Redakčné oznámenie č. r1/c58/1991 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chyby

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1991-c58-r1
Čiastka 58/1991
Platnosť od 09.08.1991
Pôvodný predpis 09.08.1991

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v zákone Českej národnej rady č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, v českom aj slovenskom vydaní

V § 1 ods. 2 v prvej vete má byť namiesto slova "ústřední" správne slovo „ústředí".

Redakcia