Redakčné oznámenie č. 65/1983 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1983-65
Čiastka 12/1983
Platnosť od 15.06.1983 do31.12.2003
Pôvodný predpis 15.06.1983

65

REDAKČNÉ OZNÁMENIE o oprave tlačových chýb

1. v zákone č. 30/1983 Zb. o sociálnom zabezpečení (úplné znenie zákona o sociálnom zabezpečení, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnkov) v slovenskom vydaní;

2. v zákone č. 31/1983 Zb. o národních výborech (úplné znení jak vyplýva pro Českou socialistickou republiku a posdějších zákonných změn a doplňků) v slovenskom vydaní a

3. v Hospodárskom zákonníku (úplné znenie Hospodárskeho zákonníka, ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnkov) v českom vydaní

1. § 55 ods. 3 prvá veta má správne znieť:

(3) Za každý začatý rok odbojovej činnosti sa zvyšuje starobný a invalidný dôchodok účastníka odboja

skupinymesačne o Kčs
I.120
II. a III.100
V.80.“.

2. Slová „Oddíl 1“ na strane 129 majú byť správne zaradené pod nadpis piatej hlavy „ŘÍZENÍ NÁRODNÍCH VÝBORŮ A JEJICH ORGÁNŮ“.

3. Správne označenie paragrafu Orgány hospodářského řízení uvedeného v prehľadu Hospodárskeho zákonníka na strane 310 má správne znieť „§ 390b“.

Redakcia