Oznámenie č. p1/c41/1991 Zb.Zoznam obvodných úradov životného prostredia, ktoré sú stavebnými úradmi k 1. 1. 1991 na území Slovenskej republiky, vydaný Slovenskou komisiou pre životné prostredie

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1991-c41-p1
Čiastka 41/1991
Platnosť od 20.06.1991
Najbližšie účinné znenie 01.01.1991
Pôvodný predpis 01.01.1991

Slovenská komisia pre životné prostredie

vydala podľa § 117 ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) zoznam obvodných úradov životného prostredia, ktoré sú stavebnými úradmi k 1. 1. 1991 na území Slovenskej republiky


Okres Banská Bystrica

Obvodný úrad životného prostredia Banská Bystrica
Obvodný úrad životného prostredia Brezno

Okres Bardejov

Obvodný úrad životného prostredia Bardejov
Obvodný úrad životného prostredia Giraltovce

Okres Bratislava-mesto

Obvodný úrad životného prostredia Bratislava I
Obvodný úrad životného prostredia Bratislava II
Obvodný úrad životného prostredia Bratislava III
Obvodný úrad životného prostredia Bratislava IV
Obvodný úrad životného prostredia Bratislava V

Okres Bratislava-vidiek

Obvodný úrad životného prostredia Malacky
Obvodný úrad životného prostredia Modra
Obvodný úrad životného prostredia Pezinok
Obvodný úrad životného prostredia Senec
Obvodný úrad životného prostredia Stupava

Okres Čadca

Obvodný úrad životného prostredia Čadca
Obvodný úrad životného prostredia
Kysucké Nové Mesto
Obvodný úrad životného prostredia Turzovka

Okres Dolný Kubín

Obvodný úrad životného prostredia Dolný Kubín
Obvodný úrad životného prostredia Námestovo
Obvodný úrad životného prostredia Trstená
Obvodný úrad životného prostredia Tvrdošín

Okres Dunajská Streda

Obvodný úrad životného prostredia Dunajská Streda
Obvodný úrad životného prostredia Šamorín
Obvodný úrad životného prostredia Veľký Meder

Okres Galanta

Obvodný úrad životného prostredia Galanta
Obvodný úrad životného prostredia Sereď
Obvodný úrad životného prostredia Sládkovičovo
Obvodný úrad životného prostredia Šaľa

Okres Humenné

Obvodný úrad životného prostredia Humenné
Obvodný úrad životného prostredia Medzilaborce
Obvodný úrad životného prostredia Snina

Okres Komárno

Obvodný úrad životného prostredia Hurbanovo
Obvodný úrad životného prostredia Kolárovo
Obvodný úrad životného prostredia Komárno

Okres Košice

Obvodný úrad životného prostredia Košice I
Obvodný úrad životného prostredia Košice II
Obvodný úrad životného prostredia Košice III
Obvodný úrad životného prostredia Košice IV
Obvodný úrad životného prostredia Košice V

Okres Košice-vidiek

Obvodný úrad životného prostredia Bidovce
Obvodný úrad životného prostredia Čaňa
Obvodný úrad životného prostredia
Moldava nad Bodvou

Okres Levice

Obvodný úrad životného prostredia Levice
Obvodný úrad životného prostredia Šahy
Obvodný úrad životného prostredia Želiezovce

Okres Liptovský Mikuláš

Obvodný úrad životného prostredia
Liptovský Hrádok
Obvodný úrad životného prostredia
Liptovský Mikuláš
Obvodný úrad životného prostredia Ružomberok

Okres Lučenec

Obvodný úrad životného prostredia Fiľakovo
Obvodný úrad životného prostredia Lučenec
Obvodný úrad životného prostredia Poltár

Okres Martin

Obvodný úrad životného prostredia Martin
Obvodný úrad životného prostredia
Turčianske Teplice

Okres Michalovce

Obvodný úrad životného prostredia Michalovce
Obvodný úrad životného prostredia Sobrance

Okres Nitra

Obvodný úrad životného prostredia Nitra
Obvodný úrad životného prostredia Vráble
Obvodný úrad životného prostredia Zlaté Moravce

Okres Nové Zámky

Obvodný úrad životného prostredia Nové Zámky
Obvodný úrad životného prostredia Štúrovo
Obvodný úrad životného prostredia Šurany

Okres Poprad

Obvodný úrad životného prostredia Kežmarok
Obvodný úrad životného prostredia Poprad
Obvodný úrad životného prostredia
Spišská Stará Ves
Obvodný úrad životného prostredia Starý Smokovec
Obvodný úrad životného prostredia Svit

Okres Považská Bystrica

Obvodný úrad životného prostredia Dubnica nad Váhom
Obvodný úrad životného prostredia Ilava
Obvodný úrad životného prostredia
Považská Bystrica
Obvodný úrad životného prostredia Púchov

Okres Prešov

Obvodný úrad životného prostredia Lipany
Obvodný úrad životného prostredia Prešov
Obvodný úrad životného prostredia Sabinov

Okres Prievidza

Obvodný úrad životného prostredia Handlová
Obvodný úrad životného prostredia Nováky
Obvodný úrad životného prostredia Prievidza

Okres Rimavská Sobota

Obvodný úrad životného prostredia Hnúšťa
Obvodný úrad životného prostredia
Rimavská Sobota
Obvodný úrad životného prostredia Tornaľa

Okres Rožňava

Obvodný úrad životného prostredia Dobšiná
Obvodný úrad životného prostredia Plešivec
Obvodný úrad životného prostredia Revúca
Obvodný úrad životného prostredia Rožňava

Okres Senica

Obvodný úrad životného prostredia Holíč
Obvodný úrad životného prostredia Myjava
Obvodný úrad životného prostredia Senica
Obvodný úrad životného prostredia Skalica

Okres Spišská Nová Ves

Obvodný úrad životného prostredia Gelnica
Obvodný úrad životného prostredia Krompachy
Obvodný úrad životného prostredia Levoča
Obvodný úrad životného prostredia
Spišská Nová Ves

Okres Stará Ľubovňa

Obvodný úrad životného prostredia
Stará Ľubovňa

Okres Svidník

Obvodný úrad životného prostredia Stropkov
Obvodný úrad životného prostredia Svidník

Okres Topoľčany

Obvodný úrad životného prostredia
Bánovce nad Bebravou
Obvodný úrad životného prostredia Partizánske
Obvodný úrad životného prostredia Topoľčany

Okres Trebišov

Obvodný úrad životného prostredia
Kráľovský Chlmec
Obvodný úrad životného prostredia Sečovce
Obvodný úrad životného prostredia Trebišov
Obvodný úrad životného prostredia
Veľké Kapušany

Okres Trenčín

Obvodný úrad životného prostredia
Nové Mesto nad Váhom
Obvodný úrad životného prostredia Trenčín
Obvodný úrad životného prostredia Stará Turá

Okres Trnava

Obvodný úrad životného prostredia Hlohovec
Obvodný úrad životného prostredia Piešťany
Obvodný úrad životného prostredia Trnava

Okres Veľký Krtíš

Obvodný úrad životného prostredia Veľký Krtíš

Okres Vranov nad Topľou

Obvodný úrad životného prostredia
Hanušovce nad Topľou
Obvodný úrad životného prostredia
Vranov nad Topľou

Okres Zvolen

Obvodný úrad životného prostredia Detva
Obvodný úrad životného prostredia Krupina
Obvodný úrad životného prostredia Zvolen

Okres Žiar nad Hronom

Obvodný úrad životného prostredia
Banská Štiavnica
Obvodný úrad životného prostredia Kremnica
Obvodný úrad životného prostredia Nová Baňa
Obvodný úrad životného prostredia Žarnovica
Obvodný úrad životného prostredia Žiar nad Hronom

Okres Žilina

Obvodný úrad životného prostredia Bytča
Obvodný úrad životného prostredia Rajec
Obvodný úrad životného prostredia Žilina