Uznesenie č. 14/1972 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení dopĺňacích volieb vo volebnom obvode č. 55 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1972-14
Čiastka 6/1972
Platnosť od 28.03.1972 do28.02.1990
Zrušený 47/1990 Zb.
Pôvodný predpis 28.03.1972

14

UZNESENIE

Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

z 28. marca 1972

o vyhlásení dopĺňacích volieb vo volebnom obvode č. 55 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia vyhlasuje podľa čl. 59 ústavného zákona o československej federácii a podľa § 50 zákona č. 44/1971 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia dopĺňacie voľby vo volebnom obvode č. 55 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia na sobotu 27. mája 1972.

Indra v. r.