Vyhláška č. 25/1987 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 3/1982 Zb. o oslobodení obchodného tovaru dovážaného a pochádzajúceho z rozvojových krajín od dovozného cla v znení vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 40/1984 Zb.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1987-25
Čiastka 6/1987
Platnosť od 13.04.1987 do30.06.1989
Účinnosť od 13.04.1987 do30.06.1989
Zrušený 69/1989 Zb.
Znenie 13.04.1987

25

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 5. januára 1987,

ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 3/1982 Zb. o oslobodení obchodného tovaru dovážaného a pochádzajúceho z rozvojových krajín od dovozného cla v znení vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 40/1984 Zb.

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Federálnym ministerstvom financií a Federálnym ministerstvom zahraničných vecí ustanovuje podľa § 44 ods. 2 colného zákona č. 44/1974 Zb.:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 3/1982 Zb. o oslobodení obchodného tovaru dovážaného a pochádzajúceho z rozvojových krajín od dovozného cla v znení vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 40/1984 Zb. sa mení takto:

1. Príloha č. 1 vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 3/1982 Zb. v znení vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 40/1984 Zb. znie:

„ZOZNAM KRAJÍN,

z ktorých dovážaný a pochádzajúci obchodný tovar je podľa § 1 písm. a) v plnom rozsahu oslobodený od cla

Afganská demokratická republika
Botswanská republika
Bangladéšska ľudová republika
Beninská ľudová republika
Bhutánske kráľovstvo
Burkina Faso
Čadská republika
Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova
Džibutská republika
Federatívna a islamská republika Komory
Gambijská republika
Guinejská republika
Haitská republika
Jemenská arabská republika
Jemenská ľudová demokratická republika
Kapverdská republika
Kráľovstvo Lesotho
Laoská ľudovodemokratická republika
Maledivská republika
Nepálske kráľovstvo
Nezávislý štát Západná Samoa
Nigerská republika
Republika Burundi
Republika Guinea-Bissau
Republika Mali
Republika Sierra Leone
Republika Togo
Republika Rovníková Guinea
Rwandská republika
Socialistická Etiópia
Stredoafrická republika
Sudánska republika
Ugandská republika
Zjednotená republika Tanzánie“.

2. Príloha č. 2 vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 3/1982 Zb. v znení vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 40/1984 Zb. znie:

„ZOZNAM KRAJÍN,

z ktorých dovážaný a pochádzajúci obchodný tovar je podľa § 1 písm. b) oslobodený od 75 % cla

Alžírska demokratická a ľudová republika
Angolská ľudová republika
Argentínska republika
Bahamské spoločenstvo
Barbados
Bolívijská republika
Brazílska federatívna republika
Cyperská republika
Dominické spoločenstvo
Dominikánska republika
Ecuádorská republika
Egyptská arabská republika
Fidži
Filipínska republika
Gabunská republika
Ghanská republika
Grenada
Guatemalská republika
Guyanská kooperatívna republika
Hašimovské jordánske kráľovstvo
Honduraská republika
Indická republika
Indonézska republika
Iracká republika
Iránská islamská republika
Jamajka
Kamerunská zjednotená republika
Kampučská ľudová republika
Kenská republika
Kiribatská republika
Kolumbijská republika
Konžská ľudová republika
Kórejská ľudovodemokratická republika
Kostarická republika
Kráľovstvo Saudská Arábia
Kráľovstvo Tonga
Kráľovstvo Svazijsko
Kubánska republika
Libanonská republika
Libérijská republika
Líbyjská arabská ľudová socialistická džamahýria
Madagaskarská demokratická republika
Malajzia
Malawiská republika
Marocké kráľovstvo
Mauretánska islamská republika
Mauritius
Mongolská ľudová republika
Mozambická ľudová republika
Nigérijská federatívna republika
Nikaragujská republika
Pakistanská islamská republika
Panamská republika
Papua - Nová Guinea
Paraguajská republika
Peruánska republika
Republika Malta
Republika Nauru
Republika Pobrežie slonoviny
Republika Trinidad a Tobago
Salvadorská republika
Senegalská republika
Seyschelská republika
Singapurská republika
Socialistická federatívna republika Juhoslávia
Socialistická republika Barmský zväz
Somálska demokratická republika
Súostrovie Vanuatu
Spojené štáty mexické
Srílanská demokratická socialistická republika
Sultanát Omán
Surinamská republika
Svätá Lucia
Svätý Vincent
Sýrska arabská republika
Šalamúnove ostrovy
Štát Bahrajn
Štát Katar
Štát Kuvajt
Štát spojených arabských emirátov
Thajské kráľovstvo
Tuniská republika
Turecká republika
Tuvalu
Uruguajská východná republika
Venezuela
Vietnamská socialistická republika
Zairská republika
Zambijská republika
Zimbabwská republika“.

3. Príloha č. 3 vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 3/1982 Zb. v znení vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 40/1984 Zb. znie:

„ZOZNAM TOVAROV,

na ktoré sa nevzťahuje oslobodenie od cla podľa § 1 písm. b)

Položka - číslo sadzobníkaNázov tovaru
17 01 02B - vanilkový a vanilínový cukor
17 01 03C - cukor s prísadou iných vôní
17 01 09D - ostatný (repný a trstinový cukor v pevnom stave)
24 02 02B - cigarety.".

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Urban CSc. v. r.