

BRANDÝS NAD LABEM

Hranice památkové zóny začíná v rohu náměstí na p.č. 14/1 a přechází p.č. 1334, 17/2, 20, jde po západním okraji komunikace p.č. 1065, lomí se po komunikaci p.č. 1069, stáčí se na p.č. 61, 37/1, 53/2, přechází ulici U hřbitova p.č. 1072/1, 1072/4, pokračuje ulicí U světice p.č. 1005/1, navazuje na p.č. 31/1, 31/2, 86, 92/2, 92/3, 90, 23/2, 98, 23/4, 1049, 12/20, 578, přechází po komunikaci p.č. 1074 na parcelu p.č. 314, 1087 a lomí se po levém břehu vodoteče (Mlýnský odpad) p.č. 1301, obchází most p.č. 1284/1 a p.č. 1368, 1367, 412, 1259/1, 1259/6, 1258/1, přechází komunikaci p.č. 1293/1, lomí se na ulici U dvora p.č. 1292 a překračuje ulici Kralovickou p.č. 1052/1 a jde přes hrany p.č. 302/4, 227/1, 302/27, 155/4, 155/3, lomí se zpět po západní hraně Pražské ulice p.č. 1064 až na p.č. 14/1, kde se hranice uzavírá.

STARÁ BOLESLAV

Hranice památkové zóny začíná na p.č. 2446. Pokračuje po jižním okraji p.č. 2684 a přechází na východní okraj p.č. 2667, stáčí se na sever po východním okraji ul. Na kopečku p.č. 2634, 2633, 2635, pokračuje ulicí Přemyslovou p.č. 2596, 2597, přechází komunikaci p.č. 2677 a po jejím severním okraji jde až na komunikaci p.č. 2594, kde se lomí severním směrem. Přechází komunikaci p.č. 2676/1 na hranu p.č. 551, přechází ul. Josefa Truhláře p.č. 2564 a po jejím severním okraji jde k západní hraně p.č. 37, lomí se na sever a míjí hrany p.č. 25, 21, přechází po severním okraji ul. U staré kovárny p.č. 2557, 2559/4. Přechází silnici na Mělník p.č. 2682/2 na jižní hranu p.č. 1719, 1722/1. Kolmo přechází p.č. 2685 a po její západní hraně jde k p.č. 1712/1, kterou obchází a jde po severní hraně p.č. 1848/47. Poté prochází p.č. 1868 v prodloužení s rozhraním p.č. 1848/46 a 1848/47 na severní hranu p.č. 1661. Míjí její západní hranu a přechází komunikaci p.č. 2675 na p.č. 2446, kde se hranice uzavírá.

ČÁSLAV

Hranice památkové zóny začíná v ulici 5. května p.č. 1966/2, jde ulicí Fučíkovou p.č. 1959/1, Havlíčkovou p.č. 1959/2, 1966/4, Těsnohlídkovou p.č. 1960 a pěší cestou p.č. 1758/2, přes potok Brslenku p.č. 2101/1. Zde se obrací k severu a jde po západním břehu Podměstského rybníka p.č. 1751, přes hráz p.č. 2071/3, pokračuje po levém břehu potoka Brslenky p.č. 2104/1, lomí se na p.č. 178/1 po svahu nahoru a míjí p.č. 178/2, 185/2, přechází ul. Pionýrů p.č. 1958/7 k začátku hranice v ul. 5. května, kde se hranice uzavírá.

JÍLOVÉ U PRAHY

Hranice památkové zóny začíná na p.č. 45/6, stáčí se k jihu a míjí hrany parcel č. 44, 43, 42, 2050/1, 2051, 20/1, 12/1, 13, 1626/1, 12/2, 6, 607/2, 604/2, překračuje komunikaci p.č. 2068/7, obchází p.č. 242/2 a jde po východních hranách p.č. 267, 268, 20007/12. Dále pokračuje po p.č. 2101, 2007/10, 101/1, 71, 70, 68, 99, 66, 96, 88, 86, 83/6, 76, 74/1, 73, 71, 70/1, 49/2, 62/1, 46, dále překračuje komunikaci p.č. 2068/5 a končí na p.č. 45/6, kde se hranice uzavírá.

KOUŘIM

Hranice památkové zóny začíná na p.č. 2477/3 a jde po hranách p.č. 2477/1, 2477/4, 2505/1, 2503, přechází po komunikaci p.č. 2693/1 až na p.č. 340, 346/1, 330/2, 329/1, 269/2, přechází potok Kouřimku p.č. 2700 a pokračuje na p.č. 268, 264/2, jde po komunikaci p.č. 2521 a dále přechází hranici lokality Stará Kouřim p.č. 2570, 2583, 763/1, 756/3, 753, 804, přechází potok p.č. 2700 a jde po p.č. 2603, 2601, 970/2, 952, 944, překračuje kolmo silnici na Ždánice p.č. 2622 a jde po p.č. 1232/7, 1232/6, 1231/1, 1328/1, 1226, překračuje ulici Ruskou p.č. 2617 a pokračuje po p.č. 1682/8, 1683/2, jde po komunikaci p.č. 7695/1, stáčí se po ulici Čs. armády p.č. 2646/2 a pokračuje na komunikaci p.č. 1710/1, překračuje p.č. 2663/1 a jde po p.č. 1720/8, 1724/1, 1727/2, 1728/3, 1728/7, 1728/2, 1793, 2227/2, 2226/3 - 6, 443, 2241/1, 2241/3, překračuje komunikaci p.č. 2696 a končí na parcele p.č. 2477/3, kde se hranice uzavírá.

KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY

Hranice památkové zóny začíná na ulici Lázeňské p.č. 2410. Po ní jde k jihu, obchází p.č. 2648, 2647, 2646, 2645, 2643, 2642, 2640, 2639, 2637 a jde po hranici intravilánu přes ulici Českobrodskou p.č. 6 až na p.č. 2698 a 2700, které obchází a stáčí se k jihu po komunikaci p.č. 2676 a dále na ulici Českobrodskou p.č. 6. Obchází p.č. 2757, 2761, 2753, 2751, 241, 238, 234, 235, 233, 161, 230, 212, 206 a pokračuje v ulici Dr. Konečného p.č. 180 a ulicí Svatbínskou p.č. 154, přetíná ul. Kutnohorskou p.č. 4, pokračuje ulicí Tyršovou p.č. 49 a ul. Komenského p.č. 494 k severu, přetíná ulici Pražskou p.č. 4, míjí hrany p.č. 1987, 3424, 1988, 1990, 1992, 1994, 1996, 2058, 2056 a pokračuje po hranicích ulice Nové p.č. 2054 a ul. U studánky p.č. 2055. Na p.č. 2136 se napojuje na hranici intravilánu a pokračuje s ní na sever až na ulici Lázeňskou p.č. 2410, kde se hranice uzavírá.

MĚLNÍK

Hranice památkové zóny je na západě tvořena pravým břehem Labe p.č. 8062, na severu začíná u mostu přes Labe, obtáčí skupinu parcel v Rybářích p.č. 2323, 2325, 2328, jde kolem vinice Julie p.č. 7916/7, 7916/2, 7916/8, 289, pokračuje ulicí Českolipskou a Tyršovou p.č. 834/1, 833 a od budovy ZDŠ jde po vnější hranici p.č. 478, 477/1, 473, 472, 484, 582/3, 582/1, 584, 586, 607/2, 603, 597/2, 592/1, 593, 592/2, 7957/1, 1227, v ulici Tyršově a Nové až do Vodárenské ulice. Odtud pokračuje ulicemi Kpt. Jaroše p.č. 7952, Pionýrů p.č. 7950, přes ulici Gottwaldovu p.č. 8029 a parcelu u Husova sboru p.č. 7947, 1070, 1072, přes ulici Fučíkovu p.č. 8031 jde ulicí Macharovou p.č. 7934 a ulicí Sadovou p.č. 7936 a končí na břehu Labe, kde se hranice uzavírá.

MLADÁ BOLESLAV

Hranice památkové zóny začíná na parcele 471 a pokračuje po p.č. 472/1, 473/3, 1041, 478/3, stáčí se k jihu po ulici Jaselské p.č. 1263/2, lomí se po ulici Olbrachtově p.č. 1264/2, pokračuje v ulici Havlíčkově p.č. 1289/1, Husově p.č. 1281, Václava Klementa p.č. 1285/1 a 1238, pokračuje po p.č. 1239 a 1341/1, u zimního stadiónu se lomí a navazuje na p.č. 291/1, 759, 342/2, 339/3, 339/2, 345, 351/5, stáčí se po komunikaci p.č. 1368 a vrací se zpět po komunikaci p.č. 1352/2, přechází vodoteč Klenice p.č. 1370/1 a jde k severu po p.č. 1376/2, 1376/3, 1376/4, 1254, 549, 554/2, 360, 434, 439/1, 433/2, navazuje na hranici intravilánu a končí na p.č. 471, kde se hranice uzavírá.

NYMBURK

Hranice památkové zóny začíná na ulici Velké valy p.č. 1600/11, pokračuje po ulici Poděbradské p.č. 1662/2, stáčí se po p.č. 1727, překračuje p.č. 1934 a pokračuje po p.č. 1879/1, navazuje na levý břeh Labe p.č. 1725/1, po němž pokračuje až k p.č. 59/2, lomí se proti proudu vodoteče p.č. 1727, navazuje na komunikaci p.č. 1601/1, po níž pokračuje až k p.č. 1600/11, kde se hranice uzavírá.

PODĚBRADY

Hranice památkové zóny začíná na pravém břehu Labe na p.č. 2616. Dále sleduje hranici intravilánu, přechází po p.č. 26/1, lomí se na p.č. 4081, 4082/1 a pokračuje na sever po ulici Husově p.č. 3926, na p.č. 3925, na p.č. 3925 se stáčí k jihu po komunikaci p.č. 4068 a pokračuje k východu po komunikaci p.č. 4055 a 4028. Obchází budovu nádraží p.č. 4114 a pokračuje po komunikaci p.č. 4017, stáčí se po komunikaci p.č. 3999, 3998 a pokračuje po komunikaci p.č. 3123, 4102 a 4095. Pak se lomí po p.č. 3778/2 a končí na parcele p.č. 2613, kde se hranice uzavírá.

RAKOVNÍK

Hranice památkové zóny začíná na komunikaci p.č. 3636/2, pokračuje po komunikaci p.č. 3762/2, stáčí se po komunikaci p.č. 3634/2, 3630/1, 3630/2 a pokračuje po komunikaci p.č. 3649, stáčí se na úrovni p.č. 354/3 a vyúsťuje do komunikace p.č. 3647/1, stáčí se po komunikaci p.č. 267, pokračuje k severu a napojuje se na komunikaci p.č. 3636/2, kde se hranice uzavírá.

SEDLEC - PRČICE

Hranice památkové zóny začíná na p.č. 878/2, přechází komunikaci p.č. 1080 na severní hranici p.č. 453/2, 144, 90/1. Na p.č. 71/2 se napojuje na hranici intravilánu a pokračuje západním směrem až na p.č. 1082/1, po jejíž východní hraně pokračuje na p.č. 1087/2, lomí se na hraně p.č. 168, 166, kde se napojuje na okraj vodoteče (Prčický potok) p.č. 164/3, 787, 1128, 782, 728, 726. Zde se napojuje na hranici intravilánu. Na úrovni p.č. 720/1 přechází p.č. 719/2 a 780/2 na východní hraně p.č. 715, 716 (rybník Prostřední). Zde kolmo přechází na východní hranu p.č. 372/8. Přechází komunikaci p.č. 736/3 na hrany p.č. 216, 207, 159, 375/2, 375/3, 161, 164. Zde přechází komunikaci p.č. 736/3 na p.č. 165, 166, 168, 169, 170, 101, 100, 99, 23, 24/1, 25, 26, 5, 93/2, 93/4, 97/1, 28, 30, 151, 90, 32/1, 91/1, 195, 365/2, 742/3. Napojuje se na východní okraj komunikace p.č. 85/3 a 385/3 a míjí p.č. 193, 79, 74/1, 68/1, 46/1, 44/1, 41/1. Zde přechází komunikaci p.č. 773/1, jde po jižní hraně p.č. 68, přechází komunikaci p.č. 753 a obchází p.č. 36/1 na jižní hranu p.č. 280/2, 277/1, 271 a pokračuje na sever po hranici intravilánu až na p.č. 166, kterou obchází a napojuje se opět na hranici intravilánu. Pokračuje po východní hraně p.č. 126, 128, 11/3, 133, 9, 8, 7, 4/1, 142, 3/1, 176/2, 132/12. Přechází komunikaci p.č. 132/9 na p.č. 132/5, 132/1. Zde hranice přechází kolmo údolí na jižní hranu p.č. 1072/1. Dále pokračuje po východních hranách p.č. 1076/1, 1076/39, 1076/2, 266. Přechází komunikaci p.č. 1076/37 a pokračuje po p.č. 1076/4, 1076/5, 1076/6, 1076/7, 1076/8. Přechází komunikaci p.č. 1076/37 na jižní hraně p.č. 1077/3, 185, 15, 17/3, 1076/13, 1076/14, 1076/15, 259. Zde se hranice napojuje na západní okraj komunikace p.č. 1081/7, míří na p.č. 1011, kterou obchází a napojuje se na p.č. 1009/37 na hranici intravilánu, pokračuje na sever na hranu p.č. 986, kterou obchází a míjí hrany p.č. 81/2, 82/2, 84/2, 85/2, 86/2. Přechází komunikaci p.č. 1110, míjí p.č. 88/7, 918/6, 977/2, 150, 149, 917/1, 148, 147, 146 a končí na p.č. 878/2, kde se hranice uzavírá.

SLANÝ

Hranice památkové zóny začíná na komunikaci p.č. 1872/1, lomí se po p.č. 1131/2 a pokračuje po p.č. 1128/1, 1116, 2078, napojuje se na komunikaci 1870/1, lomí se po p.č. 1854/7, 1862/2, 260/2, přechází p.č. 266/5, 912, napojuje se na komunikaci p.č. 1917/3, jde po komunikaci p.č. 1917/10, 1917/5, 2286, lomí se přes p.č. 2156, 47/3, 2502, 38/1, přechází komunikaci p.č. 2041 a pokračuje podél komunikace p.č. 2040/3 k severu, přechází silnici na Louny, obchází skupinu parcel na severní straně intravilánu, obchází budovu gymnázia po komunikaci p.č. 133/4, přechází silnici na Otruby a jde po p.č. 611, 1327. Přechází komunikaci p.č. 1977/7 až k počátku hranice na komunikaci p.č. 1872/1, kde se hranice uzavírá.

SMEČNO

Hranice památkové zóny začíná na p.č. 29, kterou obchází k jihu a míjí k severní hraně p.č. 63, 66, 70, 72, 74, 86/1, překračuje ulici Josefa Frolíka a jde po p.č. 174/1, 177, 179, 182, 189, 191, 194, 207, 163/1, 242, 247, 245, 244, 246, překračuje ulici Leo Bureše p.č. 1326 a pokračuje po p.č. 1327, 1359, 355, 352. Dále po komunikaci p.č. 1015, lomí se po ulici Zborovské p.č. 1339 a ulici A. Beneše p.č. 1340 a dále pak pokračuje k západu po ulici 5. května p.č. 1347, lomí se k severu po komunikaci p.č. 1178, 1326 a míjí hrany p.č. 848, 847, 849, 839/3, 835, napojuje se na komunikaci p.č. 1362, 882, 886, lomí se k východu po p.č. 16, 17, 19 a na p.č. 29 se hranice uzavírá.

VELVARY

Hranice památkové zóny začíná na p.č. 1944/3 a pokračuje po komunikaci p.č. 1848/1, stáčí se k jihu, přechází komunikaci p.č. 1843 a pokračuje po komunikaci p.č. 1840/3, 100/5, 1828/1, 1985/2, 296, 1942, přechází komunikaci p.č. 1899/2 a jde k severu po komunikaci p.č. 1817/1. Dále hranice míjí p.č. 199/1, 199/2, 282, 812/1, 811/3, 18/3, 18/2, 810/1, pokračuje po komunikaci p.č. 1869 a končí na p.č. 1944/3, kde se hranice uzavírá.

BEČOV NAD TEPLOU

Hranice památkové zóny začíná na levém břehu řeky Teplé směrem k přemostění řeky a křižovatce ulic Plzeňské a Karlovarské. Po západní straně Plzeňské ulice pokračuje jižně k místu, kde pod komunikací podtéká Tříslový potok a podle jeho pravého břehu pokračuje na jih k p. č. 187/1, kde se lomí západním směrem, protíná ulici Plzeňskou a dále pokračuje po hranicích p. č. 196, 349/4, 565, ulicí Toužimskou k hranicím p. č. 2808/2, 2809. Protíná ulici Na svahu a vede k hranicím p. č. 221/1, 65, 64, 63, 61, 218/2, 218/1, k Tepelské ulici, kterou přechází k p.č. 3131/1, podle ní směřuje k ulici Školní a k p.č. 3129/1, 259, 3129/2, 113, k mostku, po jehož západní straně překračuje řeku Teplou na její levý břeh, kde se hranice uzavírá.

BOR U TACHOVA

Hranice památkové zóny začíná od křižovatky ulic Školní a Borské, Borskou ulicí k p.č. 2639/1 a podél ní přechází Revoluční ulici, probíhá mezi p.č. 506 a 505, po hranici p.č. 162/2 a pokračuje po severní straně Požární ulice k p.č. 416, kterou obchází, přetíná Nádražní ulici a postupuje po hranicích p.č. 275/1, 175 a hřbitova (2233/1) k ulici Osvobození. Dále míří k jihu ke křižovatce s Pražskou ulicí 2463/23, kterou pokračuje až k Sokolské ulici, kde odbočuje směrem východním za křižovatku s ulicí Osvobození, jižním směrem k Výrovskému potoku a za ním po rozhraní p.č. 2690, 2689 po západní hranici p.č. 2689 až k Plzeňské ulici. Lemuje hranice p.č. 226/3, 347/2 a 226/2, vede Strážskou ulicí a po hranicích intravilánu, p.č. 734/7, 747/8, 747/9, 747/10, lomí se k severu po hranicích p.č. 747/11, 747/12, přetíná p.č. 2487. Pokračuje po hranicích p.č. 758/1, 794/1, po hranici intravilánu až k ulici Přimdské a postupuje po hranicích p.č. 88, 1516/2, 1520 a 97/1 ke křižovatce na severu, kde se hranice uzavírá.

DOBŘANY

Hranice památkové zóny začíná od Tyršovy ulice a směřuje k východu po intravilánu až ke křižovatce Plzeňské a Polní ulice, podél Polní ulice míří k jihu, navazuje na hranici intravilánu směrem západním až k ulici Pivovarské, kterou přetíná a pokračuje podél Nové ulice, přetíná ulici 1. máje a po jižní hranici parcel objektů v ulici 1. máje vede k západu až do ulice Studniční. Navazuje na ulici Ve stromořadí, přechází do Luční ulice, kde navazuje na intravilán, podél p.č. 720, přechází řeku Radbůzu a po jejím levém břehu míří k severu až k vyústění Tyršovy ulice, kde se hranice uzavírá.

HORAŽĎOVICE

Hranice památkové zóny začíná u Zářečského mlýna, probíhá po levém břehu Mlýnského náhonu až k p.č. 2753, podél které se lomí k severu, Komenského ulicí míří k východu, pokračuje po ulici Jiřího z Poděbrad až k p.č. 197 (hřiště), po její hranici pokračuje k Jiráskově ulici, kterou směřuje do ulice Mayerovy. Podél hřbitova se stáčí k jihu, lemuje severní hranici p.č. 170, přechází ulici Loretskou a pokračuje k východu po p.č. 240, 114, 235, 234 a 356. Pokračuje po ulici Čs. armády směrem východním, podél p.č. 227/1 se lomí k jihu, přechází Tyršovou ulicí k železniční trati, kterou lemuje západním směrem, navazuje na levý břeh Otavy, po levém břehu Mlýnského náhonu pokračuje směrem severním k lávce, lomí se k západu, pokračuje po cestě ve Sportovní ulici, po ní ústí do ulice Zářečské, kterou postupuje směrem západním a severním ke mlýnu, kde se hranice uzavírá.

HORNÍ BLATNÁ

Hranice památkové zóny začíná od Blatenského příkopu na hranici p.č. 815/1 k Bezručově ulici a severní hranici p.č. 578/2. Po východní straně p.č. 578/2, 45, 42, 41, 39, 38/1, 37, 562/3, 286, 562/2 směřuje k jihu. Pokračuje po hranicích p.č. 22, 21, 20, 562/4, překračuje ulici Odboje a vede po východní hranici p.č. 560 k ulici Komenského, kterou přechází a prochází k p.č. 317/2. Po jižních hranicích p.č. 317/2, 317/3, 317/1, 316/2 směřuje na západ až k ulici Perninské. Po přechodu ulice vede dále po hranicích p.č. 356, 215/8, protíná přímým směrem p.č. 218 k severovýchodnímu rohu p.č. 223/6 a po hranici p.č. 306 k ulici Jiráskově. Ulicí pokračuje až ke křižovatce s ulicí Nádražní, kterou vede severozápadním směrem k ulici Hamerské a k Blatenskému příkopu, podél jeho vnější strany na sever k p.č. 815/1, kde se hranice uzavírá.

HORNÍ SLAVKOV

Hranice památkové zóny začíná za kostelem Sv. Anny na okrajích p.č. 36/2, 36/1, 35, 34, 558, 545 a dále sleduje hranice p.č. 30/2, 532, 531, 529, 518, 517, 635/1, ke komunikaci 4066, kterou přechází a pokračuje po její severní straně a po hranicích pozemků p.č. 480/1, 478/1, 459, 456, 455, 653. Jižním směrem překračuje Ležnickou ulici a p.č. 4022/1 a vede po hranicích p.č. 423, 4050/2, 4079/2, 1069/2 na cestu kolem hřbitova u kostela Sv. Jiří p.č. 1044. Z cesty odbočuje po hranicích p.č. 350, 346, 343, 341, 340, přechází Smetanovu ulici a vede dále po hranicích p.č. 515, 514, 315/1, 499/2, 4040, 1627, 264, 4099, 1645/11, 4026/5 přes Dlouhou stoku a státní silnici k p.č. 231, pokračuje po komunikaci p.č. 4021/2 na jih a po hranicích p.č. 222, 419, 186/3, 183, 182, 176, 174, 199, 202/2, 389, 388, 208, 386, 139/2, 4023/10, 800, 125/4, 116, 115, 312, 313, 107, 314, 100, 99/2, 4023/2 směřuje k severu. Po hranicích p.č. 62/2, 59/1, 51, 49, 48, 47, 41, 4048, 22, 265, 267, 268, 19, 20, 270 směřuje na severozápad a po hranici p.č. 6 přes p.č. 4270/1, Dlouhou stokou na státní silnici pokračuje po okraji p.č. 552, 553/2, 551 k p.č. 36/2, kde se hranice uzavírá.

JÁCHYMOV

Hranice památkové zóny začíná v severní části náměstí Republiky nad kostelem Sv. Jáchyma, prochází jihovýchodním směrem ulicí Na valech, po hranicích p.č. 181, 180, 179/1, 177, 176, 175, 174/2, 174/1, 172/3, 172/1, 5046, ulicí Jiráskovou, po hranici p.č. 147 k ulici Prokopově. Prokopovou ulicí vede na křižovatku s ulicí B. Němcové, po které pokračuje k p.č. 2200/1. Po hranici p.č. 2200/1 přechází na ulici 5. května a po ní k p.č. 2198/2, přes ulici Husovu na tř. Dukelských hrdinů. Podél ní pokračuje k p.č. 586, lomí se po hranicích p.č. 586 a 824, překračuje ulici Lidickou a po hranici p.č. 823/2 se dostává k ulici Hřbitovní. Po okraji p.č. 916/2 přichází do ul. Havlíčkovy, kterou míří na sever a dále vede po hranicích p.č. 4884/19, 4884/7 kolem areálu evangelického kostela a ulicí Jeronýmovou a Mincovní. Po hranici p.č. 260/1 a Svojšíkově cestě přes Bezručův vrch p.č. 7, 9, 8, 14, 15/1, 168, třídou Čs. armády přichází do horní části náměstí Republiky, kde se hranice uzavírá.

KARLOVY VARY

Hranice památkové zóny začíná na východní straně ulice Jateční a Vítězné a směřuje k p.č. 2601, 2613, pokračuje po serpentinách p.č. 2601 a po vnější straně schodů p.č. 1210 k Bezručově ulici, vede její vnější stranou nad sady Jeana de Carro a napojuje se na ulici Na vyhlídce. Dále směřuje na jihovýchod a pokračuje ulicí Pražskou k p.č. 3255, lomí se jihozápadním směrem přes p.č. 3255, 667, vede po hranici p.č. 799, 800, Mickiewiczově stezce a po hranici p.č. 801 k řece Teplé. Pokračuje po pravém břehu řeky a u objektu Toscana přechází p.č. 844 a silnici Karlovy Vary - Březová. Po hranici p.č. 1269, Odpolední pěšině a Findlaterově pěšině se dostává na pěšinu Chopinovu a Chotkovu a pokračuje ke stanici lanové dráhy. Při p.č. 1634 vede k sanatoriu Myslivna, pokračuje po Sovově a Rohanově stezce, po hranici p.č. 1792/1 a po Vrázově stezce k ústí Jízdárenské ulice. Jízdárenskou ulicí přes ulici Moskevskou a Krymskou vede k ulici Koněvově, kterou směřuje na východ podél Ohře, přes nám. Republiky k ústí ulice Horovy, po hranici p.č. 2400, přes řeku Teplou se dostává na nábřeží J. Palacha k ulici Jateční, kde se hranice uzavírá.

KAŠPERSKÉ HORY

Hranice památkové zóny začíná v Sušické ulici a vede po hranici intravilánu k jihu, až po ulici Karlovu, navazuje na severní hranici p.č. 931/1, 46, 45, 942/5, 935/5, přechází přes křižovatku ulic Pohraniční stráže a Besední až k p.č. 89, 63/2, 65/2, k ulici B. Týbla a po ní pokračuje k východu až k p.č. 2150/28, navazuje na hranici intravilánu, kolem objektu kasáren k Husově ulici, dále Klostrmannovou ulicí k ul. Zlatá stezka, vede k jihu podél hranice p.č. 309, navazuje na hranici intravilánu, po které vede až k Rejštenské cestě, dále kolem p.č. 1986 a 1991/1 k severu, po hranici intravilánu až k parcele č. 175/1 a po hranicích p.č. 177/2, 335, 178/2, 178/1, 359 do Horní ulice, po které míří k severu, zahrnuje p.č. 208, 209, 186/2, přechází ulici SNP a navazuje na Sušickou ulici, kde se hranice uzavírá.

KLATOVY

Hranice památkové zóny začíná v ulici Maxima Gorkého, prochází podél p.č. 84, 117/1, 148/1, 147, 114, 1661, 110, 140/1, míří k jihu podél ulice J. Dobrovského, navazuje na ulici Fr. Palackého a kolem p.č. 121/1, 88/2 se stáčí k ulici A. Jiráska, kterou pokračuje k Plánické ulici, po níž míří k východu. Ulicí A. V. Šmilovského pokračuje k ulici Dr. Hostaše, kolem p.č. 503/6 a 503/11 míří k západu, obtáčí p.č. 510/1 a 510/3 ze severu a navazuje na p.č. 525/1, 530/1, 538/2, 438/2, 432, 3983, 430/1, dále pokračuje k Žižkově ulici, po které míří k západu, přechází ulici Vídeňskou do ulice Tyršovy a po p.č. 456/1, 425/1, 1408, 424/1, 424/2, 423, 461/1, 462/5 se vrací k severu, přetíná ulici Na Chmelnici a pokračuje dále po p.č. 416, 3708/5, 413/2, 3971, 473, 3708/6, 400 do ulice Tyršovy a po p.č. 389/4 a 424, ústí do ulice Dr. Vrby. Pokračuje po levém břehu Drnovského potoka k severu a před kulturním domem se stáčí k ulici M. Tyrše a po okružní komunikaci míří k severu ke křižovatce s ulicí M. Gorkého, kde se hranice uzavírá.

MANĚTÍN

Hranice památkové zóny začíná v severním cípu p.č. 52/1, běží na východ podél cesty p.č. 642 a p.č. 1777. Zatáčí k severu kolem p.č. 638, 629/1 a lomí se jižním směrem po hranici 621. Dále vede po komunikaci p.č. 1786/3 a stáčí se k jihu po p.č. 600/4, 600/1. Pokračuje k východu po p.č. 598/1 k silnici na Rabštejn, běží po hranici intravilánu dále na východ až k p.č. 188/2. Zde se lomí na jih po p.č. 273/3, 189/1, 235/1. Prochází opět po hranici intravilánu přes most a po pravém břehu Manětínského potoka se stáčí k jihu, pokračuje rozhraním starého a nového hřbitova a po východní hranici p.č. 1684, zatáčí k západu po hranici intravilánu až k p.č. 1759/5, vrací se k severu podél silnice až k mostu. Pokračuje k západu po p.č. 1728/3 až k soutoku Manětínského potoka a náhonu, po pravém břehu míří k jihu a místní komunikací p.č. 1486/12 směřuje k severu a na hranici pozemku p.č. 138/3 a 138/2 zatáčí k Manětínskému potoku. Dále pokračuje po východním okraji místní komunikace p.č. 1747 k jihu kolem zámeckého parku, přetíná silnici, navazuje na p.č. 198, 200/1, běží po hranici intravilánu na sever, podél pravého břehu Manětínského potoka až k náhonu p.č. 1808/2. Po jeho pravém břehu a po p.č. 832 míří k severu po p.č. 1808/4, 47 a 1771 až k p.č. 825/5. Podél p.č. 47/1 pokračuje k silnici, dále po ní na západ k p.č. 52/1, kde se hranice uzavírá.

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Hranice památkové zóny začíná na severu na křižovatce cesty p.č. 147/41 a státní silnice p.č. 216. Běží po hranici intravilánu jižním směrem až k ulici Dusíkova, p.č. 182/2, po které pokračuje směrem na západ, dále se lomí na jih po ulici U Sokolova p.č. 180/1 až k hranici intravilánu. Po ní vede k ulici Na Panoramě, podél této komunikace běží k jihu až k jižní hraně p.č. 771/1, kde se opět napojuje na hranici intravilánu. Směřuje podél ní na jih, pak pokračuje po místní komunikaci p.č. 1273/1, dále podél křižovatky s komunikací p.č. 1152/1, kterou poté protíná kolmo a běží na západ podél severní hranice p.č. 1214, 1205, 1213 a 1148/1, Palackého tř. Lomí se na sever podél Hlavní třídy, pak se kloní k západu po ul. Tyršově a opět k severu po místních komunikacích p.č. 953/16, 953/11 a 142/70 až ke hřbitovu, kde se napojuje na hranici intravilánu. Po ní běží k silnici p.č. 2104, kde se lomí na východ a podél cesty p.č. 147/41, kde se hranice uzavírá.

MĚSTO TOUŠKOV

Hranice památkové zóny začíná na severní straně Polní ulice, odbočuje k p.č. 191, stáčí se k jihu, překračuje Černínskou ulici a vede po jižní hraně Družstevní ulice až na ul. Kumberskou. Stáčí se k jihu až k p.č. 506 a pokračuje po ulici Vlkýšské. Dále protíná jižním směrem p.č. 508, postupuje na jih po hranici mezi pozemky p.č. 509 a 547, pak po p.č. 541 a 540, překračuje Květnou ulici a běží po hranici p.č. 561, 562 a 563. Zde se lomí a pokračuje na východ po p.č. 565, 566, 567, 569, 571, 573, 575/1, 577 a 579 až k ulici U Vaječkárny a dále k jihu na ulici Malešickou, kterou protíná a po p.č. 660, 659, 662 a 664 až k východní straně ulice Žitné, po níž směřuje k jihu až k ulici Mlýnské. Vede k východu po p.č. 734, 733 až k hranici intravilánu a po něm postupuje kolem mlýna, dále k severozápadu až k Újezdské ulici, po její severní straně směřuje zpět k východu až k hranici p.č. 76, po které ústí do Polní ulice, kde se hranice uzavírá.

OSTROV NAD OHŘÍ

Hranice památkové zóny začíná obejitím areálu bývalého kláštera p.č. 77/1, 77/7, podél pravého břehu Bystřice, po můstku přechází říčku a vede Klášterní ulicí a ulicí Hroznětínskou na křižovatku ul. Bezručovy, do které odbočuje. Přechází Jáchymovskou ulici k cestě p.č. 2567/1, po hranicích p.č. 12/1, 271, 19/2, 20/2, 260/1, 2515/1 se stáčí na jih a dostává se opět na ulici Jáchymovskou, podél které směřuje na jih a přechází ulici Karlovarskou. Karlovarskou ulicí pokračuje ke kostelu Sv. Jakuba Většího, překračuje ulici a kolem hřbitova se dostává k ulici Staroměstské. Po západní straně ulice spolu se zasypaným náhonem pokračuje dále severozápadním směrem a po hranici p.č. 2506/1, 59/1, 81/1 a 80/1 obchází klášterní areál, kde se hranice uzavírá.

PLANÁ U MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ

Hranice památkové zóny začíná na p.č. 3548/3, sleduje komunikaci p.č. 3542/13, na křižovatce přechází komunikaci a pokračuje severním směrem, dále přechází silnici č. II/200, po hranicích p.č. 1010/1, 1017/2, 1017/1 a 1018, po západní straně ulice Pohraniční stráže a přechází ulici za křižovatkou na severní stranu Revoluční ulice a vede k p.č. 339. Podél hřbitova, komunikace p.č. 337/3 a 3689 směřuje k jihu. Pokračuje k východu po hranicích p.č. 312/1, 563, 313, 232/2, 321, 225/2, 327/11 a 215/2. Přechází Smetanovu ulici a postupuje do ulice Dvořákovy, kterou lemuje při jižní straně a přechází ji u p.č. 716, vede Tepelskou ulicí a prochází k p.č. 3842/1 a po její hranici pokračuje až po východní stranu p.č. 208/2, podél ní vede do Bezdružické ulice. Ulici přechází a pokračuje po hranicích p.č. 449, 186, 183, 443, 441 a 440 k Plzeňské ulici, podél ní vede k jihu; přechází ji a pokračuje při jižní hranici p.č. 171, 170, 168, 166, 165, 164, 163, 162/1, 162/2, 160, 159/1, 159/2 až k východní straně Havlíčkovy ulice, při hranici p.č. 145/3, 145/1, 3848, 148, 149/1, lemuje východní a jižní stranu Slovenské ulice, pravý břeh Plánského potoka, Tachovskou ulici, přechází křižovatku a postupuje podél státní silnice p.č. 3570 a po hranici p.č. 1294/2 a p.č. 1294/8 vede k p.č. 3548/3, kde se hranice uzavírá.

RABÍ

Hranice památkové zóny začíná podél jižního okraje p.č. 1290/7, 1334, 1336/1, 56/1, 1788 k východu, přetíná komunikaci p.č. 1344/8 a pokračuje po severním okraji p.č. 1346/2 a navazuje na východní stranu p.č. 19/1 a 62. Přetíná st. silnici ve směru do Horažďovic a pokračuje k jihu po hranicích p.č. 15, 14, 11/1, 10, 9, 74/2, 74/1, 76, 1738 k hranici intravilánu. Po hranici intravilánu prochází podél celé jižní strany obce kolem dvora a hradu až k jejímu styku se st. silnicí ve směru do Sušice. Dále pokračuje při státní silnici p.č. 1762/7 na křižovatku s komunikací III/1693 a po východní straně této komunikace míří k p.č. 1290/7, kde se hranice uzavírá.

RABŠTEJN NAD STŘELOU

Hranice památkové zóny začíná od p.č. 134/11 a vede po intravilánu k východu, po p.č. 526 k řece Střele, po levém břehu k severovýchodu k mostu, kolem p.č. 77 zpět k levému břehu, po kterém běží k jihu kolem skupiny p.č. 85, 86, 87, 89, 90, 93 a 94 dále opět po levém břehu toku. Proti p.č. 107/9 přechází řeku a pokračuje po její hranici na západ, kde se napojuje na místní komunikaci p.č. 772/2, po které pokračuje k severovýchodu k p.č. 224/3, poté směřuje na sever, navazuje na p.č. 220 a podél silnice se lomí na západ, obíhá p.č. 502 zpět k východu až k výchozímu bodu, kde se hranice uzavírá.

ROKYCANY

Hranice památkové zóny začíná Alešovou ulicí a pokračuje dále po hranici p.č. 631, 425, zde se lomí k východu Mandloňovou ulicí až k ulici Na koupališti, kolem p.č. 347 a dále Soukenickou ulicí, překračuje po mostě Padrťský potok. Po jeho pravém břehu směřuje k severu a stáčí se po hranici p.č. 322 k ulici J. Tomáška, pokračuje ulicí Mládežníků. Dále se lomí k jihu podél Dvořákovy ulice a p.č. 2767/6, pokračuje k ulici A. Janeby, kterou směřuje k jihu, překračuje po starém mostě Padrťský potok a po jeho levém břehu míří k jihu, kolem p.č. 2604, přechází Čapkovu ulici a p.č. 212 navazuje na severní stranu ul. Žampírky. Ústí do ulice Josefa Růžičky, po které běží k severu a navazuje na ulici Jiráskovu, podél p.č. 3048 se stáčí k jihu, vede po severovýchodní hranici rokycanského nádraží, zahrnuje jeho hlavní budovu p.č. 1128 a podél p.č. 372/20, 449/1 a 2782 obchází autobusové nádraží. Pokračuje kolem p.č. 378/1 a bývalého hřbitova Nejsvětější Trojice p.č. 319, překračuje ul. Míru, stáčí se k východu až ke křižovatce s Třebízského ulicí, podél které ústí do Alešovy ulice, kde se hranice uzavírá.

SPÁLENÉ POŘÍČÍ

Hranice památkové zóny začíná směrem k východu podél p.č. 883, 877/2, 875/16 a 876/5, dále po západní hranici p.č. 876/18 až k Plzeňské ulici, po ní směrem východním až k p.č. 67, přes ulici navazuje na p.č. 668/2, dále pokračuje po hranici intravilánu až k p.č. 553/2. Lomí se k jihu, navazuje na p.č. 46, 164 a dále pokračuje k východu podél p.č. 166, 157, 168, 170/1, 602, 180, 183, 184, 31/2, 188, 28. Dále se lomí k severu a podél okraje silnice míří ke hřbitovu, zahrnuje p.č. 1899/2, 528 a vrací se zpět k p.č. 190, kolem které pokračuje k východu a jihu, navazuje na hranici p.č. 192, 19, 193, 1992/20, přechází Zámeckou ulici, pokračuje k jihu po p.č. 14, 120/1, dále sleduje hranici intravilánu, přechází řeku Bradavu a pokračuje po levém břehu k p.č. 143/2, přechází silnici do Riegrovy ulice, dále postupuje po hranici intravilánu k hranici p.č. 1689/2, po které pokračuje k východu podél p.č. 269, 1687/15, 1687/2, 349, 347, 587, 1688/1, 245, 1683/20 přechází silnici p.č. 1931/1, pokračuje kolem p.č. 247, 267, 266/1. Přechází ulici Na můstku, pokračuje po hranici p.č. 264, dále sleduje hranici intravilánu na sever, přechází Bradavu a po pravém břehu míří k p.č. 890. Postupuje po levém břehu náhonu a rybníka k p.č. 225, dále sleduje intravilán na západ a sever až k výchozímu bodu hranice, kde se hranice uzavírá.

STŘÍBRO

Hranice památkové zóny začíná od Benešovy ulice na nám. Svobody, ústí do Alšovy ulice, kterou sleduje k p.č. 1249, podél ní navazuje na hranice p.č. 1247/4 a 1269/1 a ústí do ulice U rybníka, kterou směřuje k ulici 28. října. Překračuje Palackého ulici a po severní hranici rokle míří k východu, navazuje na p.č. 1879/2 a 1946/1, pokračuje dále k hranici intravilánu, po které se stáčí k řece. Podél intravilánu míří k jihu, překračuje řeku a pokračuje podél železniční trati až k jejímu styku s cestou navazující na ulici Na vrchu. Podél ní směřuje k západu až k hranici p.č. 2388/2, podél západní hranice této a p.č. 2388/3 se stáčí k jihu a po jižní straně p.č. 443 ústí do Plzeňské ulice a podél její západní strany pokračuje dále k severu, po mostě překračuje řeku a po vnitřní hranici nové silnice směřuje dále k severu až ke křižovatce s Benešovou ulicí, kde se hranice uzavírá.

SUŠICE

Hranice památkové zóny začíná od levého rohu severní hrany p.č. 202 na východ, přechází Masarykovu třídu, lemuje severní a východní hranici p.č. 198, západní a jižní hranici p.č. 324/1, přechází kolmo řeku Otavu a postupuje jižním směrem po jejím pravém břehu, lemuje západní a jižní hranici p.č. 1598/2 ke hranici intravilánu, kterou kopíruje k severu k rohu p.č. 1616. Odtud pokračuje po jižní a východní hranici p.č. 1614, po jižní a jihozápadní hranici p.č. 1622/1, přetíná komunikaci a napojuje se na hranici intravilánu. Tu sleduje směrem jihozápadním k Alšově ulici, kterou přetíná a pokračuje po severní hraně p.č. 1597 a 1593/12, po západní hraně p.č. 1593/36, po jižní hraně p.č. 1593/37, po východní a jižní hraně p.č. 1593/1. Dále sleduje východní stranu nábřeží Jana Seitze, lemuje ji až po jižní hranu p.č. 78, navazuje na hranici p.č. 79/1, po severní a východní hraně p.č. 79/2, po jižní hraně p.č. 90/2 a 92/1. Přechází ulici Pod nemocnicí a navazuje na severní hranici p.č. 413/1, 95, 96, 182, výchozí hranici p.č. 102/2, dále přechází Chmelařskou ulici a lemuje východní a jižní hranici p.č. 421, sleduje východní stranu Hájkovy ulice směrem k jihu ke křižovatce s ulicí Hlubokou, po které pokračuje dále a stáčí se po jižní straně ulice U Rocha až k pravému rohu jižní hrany ulice Na Kateřince. Lemuje západní stranu ulice Na Kateřince směrem severním, přetíná p.č. 142 podél staré hřbitovní zdi, lemuje jižní hranu p.č. 1357/2. Dále navazuje na ulici Pod Kalichem, po její západní straně míří k severu podél jižní strany Nuželické ulice se stáčí k jihu, navazuje na hranici intravilánu, po které pokračuje k severovýchodu, přechází řeku a po jejím levém břehu k hraně p.č. 1018. Po jejím západním okraji postupuje k severu, přechází potok a pokračuje po západní hraně p.č. 1015/6 až k Volšovské ulici, po jihovýchodní straně této ulice se lomí k severu, navazuje na Lerchovou ulici, lemuje její západní a severní stranu, postupuje severním směrem k Prandově ulici odkud pokračuje dále až po jižní hranici p.č. 318/48, jižní a východní hranici p.č. 318/28 až k Husovu náměstí, dále přechází Žižkovu ulici, lemuje východní stranu p.č. 318/13, západní stranu p.č. 203 a 202 až k výchozímu bodu, kde se hranice uzavírá.

TACHOV

Hranice památkové zóny začíná na severním rohu p.č. 1737, postupuje podél hranice parku a po severní straně Zámecké ulice při p.č. 1610, 1608, 1607, 1606, 1599, 1237. Přechází Hornickou třídu k severní hranici p.č. 1548 a 1544, překračuje Masarykovu třídu a vede při její východní straně k p.č. 2396, přechází komunikaci a pokračuje podél p.č. 134, 135, 137, 139, 140, 114, 115, 108, 106. Navazuje na Panenskou ulici, po její východní straně míří k jihu po hranicích p.č. 258, 255, 252, 250 a 248, navazuje na třídu Míru, přechází most přes řeku Mži na Plzeňskou třídu, překračuje ulici a pokračuje po hranici p.č. 489 ke hranici intravilánu, po které vede k p.č. 511, dále po severní hranici p.č. 513, 515, přes komunikaci p.č. 484 a po jižní hraně p.č. 481, 479/2, 533/3. Přechází p.č. 478, sleduje hranice p.č. 475, 476, 680/1, 680/2, 680/3, 680/4, 680/5, 680/6, 680/7 a 682. Prochází Smetanovou ulicí k Volyňské ulici, dále lemuje hranice p.č. 946, 984, 956/1, 977, přechází ulici a pokračuje při hranicích p.č. 1351, 1352, 1355, 1359, přechází komunikaci p.č. 1223 a vede Pivovarskou ulicí na sever ke křižovatce s Pobřežní ulicí na pravý břeh řeky Mže, k mlýnskému náhonu a po jeho pravém břehu. Přechází náhon a postupuje po hranicích p.č. 1626/2, 1626/1, 1628/1, 1628/2, 1630, překračuje komunikaci p.č. 1228 a směřuje po hraně p.č. 1728, 1727/1 a 1731 k p.č. 1737, kde se hranice uzavírá.

TEPLÁ

Hranice památkové zóny začíná od ulice Havlíčkovy po okraji p.č. 1294/1, 2877/1, 1268/3, 32, 31, 30 na jih a po okrajích p.č. 1283, 1280 ke hřbitovu a kolem něj p.č. 1279/1. Přetíná ulici Toužimskou k p.č. 1011/3, obchází ji směrem ke komunikaci p.č. 2879 a po východní straně komunikace přechází k ulici Školní, dále vede po hranicích p.č. 614/5, 309, 311/1, 311/4, 317/2, 321/2, 321/1, 322, 613/3 jižním směrem. Podél vodoteče k ulici Čs. armády, pokračuje po hranicích p.č. 2993/2 a Pivovarskou ulicí západním směrem. Dále vede po okraji p.č. 2797/2, 348/1, 3176, 2734/1, 3176, 2792/3, 2792/1 na křižovatku ulic Lidické a Sokolovské. Lidickou ulicí směřuje na sever k p.č. 3123, dále sleduje hranice p.č. 120, 126/1, 126/3, 2847/1, 126/4, 119/1, 117, 112/3, 112/1, 112/2, 102, 84, 733, 56, 54, 53, 56, 421, 48, 47, 46, 45, 43 a 3144 až k ulici Havlíčkově, kde se hranice uzavírá.

TOUŽIM

Hranice památkové zóny začíná od řeky Střely a vede kolem bývalého zámeckého parku po hranicích p.č. 263/1, 280/2, 280/3, 263/2, 280/4, 280/5 k ulici Na výsluní. Pokračuje až na křižovatku, odkud míří k ulici Na zámecké přes p.č. 3184 a po ní k ulici p.č. 3018/3 dříve Dvorské, Židovská, probíhá k ulici Žlutické, přechází ji a vede podél východní strany uličky p.č. 3096, Za hradbou. Po okraji p.č. 241 přechází k ulici Školní a po hranicích p.č. 240/2 ústí do ul. Plzeňské, po její východní straně pokračuje až k p.č. 3019/5. Jižním směrem odbočuje k hranici intravilánu, kterou sleduje k p.č. 66/2, pokračuje po hranicích p.č. 1244/2, 1244/17, 1244/18, překračuje komunikace p.č. 3076/3 a 3076/14 k okrajům p.č. 302/2, 301/1, 294/8, 294/1. Přes p.č. 294/13 přechází na levý břeh řeky Střely, kde se hranice uzavírá.

ÚTERÝ

Hranice památkové zóny začíná za západním cípem p.č. 1682/1, postupuje směrem východním k p.č. 80, odkud sleduje hranici intravilánu. Postupuje severním směrem k objektu čp. 147 a pokračuje po levém břehu Úterského potoka k p.č. 129/1, dále vede po hranicích p.č. 133, 135, 136, 234, 140/3 a 2485, znovu sleduje hranici intravilánu k levému břehu potoka, po kterém běží až k p.č. 152/12. Překračuje potok po hranici intravilánu, po které vede k p.č. 620 a dále po její hranici ke styku p.č. 618 a 618/2. Dále postupuje po hranicích p.č. 618/2, 618/1, 623/2 a intravilánu k levému rohu severní hranice p.č. 95. Překračuje silnici k p.č. 682/1 a pokračuje po její západní hranici na sever až k p.č. 1682/1, kde se hranice uzavírá.

VALEČ

Hranice památkové zóny začíná směrem kolem zámeckého areálu po cestě p.č. 602 a 602/1, po p.č. 2/2 po cestě p.č. 1337 a 1366/1 přes p.č. 132/3 a ulici Husovu. Dále vede k jihu přes p.č. 139/5, 139/4, 139/2, 143, 145, 152/1, 1148/4, 1148/3, 1148/2, 178, 1148/1, 122 překračuje ul. Jabloňovou k okrajům p.č. 1124/1, 1145/9, 1145/11, 1144/2 a kolem hřbitova ke komunikaci p.č. 1346/8. Podél komunikace postupuje k jižní hranici p.č. 1150/3, 196/2, protíná p.č. 1155/1 přímo k p.č. 1159/3 a pokračuje po západním okraji p.č. 1159/1, 165, 166/1, 167, 168, 96, 170/3. Lomí se směrem k Jeřeňské ulici, kterou překračuje a vede po hranicích p.č. 162, 173/1, 173/6, 80, 19/2, 184/2. Vrací se zpět k ulici na Novém Světě p.č. 1341 a po ní vede ke komunikaci p.č. 1346/1. Po komunikaci se vrací východním směrem až k cestě p.č. 2/9, na kterou odbočuje. Pokračuje po hranicích p.č. 2/7 a směrem k severu po cestě p.č. 2/9 a 1363/1, kde se hranice uzavírá.

VELHARTICE

Hranice památkové zóny začíná na severní straně p.č. 742/2 k východu, navazuje na hranice p.č. 27, 28, 743/3, přechází komunikaci p.č. 963/2 a pokračuje po hranicích p.č. 42, 53/1, 60, 928, 64, 63/2. Přechází komunikaci p.č. 968/2 a postupuje až k hranici p.č. 68/1, pokračuje po ní k východu, překračuje komunikaci p.č. 971/1 a pokračuje při hranici intravilánu k jihu, přechází cestu a navazuje na p.č. 114/1, 113/3, 113/1. Přechází potok a pokračuje při jižní hranici p.č. 110/1, 924/1 a 126/1, sleduje po levém břehu mlýnský náhon. Dále míří k severu po západní hranici p.č. 168/3, 153, přechází komunikaci a pokračuje kolem p.č. 6/1, navazuje na p.č. 8/1 a stáčí se k severu, pokračuje po p.č. 8/2, 923/3, 524, 18, 20, 61 a 21, přechází silnici pokračuje po jižní hraně p.č. 24/3, 24/1, a 64 k výchozímu bodu, kde se hranice uzavírá.

ŽLUTICE

Hranice památkové zóny začíná v prostoru tvrziště „Mazanec“ obíhá po hranicích p.č. 3279/5, 3279/1, 2, přechází k ulici Karlovarské, vede po ní až k p.č. 325/6 a dál prochází po hranicích p.č. 325/6, 200, 325/1, 323, 318 k ulici Na příkopech, se kterou obíhá celé historické město po východní, jižní a západní straně až k zámeckému areálu. Pokračuje uličkou p.č. 3296/1 podél jižní strany zámeckého ohrazení a dále směřuje na sever podél zámecké zdi až k tvrzišti „Mazanec“, kde se hranice uzavírá.

BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

Hranice památkové zóny začíná na Táborském vrchu p.č. 1343/1, protíná cestu p.č. 1341/1, pokračuje na vnější hranici p.č. 1345/1, 1348/36, 1345/35, pokračuje podél cesty p.č. 1358/11 směrem k jihu, dále pak na vnější hranici p.č. 1348/29, 1356, 1184/2, 1180, 1184/8, protíná komunikaci p.č. 1296, pokračuje po ní a dále protíná cestu p.č. 1296/2 a dále pokračuje po vnější hranici p.č. 1170, 1158, 1157, 1202, protíná ul. p.č. 1289/1, pokračuje na vnější hranici pozemku hřbitova p.č. 1155 a vrací se na komunikaci p.č. 1289/1, ze které pokračuje po ulici p.č. 1231/1 až k dráze ČSD, podél níž pokračuje po vnější hranici pozemku k potoku Bystrá p.č. 1309/1, 903/2, 903/1, 901/2, 900/2, 900/3, 900/4, 900/5, z cesty p.č. 901/7, 870/1, 870/3, 870/4, 870/5, 870/6, 870/7, 870/8, 870/9, 870/10, 871/3, cesta p.č. 1276/1, dále pokračuje po hranici pozemku p.č. 279, 835/2, 835/1, 267, 1273/2, 834, přítok potoka Bystrá p.č. 1309/1, pozemek p.č. 830/2. Dále hranice pokračuje podél hranice řeky Ploučnice, kříží komunikaci p.č. 1235 a pokračuje po vnější hranici p.č. 72/2, 85/3, cestě p.č. 1237, 85/2, 409, 703, 85/5, 85/1, kříží náhon p.č. 107/2, pokračuje po hranici p.č. 107/1 a opět kříží náhon p.č. 107/2 a pokračuje po vnější hranici p.č. 89/2, dále kříží komunikaci p.č. 1239/1 a pokračuje komunikací p.č. 103/2 a po vnější hranici pozemku p.č. 95/2, který kříží a napojuje se na cestu p.č. 1421, ze které pokračuje po vnější hranici pozemku p.č. 56, kříží cestu p.č. 1243, pokračuje po p.č. 713 a dále pokračuje podél komunikace p.č. 1373 směrem na sever, kde se hranice uzavírá.

BÍLINA

Hranice památkové zóny začíná u vtoku Lukavského potoka do Bíliny podél komunikace k Fučíkovu nám. p.č. 21, přetíná Teplickou třídu západně podél p.č. 1116, 1114/1, 1115/1, 1625, pod zahrádkářskou kolonií na Chlumu podél p.č. 1100, 1092, 1117/5 a 1117/6, následuje zlom podél p.č. 1060 a 1058 k ul. Litoměřické p.č. 1056, podél ní za mostkem se lomí v souběhu s Lukavským potokem p.č. 806, před p.č. 834 a 835 se lomí jižně k zámeckému parku a prochází ulicí Horskou p.č. 774 kolem Hradiště p.č. 626, v nejužším místě přetíná p.č. 624 do Žižkova údolí, dále sleduje ul. Žižkovo údolí p.č. 623/1 a 415/1, zahrnuje zástavbu podél Tyršovy ul. tím, že se lomí podél p.č. 591 a 594, přetíná vodoteč, hřiště p.č. 591/1, a sleduje okraj p.č. 579/1 a 563, dále zahrnuje zástavbu podél Pražské třídy jdouc po okraji p.č. 562, 580, 559, 557, 553, 552 a 549, přetíná Pražskou třídu p.č. 397, přechází na předměstí Újezd, zde podél Bořeňské ul. p.č. 257, Palackého ul. p.č. 97 pak hranice pokračuje po obvodě lázeňského parku p.č. 1936, 2709, 1958, 1959, 1951/1, 1960, 1954, přetíná Kyselskou třídu p.č. 1932, p.č. 2272 a trať ke stadiónu p.č. 1909/1, podél jeho oplocení a dále podél trati po okraji p.č. 1906, po hraně železniční opěrné zdi podél ZŠ Lidická p.č. 1785, pak pokračuje po tř. Rudé armády p.č. 1760 a po odbočce do ul. Vrchlického p.č. 1748/1, u p.č. 1736 se lomí k toku Bíliny, přetíná jej a po pravém břehu se dostává do výchozího bodu, kde se hranice uzavírá.

BUDYNĚ NAD OHŘÍ

Hranice památkové zóny začíná na mostě přes řeku Ohři p.č. 1480/1, kterou sleduje po jejím levém břehu až na úroveň ul. Ostrovní, kde řeku přetíná a po východní straně ulice směřuje k jihu a sleduje dále hranici intravilánu po vnější straně stavebních p.č. 2, 3, 5/1, 126, 10, 11/2, 15, 1505, 17, dále sleduje západní stranu ulice při závodu Bonex až na úroveň p.č. 87. Po její severní straně pokračuje k východu po vnější straně p.č. 142, 136, přetíná ul. K trávníku p.č. 1432/1 a pokračuje po její východní straně k jihu. Přetíná ul. Pražskou a sleduje dále vnější strany p.č. 95, 108/1, 692/3, 287 a přetíná ul. Průhon p.č. 1445/1, sleduje ul. Zahradní p.č. 612/14 a dále ul. Ladovu p.č. 612/2, 612/90, část ul. Malomlýnské jižním směrem, přetíná ul. Školskou a pokračuje ul. Poplužní p.č. 1410/11 u p.č. 152 přetíná ul. Slánskou a sleduje uličku k Babínu p.č. 193/3 a dále západní strany p.č. 41/2, 41/6, 41/7, 41/8, 41/9, 395/4, 395/2, 397/7 a na mostě přes Ohři se hranice uzavírá.

ČESKÁ KAMENICE

Hranice památkové zóny začíná na severní straně Husovy ulice p.č. 1826, Žižkovy ulice p.č. 2581, 2485/1, ul. Máchovy p.č. 2595 a ul. Zelený vrch p.č. 2595. Dále pokračuje od křižovatky p.č. 2494 jižně a sleduje východní stranu ul. U hřiště p.č. 2513 na jejímž konci se lomí k západu a pokračuje po jižní straně ulice Dívčí, od cípu p.č. 186 přetíná řeku Kamenici p.č. 1261 a pokračuje po jižní straně Palackého ulice p.č. 1194/1, 1094/1, 1290/6 až k ul. Pražské, zde se lomí a sleduje dále vnější stranu této ulice, přechází na ul. Nádražní p.č. 666/2 až ke křižovatce s ul. Štítného p.č. 2550/1, po jejíž západní straně pokračuje k severu, sleduje dále vnější stranu ul. Pivovarské p.č. 2499, přetíná ul. Děčínskou p.č. 2502, sleduje její vnější stranu až k p.č. 401/1, kde se lomí, přechází na Tyršovu ul. p.č. 1074/1, sleduje její vnější stranu a přechází po mostě řeku Kamenici. Dále pokračuje po vnější straně místní komunikace p.č. 1096, 1099, 638/7, 1836/2 až k ul. 5. května, po jejíž západní straně pokračuje severním směrem až na křižovatku s ul. Husovou, kde se hranice uzavírá.

ČESKÁ LÍPA

Hranice památkové zóny začíná v ulici Besední p.č. 2696 a je vedena po jejím severním okraji. Na východní straně pokračuje po hranici p.č. 5780 a 2698. Dále přetne p.č. 5785, zalomí se vpravo a pak směřuje k jihu při p.č. 2734. Třídu Vítězství p.č. 2811 protne a obíhá p.č. 2769, překročí průtah p.č. 2788/1 a vede při jeho jižní hraně. Dále se lomí při p.č. 5879, 5856, 5878/2, 5878/1 - při východní straně obíhá obj. čp. 616 a směřuje k jihu podél p.č. 647 - 653. V jižní části vede při p.č. 5877, 5875, 5874. Dále se zalamuje k severu, pak k západu při p.č. 654, 642, 638, 639 až přetne ul. Moskevskou p.č. 174/1 k n. p. Nářadí p.č. 183 a sleduje západní hranu ul. Moskevské směrem k centru až k silničnímu průtahu 1 - 9. Zde směřuje k Ploučnici při jeho jihozápadním okraji p.č. 2788/1 a přetíná ul. U Ploučnice p.č. 788 a při její západní straně směřuje k severu. Prochází křižovatku p.č. 893 v ústí ulice Hrnčířské do Děčínské p.č. 972, kterou sleduje při jejím západním okraji. V místě křižovatky ulic Pod Holým vrchem a Arbesovy přetíná ul. Děčínskou a láme se k jihu do ulice Žukovy, kde tečuje p.č. 1802/2 a dále pokračuje při severovýchodní straně ulice Žukovy p.č. 1823 až ke Komenského náměstí p.č. 1822 a při p.č. 1820, p.č. 1819 sleduje severní hranu ulice Havlíčkovy p.č. 1824/1 až do výchozího bodu - ústí ulice Havlíčkovy do ulice Besední, kde se hranice uzavírá.

ČESKÝ DUB

Hranice památkové zóny začíná na místní komunikaci p.č. 831 severně od areálu Schmittova zámku (t.č. Domov důchodců), přetíná říčku Ještědku a šikmo též p.č. 860 až na roh p.č. 90. Odtud přetíná kolmo ulici Studničnou, sleduje její východní stranu podél garáží, na konci se lomí a sleduje vnější hrany p.č. 96, 114, přetíná ul. Řídícího učitele V. Maula, pokračuje po vnější straně cesty p.č. 974, dále kolem hřbitova p.č. 980, 982, 983, po cestě p.č. 998/2 a podél Hřbitovní ul. směřuje k jihu p.č. 122, 132, 159, 221. Přetíná Křelinovou ul., směřuje k západu po vnější straně p.č. 226, 227, přetíná místní komunikaci p.č. 280 a dále sleduje až k ulici Husově p.č. 291. Po ní pokračuje k jihovýchodu, prochází křižovatkou s ul. Masarykovou a následně s ul. B. Němcové, kterou přetíná v linii východní strany p.č. 350. Dále pokračuje hranice po vnější straně p.č. 350, 349, 347, 348, 345, 344, 588 (vodoteč), přetíná cestu p.č. 282/2 a po její jižní straně se vrací do ul. Husovy, sleduje její východní stranu p.č. 593 až na křižovatku s ul. Svobody. Po ul. Svobody směřuje západně až na křižovatku u muzea, zde se hranice lomí a sleduje vnější strany p.č. 1528, 1527, 1529, 1530, opět se lomí, přetíná ul. Svobody a pokračuje severním směrem kolem areálu muzea po vnější straně p.č. 1549, přetíná místní komunikaci p.č. 1555, po které směřuje do ul. Za muzeem p.č. 781, kterou sleduje až na místní komunikaci p.č. 831, kde se hranice uzavírá.

DUCHCOV

Hranice památkové zóny začíná na severu na kraji sadů B. Smetany p.č. 1418 v trase potoka podél p.č. 1296 a dále ul. Koněvovou po hraně p.č. 1215/1, 3, podél potoka p.č. 1297, pokračuje východně po okraji rybníka Barbora p.č. 1295, přes Lípovou ul., dále ul. Skladištní p.č. 239, na jihu pokračuje p.č. 533, lomí se k jihu komunikací p.č. 463 a komunikací p.č. 497 a 624, lomí se k západu podél p.č. 594, 587, 586, 583, 582, přetíná p.č. 576, podél p.č. 580, 579, lomí se kolem p.č. 577 a pokračuje podél p.č. 566 až 572, 573/1, 574, 2656, 2651, 2653, přetíná p.č. 2650, podél p.č. 2649 a 2644, přetíná p.č. 2638, podél p.č. 2637, 2634, 2632, 2631, 2630, podél potoka p.č. 2629 se lomí ke křižovatce, přetíná ji do ul. Hrdlovské p.č. 2501, pokračuje na západě kolem zámeckého parku po okraji p.č. 2900, 2899, 2910, podél cesty p.č. 2902 souběžně s potokem p.č. 2908, dále podél Horské cesty p.č. 2319, lomí se podél p.č. 2494/1, přetíná ul. Oseckou p.č. 2491, po jejím východním okraji se lomí k jihu, dále Teplickou ul. p.č. 1506/1, a při jižním okraji ul. Kubicových p.č. 1476, lomí se ul. Tyršovou podél p.č. 1421, 1419, 1422 a podél sadů B. Smetany se vrací do výchozího bodu, kde se hranice uzavírá.

DUBÁ

Hranice památkové zóny začíná od severu a je zevnitř ohraničena p.č. 2949, přetíná cestu p.č. 2948, probíhá po severní hranici p.č. 468/2, lomí se k jihu a dále je ohraničena p.č. 345, 457, 455/2, 347/3, 348, kolmo přetíná cestu p.č. 2992, dále probíhá po vnější straně p.č. 193, 888, cesty p.č. 2991/1, 427/23, přetíná kolmo p.č. 427/19, probíhá po východní straně p.č. 427/15, 423/1, 427/9, 335/3, 334 (hřbitov), 337, 338/3, 339/2, 263, 343/2, 343/5 přetíná cestu p.č. 3000/2, protíná po vnější straně p.č. 3004/1, přetíná p.č. 307/8, probíhá po východní straně p.č. 3005/2, 3005/1, podél 117/2, přetíná silnici p.č. 3008/2, probíhá podél vnější strany cesty p.č. 2800/1, kterou kolmo přetíná a podél hranice p.č. 2041/5 se kolmo lomí k severozápadu, podél p.č. 92/2 se lomí ke komunikaci p.č. 3010, podél její jižní hranice probíhá až k hranici p.č. 73/1, zde se lomí a je zevnitř ohraničena p.č. 73/1, 76/3, 73/2, 74, 72/1, 73, 72/3, dále probíhá po vnější straně cesty p.č. 2812/7, podél kostela, přetíná kolmo silnici p.č. 2942/1, probíhá podél cesty p.č. 51/6, přetíná p.č. 52, lomí se podél vnější strany p.č. 55/1, kolmo přetíná p.č. 41/1, pokračuje k severu zevnitř ohraničena p.č. 41/1, pokračuje k severu zevnitř ohraničena p.č. 40/1, 375, 450, 34/1, 34/3, 36, 21/2, 21/5, 21/4, 21/1, 17/2, 7/3, 2988, kolmo přetíná p.č. 2985/2, je zevnitř ohraničena p.č. 25, probíhá podél p.č. 807, po severním okraji p.č. 3014, 3021/1, zde se lomí k jihu podél p.č. 196/4, lomí se k východu ohraničena zevnitř p.č. 621, 3026/2, lomí se k severu podél p.č. 335, 336, 617, 402, 619, 620, 613, zde se lomí k jihu a probíhá podél p.č. 2959, 3001, 232/1, dále je zevnitř ohraničena p.č. 231, 232, 233/2, 234/5, 664, 450/2, 449, 567, 445/3, 445/1 až ke komunikaci p.č. 2942/1, podél které probíhá k severu. Za křižovatkou ji kolmo přetíná směrem k p.č. 2949, kde se hranice uzavírá.

FRÝDLANT V ČECHÁCH

Hranice památkové zóny začíná na severní straně ul. Míru p.č. 653, pokračuje podél ul. K. V. Raise p.č. 684, na mostku přetíná Řasnický potok p.č. 681 a po pravém břehu jeho přítoku p.č. 703, 36, 59 směřuje severovýchodně, sleduje dále ul. U potoka p.č. 66, přetíná ul. K. H. Borovského p.č. 69, pokračuje východně po p.č. 251, přetíná Husovu ul., sleduje Zahradní ul. p.č. 252, přetíná Fügnerovu ul. p.č. 1159, kterou sleduje až na křižovatku s ul. Zámeckou p.č. 473/2. Zde se ostře lomí a sleduje vnější strany p.č. 1179, 1183, 1184, 1186/1, 1187/2, 1186/2, 1189, 1190, 1193, 1194, 1197, 1198, 1199, 1200/2, 1201, přetíná p.č. 1203, obchází p.č. 1205, na jejím rohu se lomí, přetíná ul. Zámeckou a po cestě p.č. 3206 podél zámeckého parku směřuje k západu. Přetíná ul. Hejnickou p.č. 1230, sleduje vnější stranu p.č. 1233, za mostem přetíná řeku Snědou, ulicí K. H. Máchy p.č. 1264 a po nábřeží Komenského p.č. 1342 se vrací až do výchozího bodu, kde v prostoru Havlíčkova náměstí přetíná po městě řeku Snědou p.č. 1245 a v ul. Míru se hranice uzavírá.

JIŘETÍN POD JEDLOVOU

Hranice památkové zóny začíná na místní komunikaci, obchází hřbitov p.č. 257, dále p.č. 1742/1 až ke p.č. 117, sleduje p.č. 1746/1 Havlíčkova ul., přetíná Děčínskou ul. a pokračuje po Havlíčkově ul. p.č. 1746/2, 1817 až k cípu p.č. 1/1, kde přetíná místní komunikaci p.č. 1816/1, směřuje k severozápadu a sleduje dále vnější strany p.č. 8/2, p.č. 2 a 3. Přetíná místní komunikaci a sleduje vnější strany p.č. 13, p.č. 5, p.č. 14, 17, 19, 21, 24/1, 24/2, 1593, 1591, 1589, 1590 a dále sleduje jihovýchodní stranu Křížové ulice p.č. 1795/1, ve vzdálenosti 20 m přetíná p.č. 1581, 1576, 1577 a po východní straně p.č. 1572 směřuje k jihu až k p.č. 1579. Dále sleduje její vnější stranu a p.č. 1803 (část) v jejíž linii směřuje v oblouku po p.č. 1640/1 až na úroveň p.č. 1545 a 1802, slepá cesta, od níž se stáčí a s obchvatem postupuje kolem Křížové hory po p.č. 1640/1, přetíná cestu p.č. 1794 ve vzdálenosti 150 m od Božího hrobu a pokračuje po p.č. 1326 na křižovatku cest p.č. 1798 a 1795/1. Dále pokračuje po cestě p.č. 1795/1 na úroveň cesty p.č. 1732, po ní směřuje k severu a dále po cestě p.č. 1734, u p.č. 194/1 se lomí a po místní komunikaci p.č. 1735 směřuje k západu a opět k severu po vnější straně p.č. 462, 461 na roh ul. Ke stříbrnému dolu, odkud sleduje cestu p.č. 1764 a 1737 dále vnější strany p.č. 219, přetíná Děčínskou ulici p.č. 1738, vrací se po její severní straně k východu až k p.č. 222, kterou obchází po západní a následně severní straně, dále sleduje místní komunikaci p.č. 1730/5 k severu a po p.č. 1739 k východu, přetíná p.č. 1730/7, pokračuje po místní komunikaci p.č. 1740/2 až ke hřbitovu, kde se v dotyku cesty p.č. 1757 a 1741 hranice uzavírá.

CHOMUTOV

Hranice památkové zóny začíná od západní strany autobusového nádraží, sleduje ulici Dr. Farského p.č. 120, pokračuje ulicí Na příkopech p.č. 115, kde za budovou soudu p.č. 505 se vrací na ulici Na příkopech. Dále zabočuje ulicí Hájkovou p.č. 543 za kostel p.č. 545, přes p.č. 541 a 550 k říčce Chomutovce, kterou sleduje až na jih autobusového nádraží p.č. 652, kde se hranice uzavírá.

JABLONEC NAD NISOU

Hranice památkové zóny začíná ve Větrné ulici p.č. 909/28, 2348/2, pokračuje dále ulicí Palackého p.č. 2299/1 až na křižovatku s ulicí U jeslí p.č. 2546, obchází letní kino p.č. 1027/3 a dále p.č. 1934, 1797, přetíná ulici Saskovu p.č. 1036/1, kterou sleduje k jihu. Na křižovatce s ulicí Pod baštou se lomí, sleduje jí na křižovatku s ulicí Smetanovou p.č. 1702, podél ní přechází do ulice Nad mlýnem, kterou směřuje východně po p.č. 2396, 2396/2, 2414. Nad náměstím B. Němcové se lomí a sleduje vnější stranu p.č. 458/1, přetíná p.č. 1456/2, cestu p.č. 2430, ul. Podhorskou, prochází ulicí V nivách p.č. 2431, pod křižovatkou s ulicí Husovou se lomí, přetíná ulici V nivách a směřuje k západu po vnější straně p.č. 399/3, přetíná p.č. 1545/15, 399/2 a 1545/12, dále sleduje p.č. 1545/7, 1545/2, 1545/3, u vodoteče se lomí, sleduje její pravý břeh, vodoteč p.č. 2505 přetíná a pokračuje po vnější straně p.č. 1556/2, 2162. Přetíná ulici Novoveskou p.č. 2464/3, po její západní straně se vrací severním směrem, lomí se a po levém břehu říčky Lučanská Nisa p.č. 2502/1, směřuje stále západním směrem až k ulici Lidické p.č. 2065/10. Zde se lomí, sleduje jí jižně, přetíná tř. 5. května p.č. 2474/2, kterou sleduje západním směrem, dále ulicí Pražskou p.č. 2500/23, 2327/1, za Tyršovými sady se lomí k severu a sleduje ulici Poštovní p.č. 2533. Na křižovatce u učňovské školy se dvakrát lomí a pokračuje k severu po vnější straně p.č. 1318, 841/9, přetíná Jehlářskou ulici p.č. 2552, sleduje Lipovou ulici p.č. 2382/2, dále Libereckou ulici p.č. 2352/24, na křižovatce se lomí a sleduje Rýnovickou ulici p.č. 898/3 až na křižovatku s ulicí Větrnou, kde se hranice uzavírá.

JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

Hranice památkové zóny začíná v Okružní ul. p.č. 1294, 1300/1 a pokračuje východním směrem, dále sleduje část ul. 9. května na p.č. 1262/2, v úrovni ul. Máchovy se lomí a pokračuje po její vnější straně p.č. 1268, přetíná vodoteč p.č. 267/2, sleduje cestu p.č. 1465 podél vodoteče, v úrovni garáží p.č. 1764 a 1737 dále vnější strany p.č. 219, přetíná Děčínskou ulici p.č. 1738, vrací se po její severní straně k východu až k p.č. 222, kterou obchází po západní a následně severní straně, dále sleduje místní komunikaci p.č. 1730/5 k severu a po p.č. 1739 k východu, přetíná p.č. 1730/7, pokračuje po místní komunikaci p.č. 1740/2 až ke hřbitovu, kde se v dotyku cesty p.č. 1757 a 1741 hranice uzavírá.

KAMENICKÝ ŠENOV

Hranice památkové zóny začíná křížením cesty p.č. 2684, dále pokračuje po vnější hranici p.č. 490/1, dále kříží komunikaci p.č. 2764/1, podél níž probíhá až k vnější hranici p.č. 479/1, kříží cestu a pokračuje cestou p.č. 2682, kříží ulici p.č. 2737/1, pokračuje po vnější hranici p.č. 259, 385, kříží cestu p.č. 2747/3, pokračuje po vnější hranici p.č. 950/2, 380, kříží komunikaci p.č. 2824/1 a pokračuje po vnější hranici p.č. 236/1, 377. Dále pokračuje hranice podél komunikace p.č. 2624/2 až k p.č. 885, 526, které kříží a pokračuje po hranici p.č. 1019/2, podél komunikace p.č. 2758/1 a dále po vnější hranici p.č. 1028/15, 1028/14, 1028/2, pokračuje podél ul. p.č. 2618 až protíná ul. p.č. 2624/2, pokračuje po ul. p.č. 2679/1 a dále ulicí p.č. 2627, p.č. 2626 a na jih odbočuje ulicí p.č. 2679/1, pokračuje až k vnější hranici p.č. 126, kterou částečně protíná a pokračuje komunikací p.č. 2639, dále cestou p.č. 185, pokračuje ulicí p.č. 2568/3, kříží ulici p.č. 2551/1, pokračuje ulicí 2541/1 až k vnější hranici pozemku p.č. 202/1, kříží pozemek p.č. 387 a pokračuje při hranici p.č. 206, kříží komunikaci p.č. 2547. Hranice dále pokračuje při vnější hranici p.č. 2642/2, 502, 214, 216/1, 217/1 a pokračuje podél komunikace p.č. 2537/1, kterou následně kříží a pokračuje komunikací p.č. 2538, pokračuje cestou p.č. 2539 až k ulici p.č. 2518/1, kterou následně kříží a pokračuje křížením pozemku p.č. 2528, pokračuje po vnější hranici pozemku p.č. 1583/3, dále kříží ulici p.č. 2518/4 a pokračuje podél ulice p.č. 2654 až k hranici pozemku p.č. 176, 487, 1584/7, kříží ulici p.č. 1640 a pokračuje ulicí p.č. 2512, kterou kříží a pokračuje po vnější hranici pozemků p.č. 380, 2505/1, 484, 1665, 2505, 1660/2, 1657/2, 2505/3 a pokračuje komunikací p.č. 2654, kříží ul. p.č. 2498/2 a pokračuje cestou p.č. 2480, dále pokračuje cestou p.č. 2671, cestou p.č. 2674, kříží ulici p.č. 2480 a pokračuje po vnější hranici pozemku p.č. 1989/1, p.č. 279, p.č. 488/3, 488/1, kříží pozemek 1991/1, pokračuje po obvodu p.č. 488/2 a u výchozího bodu se hranice uzavírá.

KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

Hranice památkové zóny začíná od silničního průtahu na Karlovy Vary p.č. 161/1 až ke Klášterskému potoku, po něm k jihu na most, podél mostu na pravý břeh řeky Ohře. Po jižní hranici p.č. 549/1, 563/1, přes p.č. 587/1, po mostě zpátky na levý břeh po p.č. 1165, 1177/2, 1178, 1204, 1203. Pokračuje U kyselky po p.č. 1208, 1201, 1200, 1202, 1179, 1181, 1182, 1180, 1167, 1166. Dále pokračuje po západní hranici ulice Zahradní severně po p.č. 163, 158, 157/1, 158, 179/1 a po severní straně p.č. 1488/4, dále po západní a severní straně p.č. 445 (hřbitov) přes silnici Karlovarskou a po p.č. 477/1 až na hlavní průtah na Karlovy Vary p.č. 161/1, kde se hranice uzavírá.

KRUPKA

Hranice památkové zóny začíná na severu v Husické ul. od p.č. 3 kolem p.č. 6 se lomí k jihu podél p.č. 6, 7, 11/1, 771, 14, 16, 783, 785, 23, 24, 28, 30, 32, 33, 598, 34, 35, 38, 40, 823, přetíná ulici Střeleckou p.č. 3483 a pokračuje podél p.č. 50, 51, 52, 54, 58, 3514/3, 3531, přetíná cestu p.č. 3530, podél p.č. 195, přetíná ji mezi objekty, lomí se k východu podél p.č. 99/1, 99/2, 100, 101, 102, 103, 207, 106, 209, 1652/3 a podél cesty p. č. 3538 až k trati ČSD, dále pokračuje v ose železniční tratě na p.č. 19/1, 3707/1, 410/1, lomí se podél p.č. 945/4, pokračuje ulicí 1. máje p.č. 951/1 od parcely 49/2 až k p.č. 125/3, podél ní k severu, přetíná parcelu č. 127/1 a podél p.č. 154, 2757, přetíná pozemek p.č. 2768 a cestu p.č. 3613 a podél Mlýnské ul. p.č. 3465, potoka p.č. 3685/1 a 3685/2, Horskou ul. p.č. 3623, přetíná pozemek p.č. 3685/3, podél p.č. 3491/2, přetíná 383/3 a podél cesty p.č. 3491/1 a 3481 dále podél p.č. 270, 272/2, 272/1, 273, 279, 280, 284, 285/1 přetíná cestu p.č. 3489 a podél ní, pak podél p.č. 291, 6, 295/1, 295/2 do výchozího bodu, kde se hranice uzavírá.

LIBEREC

Hranice památkové zóny začíná v ulici Valdštejnské p.č. 5947, pokračuje na východ ulicí Zeyerovou p.č. 5975, dále pak ul. Rybářskou p.č. 5974. Kříží ul. Frýdlantskou p.č. 5978, pokračuje ulicí Starou Sokolovskou p.č. 6007, dále Sokolovskou třídou p.č. 6007, kříží ul. Rumjancevovu p.č. 5754. Pokračuje ul. Liliovou p.č. 5765, dále pak ul. Řeznickou p.č. 5763/2, pak přes Nerudovo nám. p.č. 5763/1. Potom ulicí U náspu p.č. 5757, ulicí Šamánkovou p.č. 5755, kterou kříží a pokračuje na vnější hranici p.č. 2492, 2491, kříží komunikaci p.č. 2473/1, po které pokračuje po vnější hranici p.č. 2473/4, 2473/1, pokračuje ulicí U obchodní banky p.č. 6057, kterou kříží. Dále kříží a pokračuje po komunikaci p.č. 6052, dále pak ulicí Zborovskou p.č. 6043, kterou opět kříží a protíná p.č. 3110. Dále pokračuje po vnější hraně p.č. 3110/1, ulicí Mozartovou p.č. 6044, kříží ul. Lesní p.č. 6041. Pokračuje ul. Purkyňovou p.č. 6039, kterou následně kříží, protíná p.č. 2950/1. Opět kříží cestu p.č. 6037 a pokračuje po vnější hranici p.č. 2949, jezírka p.č. 2948, kříží p.č. 3208/1, pokračuje podél cesty p.č. 2944, kříží ul. p.č. 6036 podél níž pokračuje na jih, kříží komunikaci p.č. 6010/1 a dále pokračuje po vnější hranici p.č. 3223, 3225, 3227, přetíná p.č. 3231/8, pokračuje po vnější hraně p.č. 3231/6, 2922, podél objektu p.č. 1279, podél vnější hranice p.č. 2924/1, 2927, 2931/1, 2933/1, 2933/2, 2939, 2942, kříží ul. Fibichovou p.č. 6027, pokračuje po vnější hranici p.č. 2850, 2845, 2846/2, 2846/1, 2841, 2835, 2837, 2831/2, 2831/1, 2828, 2824, 2821, 2820, 2817/1, 2816/1, 2813/2, 2809/1. Protíná pozemek p.č. 2809/4, přetíná ul. Ondříčkovou p.č. 6025, pokračuje ul. Hálkovou p.č. 6021, přetíná a pokračuje ul. Husovu p.č. 5771/1. Poté vede ul. Kristianovou p.č. 1765, kříží ul. Jabloneckou p.č. 5780/1, pokračuje ul. Komenského p.č. 5790, ulicí Sadovou p.č. 5901, protíná p.č. 1016, pokračuje ul. Oblačnou 5797, ulicí Lipovou 5785, kříží tř. Dr. Horákové p.č. 5788/2, pokračuje ul. Fügnerovou p.č. 5820/1, dále vede přes nám. Soukenné p.č. 5821. Pak protíná ul. Jánskou p.č. 5831. Pokračuje ul. 1. máje p.č. 5832, pokračuje po vnější hranici p.č. 1582, kříží řeku Nisu p.č. 6160, podél ní pokračuje až k mostu na ulici Na zápraží p.č. 5838, pokračuje podél ní a kříží ul. Barvířskou p.č. 5840, dále podél náměstí p.č. 1548, podél ul. Široké p.č. 5841/1, kterou protíná a pokračuje podél vnějších hranic p.č. 1729/1, 1729/2, dále pokračuje podél ulice Na ladech p.č. 596 a pokračuje ulicí Pelhřimovskou p.č. 5958, která se od jihu napojuje na výchozí bod v ulici Valdštejnské, kde se hranice uzavírá.

LOUNY

Hranice památkové zóny začíná na mostě přes řeku Ohři, východním směrem sleduje její levý břeh p.č. 5090, 5091 až na úroveň Komenského náměstí, kde řeku přetíná, pokračuje jižně po vnější straně p.č. 197, 199, přetíná cestu Pod šancemi p.č. 4859, ulici Hilbertovu, dále pokračuje po západní straně Komenského náměstí jižním směrem na roh bloku domů. U objektu p.č. 172 se lomí a přes parkoviště pokračuje západním směrem po ulici Osvoboditelů p.č. 4931/2, 5087/2 až na úroveň p.č. 296/1, kde přetíná ulici Osvoboditelů a směřuje jižním směrem po vnější straně p.č. 2537, 2539/1, 2540, 2538, 2541, 2542, kde přetíná ulici Jindřicha Fügnera a pokračuje k jihu po p.č. 2549, 2548, 2547, 2589, 2596, 2584, 2581, 2580, 2577, 2576, 2570, 2567 a 2568. Přetíná ulici Slavkovského p.č. 4901, směřuje dále k jihu po vnější straně p.č. 2595/1, 2619/2, 2615/2, 2615/3, 2615/1 až k ulici Dr. Frotzla p.č. 4902, kterou přetíná a po její jižní straně směřuje k západu, přetíná ulici Poděbradovu p.č. 4897 a pokračuje ulicí Vítězslava Nezvala p.č. 4894, na jejímž konci se lomí a směřuje po vnější straně p.č. 2629/6, p.č. 2633 (Holárkovy sady). Pokračuje ulicí Maroldovou p.č. 4892 až k ulici Osvoboditelů, kterou přetíná, lomí se a pokračuje severozápadním směrem opět po ulici Osvoboditelů až na úroveň ulice Petra Obrovce. Zde přetíná ulici Osvoboditelů, sleduje jihozápadní stranu p.č. 3024/46 v jejím zúžení se lomí, obchází objekt bývalého špitálu p.č. 3027, po p.č. 3024/47, kterou přetíná spolu s dalšími p.č. 3024/46 (pěší chodník) a pokračuje na pravém břehu řeky na mostě, kde se hranice uzavírá.

NOVÝ BOR

Hranice památkové zóny začíná na pravém břehu u potoka Šporka p.č. 554, 584, přetíná ul. Čs. armády, kterou dále sleduje po vnější straně p.č. 73, 585, 295, 192, kde přechází do ul. 9. května, kterou za zatáčkou přetíná p.č. 192 a směřuje po vnější straně p.č. 17, 19, přetíná p.č. 28, místní komunikaci p.č. 27, sleduje p.č. 32, 44, 41, přetíná ul. Na rozhraní. Dále sleduje podél ul. U starého hřbitova p.č. 72, 73, 69, 66, 67/1, 67/2, přetíná místní komunikaci p.č. 83, sleduje p.č. 64, přetíná ul. V lomech p.č. 86 dále Třebízského ulici a směřuje podél Jánské ul. k p.č. 86 dále Třebízského ulici a směřuje podél Jánské ul. p.č. 115 k jihozápadu. V ul. Kalininově se lomí, sleduje její vnější stranu (p.č. 159), prochází ul. Křižíkovou p.č. 676 a na křižovatce přetíná šikmo ul. Sloupskou p.č. 612. Dále směřuje k jihozápadu po vnější straně p.č. 855, přetíná místní komunikaci p.č. 880 dále 931 a sleduje vnější strany p.č. 902, 900, 898, 896, 894, 892, přetíná ul. Bratří Čapků, pokračuje po p.č. 1275, 1277/1, 1236, 1235. Přetíná ul. Husovu, po její západní straně směřuje k severozápadu p.č. 133 přetíná třídu T. G. Masaryka a opět pokračuje Husovou ulicí p.č. 1905 až k potoku Šporka, kde hranice se lomí a uzavírá.

ROUDNICE NAD LABEM

Hranice památkové zóny začíná na severu po pravé straně mostu přes Labe, láme se vpravo po severní straně Poděbradovy ulice p.č. 4095, přechází po východní hraně do ulice Na Štěpárně p.č. 4116. Dále sleduje jižní stranu ulice Michálkovy p.č. 4115. Na křižovatce se ubírá po východní hraně ulice Řipské p.č. 4113/1, dále sleduje jižní hranu železnice p.č. 4325, 4326/1. Posléze se zalamuje do ulice Kratochvílovy p.č. 4146 a běží po jejím jižním okraji. Pak odbočuje vlevo po hranici mezi p.č. 1953 a 1954. Následně probíhá po jižní straně p.č. 1950, z východu obchází p.č. 1947 (p.č. 1107) a v severovýchodním nároží navazuje na p.č. 1946, kterou obíhá z východu a jihu. Dále se zalamuje a sleduje z východu p.č. 1974/2 a p.č. 1974/3, kterou přetíná a pokračuje po jižní straně p.č. 4154/2, 4154/1. Pak přetíná ul. Špindlerovu a po její západní hraně p.č. 4152 běží k centru. Dále zabíhá vlevo od ulice Barákovy p.č. 4197, láme se vpravo po západní straně ulice Libušiny p.č. 4194. Poté odbočuje opět vlevo do ulice Alej 17. listopadu p.č. 4190. Zahýbá vpravo do ulice Sokolovské p.č. 4192 a sleduje její západní hranu. Na křižovatce odbočuje vlevo po jižní straně ulice Masarykovy p.č. 4159. Posléze ji přetíná a pokračuje po východní straně Farského ulice p.č. 4226, po obvodě p.č. 2499 se zalomí a sleduje podél garáží oplocení židovského hřbitova na p.č. 2498 z jižní a západní strany. Přetne ulici Třebízského a pokračuje po její severní straně. Dále zabočí vlevo po východním okraji ulice Jateční p.č. 4180. Na nábřeží se prudce zalomí vpravo do ulice Mlýnské p.č. 4313 a sleduje její jižní hranu. Ulici Mlýnskou přetne a pokračuje na sever směrem k Labi, dále zabočí vpravo a sleduje břeh Labe až k mostu - k výchozímu bodu p.č. 2898, kde se hranice uzavírá.

ŠLUKNOV

Hranice městské památkové zóny začíná v linii Jungmannovy ulice p.č. 988 - sleduje její jižní stranu, přetíná ul. Dr. Milady Horákové p.č. 964 zahrnuje p.č. 957 a 968, dále sleduje opět uvedenou ulici a pokračuje po vnější straně p.č. 954 a 957, sleduje místní cestu p.č. 915, kterou následně přetíná a pokračuje po cestě p.č. 913 k ul. Dlouhé, po které pokračuje východním směrem, na křižovatce přetíná ul. Budyšínskou p.č. 1132 a po ní vede k jihu. Přechází do uličky Na můstku, kde se lomí a dále sleduje vnější strany p.č. 1245/1, 1245/2, 1250 (cesta), 1258, dále sleduje vodoteč p.č. 1885 až k mostku, kde vodoteč přetíná a směřuje k jihu po východní straně Ostrovní ul. a místní komunikace až k ul. Jiráskově p.č. 1306, po které směřuje k západu do ul. Zahradní p.č. 1307. Tuto sleduje na úroveň obchodu p.č. 1321, kde se lomí a sleduje vnější strany p.č. 1321, 1324, přetíná p.č. 1325, 1326/1, 1326/2, ul. Tyršovou p.č. 1328, dále 1340, 1343/1, až na úroveň p.č. 1344/1, odkud pokračuje na východní straně p.č. 1343/1 k ul. T. G. Masaryka, po které směřuje k východu a po 30 m se lomí a pokračuje po vnější straně p.č. 1434, 1431, přetíná Rumburskou ulici a směřuje k západu. Po 30 m dále sleduje vnější strany p.č. 1497, 1490, 1489/1, 1488, 1489/2, 1487, kde se lomí a pokračuje po vnější straně p.č. 1482, 1480, přetíná Žižkovu ul. p.č. 1540, sleduje p.č. 1573, 1565, 1567, 1570 až do ul. Hradební. Dále sleduje její jižní stranu, obchází p.č. 1629, 1630/2, 1636, 1637 a pokračuje po východní straně Karlovy ulice k jihu. V úrovni přístupové cesty ke hřbitovní kapli se lomí, přetíná Karlovu ulici, pokračuje po vnější straně p.č. 1727, 1729, 1731, 1733/1, 1737, 1741, 1744, 1747, 1716, 1725/1, 1720/1, 1718 až k ulici Křečanské, kterou sleduje 20 m severním směrem, pak ji přetíná a sleduje vnější strany p.č. 444, 443 k ul. Svojsíkově p.č. 431. Po její západní straně směřuje k severu na úroveň p.č. 449, kde se lomí a směřuje po jižní straně p.č. 449, 451, 453, 455, 457, 459 k ul. Přemyslově p.č. 388. Tuto přetíná a sleduje dále její západní stranu až na křižovatku s ulicí Dvořákovou a sleduje dále vnější strany p.č. 463, 461, 462, 465, 466, 468, 473, 474 až k ul. Boženy Němcové p.č. 460, kterou sleduje až ke křižovatce s ulicí Dvořákovou. Po její západní straně směřuje k severu na úroveň p.č. 526, kde se lomí, sleduje její jižní stranu a dále ulicí Studniční, přetíná ul. J. K. Tyla, Fr. Palackého k ul. Stříbrohorské, kde se lomí a sleduje její západní stranu severním směrem. Přetíná ul. Dr. Beneše, sleduje ul. Riegrovu na rohu p.č. 737 se lomí, sleduje část ul. Fibichovy a v úrovni p.č. 736 se lomí a přechází do k.ú. Císařský. Zde sleduje místní komunikaci p.č. 3160, přetíná p.č. 2021 a pokračuje až k vodoteči p.č. 3146, kterou přetíná, sleduje místní komunikaci p.č. 2734/1 až na křižovatku a dále pokračuje po místních komunikacích p.č. 2844 a 2830 až na hranici katastru, kterou sleduje po východní straně p.č. 2828 a 377 do Jungmannovy ulice, kde se hranice uzavírá.

TEPLICE

Hranice památkové zóny začíná na severu a zahrnuje nádražní budovu ČSD p.č. 4565 a 4566, pak hranice vede podél přednádražní zpevněné plochy p.č. 4515/1 do ul. Celní p.č. 4514, dále ul. Masarykovou p.č. 4511, Jankovcovou p.č. 2378, lomí se do ul. U Nových lázní p.č. 4465, z ní do ul. Pod Doubravkou p.č. 4427 a do ul. Sukovy p.č. 4443, na jihu pokračuje Kmochovou stezkou p.č. 4435, vzápětí se lomí k západu a po této stezce v prodloužení parcely č. 2309 přetíná cestu p.č. 4434 a ul. Pražskou p.č. 4423 a pokračuje ul. Prosetickou p.č. 4418, dále po hranici pozemku p.č. 535/1 a dále p.č. 476 podél cesty p.č. 4419, před přírodním divadlem p.č. 2346/1 se lomí podél cesty p.č. 2345 a pokračuje ul. Vrbenského p.č. 4413 do ulice Rooseweltovy p.č. 4398/1 a do ul. U zámecké zahrady p.č. 4398/1, a podél komunikace p.č. 2658/1 zahrnuje zámecký park p.č. 2369/1 včetně plovárny „Zámecká zahrada“ p.č. 2383, pokračuje podél silničního průtahu po okraji zámecké zahrady p.č. 2369/1, lomí se do ul. Duchcovské p.č. 4347/1 a ul. Alejní p.č. 4346, kolem gymnázia v ul. Čs. dobrovolců p.č. 4536/1, dále po okraji parcel p.č. 217/1, 217/2, 216/1, přetíná dvůr p.č. 4536/2 a podél p.č. 219/3 se lomí k severu podél p.č. 219/2, 219/4 a 233/1 se dostává do ul. Dlouhé p.č. 4539/1, zahrnuje nám. Svobody p.č. 4532, budovu městského úřadu p.č. 287 a vede ul. Dubskou p.č. 4533, lomí se do ul. Rokycanovy p.č. 4526 a pokračuje ul. Revoluční p.č. 4522 a ul. Na hrázi p.č. 4523, pak podél přednádražního prostoru p.č. 4515/1 k budově nádraží, kde se hranice uzavírá.

BÍLOVEC

Hranice památkové zóny začíná v severním rohu ulice Zahradní p.č. 598, dále jde vnějším okrajem ulice Valovy p.č. 602, ulicí Městský kopec p.č. 623, ulicí Československé armády p.č. 2074, ulicí Nová cesta p.č. 2565, přes ulici 17. listopadu p.č. 2569 a přes ulici Jeremenkovu p.č. 909, k hranici p.č. 598, kde se hranice uzavírá.

BRANNÁ

Hranice památkové zóny začíná na vnějších hranách p.č. 182/2, 2014/1, 15, 2014/1, 2091/1, 2014/2, 235, 234, 2064, 2113, 2045/1, 2120, 143, 141, 2046/2, 131, 130/1, 1553/2, 2053/1, 2051/5 a vrací se zpět na p.č. 182/2, kde se hranice uzavírá.

BRUNTÁL

Hranice památkové zóny začíná na severu v ulici Dukelské p.č. 3863/1, pokračuje po vnější hranici ulice Komenského p.č. 2356 a 2363, přechází ulici Revoluční p.č. 278, dále pokračuje po vnější hranici ulice Okružní p.č. 227/1, po ulici Nerudově p.č. 209, po vnější hranici ulice Sladovnické p.č. 554, přechází ul. Partyzánskou p.č. 219/1, dále pokračuje po hranici ulice Sladovnické p.č. 612/1, přes p.č. 4338 po vnější hranici ulice Dukelské p.č. 4037 k p.č. 3863/1, kde se hranice uzavírá.

BRUŠPERK

Hranice památkové zóny začíná na severním rohu vnější hranicí p.č. 67, dále jde vnějšími hranicemi p.č. 44 a 37 přes p.č. 2928, dále vnějšími hranicemi p.č. 2929 a ulicí Ve svahu p.č. 2932, pokračuje po p.č. 9/5, 9/4, 9/3 a prochází přes p.č. 121 vnějšími hranicemi p.č. 123, 124, 125 a ulicí Klepary p.č. 2933, vnější hranicí p.č. 1164, přechází p.č. 2911, dále jde vnější hranicí p.č. 1196 přes p.č. 2911, pokračuje vnější hranicí p.č. 1083, přechází ulici Čsl. armády p.č. 2918, k p.č. 67, kde se hranice uzavírá.

FRÝDEK

Hranice památkové zóny začíná na severním rohu p.č. 2652/1, pokračuje po břehu Ostravice k mostu a po vnější hranici ulice Nová revoluční, vnějším okrajem ulice Husovy p.č. 1003 ke třídě T. G. Masaryka p.č. 7608, po jejím vnějším okraji na vnější okraje ulice J. Švermy a J. Žižky, dále po vnějších hranicích p.č. 1106 a p.č. 1117, v okolí historických vil, po severním okraji komunikace I/48, vnějších okrajích p.č. 1100, 1098, 1097, 1096, 1094, po jižním okraji Komenského sadu, vnějším okrajem ulice Těšínské p.č. 2985 k p.č. 3028 a dále po vnější hranici TJ Slezanu p.č. 3059/1, a končí severní hranicí u železniční tratě Ostrava-Frýdek-Místek p.č. 7652/1, kde se hranice uzavírá.

FULNEK

Hranice památkové zóny začíná na vnější hranici p.č. 52, dále pokračuje hranicemi p.č. 330/1 a 42, prochází ulicí Palackého p.č. 367/6, dále jde po vnějších hranicích p.č. 33, 299, 300, 301, 302/1, 284/2, 283, 22, 276, přechází Říční ulici p.č. 366/1, přes Husí potok p.č. 378, hranicemi p.č. 26 přes ulici Masarykovu p.č. 369/2, vnějšími hranicemi v Mlýnské ulici p.č. 370/1 a p.č. 371/1, 310, 278, 168, 167, 170, 276, přes p.č. 306/2, 288/2, 306/4, 322/7, Mendlovou ulicí p.č. 322/5, přes Fučíkovu ulici p.č. 322/2, vnější hranicí Požární ulice p.č. 322/1, p.č. 110/1, 33, 32, 110/2, hranicí Husí potok p.č. 324, vnějšími hranicemi p.č. 17, 98, 94/2, 94/3, 94/4, 5, okrajem p.č. 70/7, vnější hranici p.č. 69/4, okrajem České ulice p.č. 69/2, vnějšími hranicemi p.č. 70/2 a přes p.č. 329/2 k p.č. 52, kde se hranice uzavírá.

HLUČÍN

Hranice památkové zóny začíná na severu vnějším okrajem ulic Na valech p.č. 4487, ulicí Generála Svobody p.č. 4485, ulicí Hrnčířskou p.č. 4482, dále prochází přes p.č. 612, vnější hranici p.č. 610, 602, 4481, 591, 592, přechází p.č. 4430/11, dále je vymezena vnějším okrajem ulice Ostravské p.č. 4430/1, prochází p.č. 118 k p.č. 4487, kde se hranice uzavírá.

HRANICE

Hranice památkové zóny začíná vnějšími obvody p.č. 2421/26 a pokračuje ulicí Jiráskovou p.č. 2421/14, ulicí Komenského p.č. 2420/1, ulicí Zborovskou p.č. 2395/3, v místě křížení ulice Zborovské s potokem Ludinou pokračuje po vnější hranici p.č. 2494 a v místě křížení pokračuje hranice ulicí Komenského p.č. 2421/2, dále vnější hranicí p.č. 2445/12, ulicí Komenského p.č. 2445/10, ulicí Svatoplukovou p.č. 2421/23, potokem Ludinou p.č. 2494, vnějšími hranicemi p.č. 2421/20, 2421/1, ulicí 28. října p.č. 2421/9, ulicí Čechovou p.č. 2421/10 a vnější hranicí p.č. 686 pokračuje k p.č. 2421/26, kde se hranice uzavírá.

JAVORNÍK

Hranice památkové zóny začíná na vnějších hranách p.č. 1030, 279, 78, navazuje na ulici 17. listopadu p.č. 1038/1, pokračuje ulicí Lidickou p.č. 1038/2, pokračuje vnějšími hranicemi p.č. 1036, 38/2, 22, 21, 20, ulicí Sv. Čecha p.č. 1038/5 a přechází vnějšími hranicemi p.č. 80/4, 80/1, 80/5, 1060, 54, 209/1, 1050/2, 1050/3, 1066/2, 1024/1, 1109, 233/1, 233/2, 369/2, 369/1 na ulici Družstevní p.č. 1027/1, zahrnuje vnější hranice p.č. 230, 229, 228 a pokračuje ulicí Družstevní p.č. 1027/1, ulicí 9. května p.č. 1103/1 až k p.č. 1030, kde se hranice uzavírá.

KARVINÁ

Hranice památkové zóny začíná na severu vnější hranicí v ulici K. Sliwky p.č. 3997, pokračuje po vnější hranici ulice Lázeňské p.č. 2391, prochází osou stružky Mlýnka p.č. 1297, pokračuje po místní komunikaci okraje parku p.č. 6 až po most přes řeku Olši p.č. 2410/1, dále po vnějším okraji železniční tratě Bohumín-Český Těšín po severní hranici sadu B. Němcové p.č. 3981/1, dále prochází kolmo na ulici Husovu p.č. 291 až na křižovatku s ulicí Na bělidle p.č. 269, po hranici ulice Mlýnské p.č. 498 k p.č. 3997, kde se hranice uzavírá.

KELČ

Hranice památkové zóny začíná vnějšími hranicemi p.č. 10, 228, 223/11, 29, 2023/5, přechází k p.č. 2023/7, ulicí plukovníka Ždanova p.č. 2023/1, vnější hranicí p.č. 171, 219, 85/2, 86, přechází p.č. 2023/1, dále vnější hranicí p.č. 179, 87/3, ulici Podzámčí p.č. 2023/1, p.č. 46, 121, 49, ulici Podzámčí p.č. 2023, přechází ulici plukovníka Ždanova p.č. 2023/10, a dále hranici vnější parcely ulice Pod pivovarem p.č. 2023/11, p.č. 2083, 19, 18, 20, 21 a přechází ulici Pod Kateřinkou, k parcele p.č. 10, kde se hranice uzavírá.

LITOVEL

Hranice památkové zóny začíná okružní komunikací p.č. 1575/3, pokračuje ulicí 9. května p.č. 1573/1, ulicí Kollárovou p.č. 1675/1 přes vnější obvod p.č. 276/3, na ulici Husovu p.č. 1573/11, 270/3, 103/4, 103/1, přes ulici Čihadlo p.č. 103/3, 270/7, 1675/2, 1573/17, ulici Vodní, p.č. 1574/2, 1575/3 a vrací se na okružní komunikaci, kde se hranice uzavírá.

MÍSTEK

Hranice památkové zóny začíná na severním rohu ulice Ostravské p.č. 5144, pokračuje po vnějším okraji Hlavní třídy p.č. 5245/1 a dále navazuje na jižní okraj ulice Osmého pěšího pluku p.č. 5157 k p.č. 5144, kde se hranice uzavírá.

MOHELNICE

Hranice památkové zóny začíná v ulici Zábřežské p.č. 2977/1, prochází vnější hranicí p.č. 309 a pokračuje vnější hranicí náměstí Tyrše a Fügnera p.č. 2958 a Okružní ulicí, dále vede po ulici Třebovské p.č. 310, vnějšími hranicemi p.č. 255/3, 254/1, 258, 290, vrací se zpět na ulici Zábřežskou p.č. 2977/7, kde se hranice uzavírá.

MORAVSKÁ OSTRAVA

Hranice památkové zóny začíná vnější hranicí v ulici 30. dubna p.č. 3515/5, pokračuje vnější hranicí p.č. 3515/6, přechází p.č. 910/4, pokračuje po vnější hranici p.č. 907/3, 905/5, 899/6, přechází p.č. 3515/1, 980, dále pokračuje v ulici Horově p.č. 991/2, ulici Sadové p.č. 1000, po hranici p.č. 1036, po vnitřním okraji řeky Ostravice p.č. 3652, po vnitřním okraji p.č. 1519/21, 3372/1, přechází p.č. 3372/4, pokračuje ulicí 28. října p.č. 3582/1, p.č. 3589/2, pokračuje vnější hranicí ulice Porážkové p.č. 3576/1, hranicí p.č. 1800/1, přechází ulici Českobratrskou p.č. 3506, pokračuje vnější hranicí p.č. 1881/1, vnější hranicí ulice Žerotínova p.č. 3564, přechází p.č. 3560 a znovu po ulici Žerotínově p.č. 3558, vnější hranicí ulice Poděbradova p.č. 3559, hranicí p.č. 1372/1, přechází ulici Nádražní p.č. 3550/1 k p.č. 3515/5, kde se hranice uzavírá.

ODRY

Hranice památkové zóny začíná na vnější hranici ulice 1. máje p.č. 201, hranicí ulice Dělnické p.č. 930, přechází dále na vnější hranici ulice Zámecké p.č. 207, Nové Město p.č. 208, p.č. 220, 229, Nové Město p.č. 208, vnějšími hranicemi ulice Potoční p.č. 186, ulice Hranické p.č. 2552, ulice Potoční p.č. 192, ulice Kopečné p.č. 1950, k ulici Dělnické p.č. 930, kde se hranice uzavírá.

OPAVA

Hranice památkové zóny začíná ulicí Nákladní p.č. 2912, pokračuje vnější hranicí v ulici Zámecký okruh p.č. 2897, ulicí Pravkova p.č. 566, ulicí Komenského p.č. 560, ulicí Nádražní okruh p.č. 2896, vnějším okrajem náměstí Svobody p.č. 3027, vnějším okrajem Olbrichovy ulice p.č. 2963, ulicí Pivovarskou k p.č. 2912, kde se hranice uzavírá.

PŘEROV

Hranice památkové zóny začíná na nábřeží Protifašistických bojovníků p.č. 4954, pokračuje ulicí Pod valy p.č. 5065, prochází vnějšími hranicemi p.č. 4996, 381 na ulici Wilsonovu p.č. 4951/3, pokračuje ulicí Pivovarskou p.č. 4998, ulicí Na Marku p.č. 4955 a přes hranice p.č. 238 se vrací k nábřeží Protifašistických bojovníků, kde se hranice uzavírá.

ŠTERNBERK

Hranice památkové zóny začíná vnějšími hranicemi p.č. 4615, 4732, 4733, 4740, 4742, 4743, 4348, 5238/1, 5237, 5239, 5238/2, 4749 kolem areálu zámku a navazuje na ulici Na Valech p.č. 4759, přechází hranicemi parcel v ulici Zahradní p.č. 4766, dále prochází vnějšími hranicemi p.č. 1142, 29, 28, 30, 27, 32, 31, 36, 37, 293, 321, 329, 332, 1080, 1079, 1077, 1073, 1051, 1050, 1049, 1047, 1048, 784, přetíná ulici Olomouckou a prochází vnějšími hranicemi p.č. 469, 467, 466, 464 k potoku a podél něho pokračuje vnějšími hranicemi p.č. 465, 480/2, 479/2, 480/1 a pokračuje ulicí Potoční p.č. 3679 a ulicí Dvorskou p.č. 4721 až na p.č. 4615, kde se hranice uzavírá.

ŠTÍTY

Hranice památkové zóny začíná na ulici Nákladní p.č. 1591/1, dále prochází vnějšími hranicemi p.č. 1595/9, 1595/11, 1601, 1980 na ulici Školní p.č. 2447, vnějšími hranicemi p.č. 1991 navazuje na ulici U parku p.č. 1561 a pokračuje dále vnějšími hranicemi p.č. 20, 19, 12, 9/2, 2769, 8, 4/1, 3, 4, 1595/1, 1595/9, 91, 70, 1591/4 k ulici Nákladní, kde se hranice uzavírá.

ŠUMPERK

Hranice památkové zóny začíná v Langrově ulici p.č. 2248, pokračuje třídou Generála Svobody p.č. 2053/3, pokračuje vnější hranicí p.č. 272 a zahrnuje Jiráskovy sady p.č. 176. Vrací se na třídu Generála Svobody p.č. 2035/1, pokračuje vnějšími hranicemi Hlavní třídy p.č. 2033, ulicí Krátkou p.č. 2223, ulicí Štefánikovou p.č. 2255, ulicí Slovenskou p.č. 2224 a vnějšími hranicemi p.č. 2277, 2159 navazuje na ulici Langrovu p.č. 2248, kde se hranice uzavírá.

TOVAČOV

Hranice památkové zóny začíná vnějšími hranicemi p.č. 1757, 3019/1, 3019/3, ulicí Cimburkovou p.č. 2957, pokračuje ulicí Pod valy p.č. 3256/1, přes vnější hranici p.č. 2918/1, 300/1, 18/1, 1208, 1207, 930, 339, 2918/1 se vrací na ulici Pod valy p.č. 3256/1, pokračuje ulicí Nádražní p.č. 2929/1, přechází přes ulici Osvobození p.č. 2916 a vnějšími hranicemi p.č. 57, 58, 59, 60, 125, 1759/5, 1759/4 se vrací k p.č. 1757, kde se hranice uzavírá.

UNIČOV

Hranice památkové zóny začíná na obvodní ulici od náměstí Družby p.č. 2251/15 na tř. Rudé armády p.č. 2254, ulici Stromořadí p.č. 2251/10 a 2251/9, kříží ulici Olomouckou p.č. 2325/1, dále ulici Staškovu p.č. 2251/1, ulici Litovelskou p.č. 2244/9, pokračuje tř. Hrdinů p.č. 2316/2 a ulicí Střední p.č. 2316/3 a vrací se na náměstí Družby, kde se hranice uzavírá.

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Hranice památkové zóny začíná na severu vnější hranicí ulice Mostní p.č. 49, pokračuje ulicí Vsetínskou p.č. 10, ulicí Novou p.č. 753, ulicí Sokolskou p.č. 194, vnějšími hranicemi p.č. 154, 155, 152, 151, 78, 4, 5, 7, přes p.č. 49 k parcele p.č. 10, kde se hranice uzavírá.

VIDNAVA

Hranice památkové zóny začíná vnější hranicí p.č. 523, pokračuje ulicí Zahradní p.č. 526 a vnějšími hranicemi p.č. 223, 327/2, 53, 276, 71/5, 897 navazuje na ulici Školní p.č. 283, prochází vnějšími hranicemi p.č. 162, 127 k Mlýnskému náhonu p.č. 294, prochází vnější hranicí p.č. 267 do ulice 9. května p.č. 518/3 a vnějšími hranicemi p.č. 358 a 340 se vrací k Mlýnskému náhonu p.č. 536, kterou pokračuje až k p.č. 523, kde se hranice uzavírá.

ZLATÉ HORY

Hranice památkové zóny začíná na severu vnější hranicí p.č. 134, dále jde vnějšími hranicemi p.č. 55, 3634/2, 3634/19, 3649/1, 62, 65/4, 65/1, 114/1, prochází p.č. 3416/1, pokračuje vnějšími hranicemi p.č. 70, 1473/2, 72, 77, 80, 83, 97, 441, 113, 30, 3034/25, vnitřními hranicemi ulice Nádražní p.č. 3634 a potokem p.č. 3639/1, hranicí p.č. 211/2, 210 a vnějšími hranicemi p.č. 3634/6, 179, 9, 26/1, 187, 3634/17, 3634/19, k p.č. 134, kde se hranice uzavírá.

Poznámky pod čiarou

1) Bod 4 přílohy II.