Vyhláška č. 22/1957 Zb.Vyhláška Ústrednej správy pre bytovú a občiansku výstavbu, ktorou sa určujú orgány rád ďalších miestnych národných výborov ako stavebný úrad prvej stolice

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1957-22
Čiastka 11/1957
Platnosť od 29.04.1957
Účinnosť od 01.10.1965
Aktuálne znenie 01.10.1965

22

Vyhláška

Ústrednej správy pre bytovú a občiansku výstavbu

zo 17. apríla 1957,

ktorou sa určujú orgány rád ďalších miestnych národných výborov ako stavebný úrad prvej stolice

Ústredná správa pre bytovú a občiansku výstavbu vyhlasuje podľa § 13 ods. 2 zákona č. 280/1949 Zb. o územnom plánovaní a výstavbe obcí:


§ 1

Stavebným úradom prvej stolice sú v obvode svojej pôsobnosti orgány rád týchto ďalších miestnych národných výborov:

1. v Pražskom kraji: Benešov, Brandýs nad Labem, Čelákovice;

2. v Českobudějovickom kraji: Sezimovo Ústí, Vodňany;

3. v Plzenskom kraji: Sušice;

4. v Karlovarskom kraji: Aš, Jáchymov, Kadaň, Ostrov, Sokolov;

6. v Libereckom kraji: Semily, Turnov;

7. v Hradeckom kraji: Broumov, Hronov, Nová Paka;

8. v Pardubickom kraji: Holice, Chotěboř;

9. v Olomouckom kraji: Bruntál, Kojetín, Lipník n. Bečvou, Litovel, Mohelnice, Rýmařov, Uničov, Zábřeh;

10. v Gottwaldovskom kraji: Holešov, Kyjov, Luhačovice;

11. v Nitrianskom kraji: Hlohovec, Topoľčany;

12. v Žilinskom kraji: Dubnica nad Váhom, Považská Bystrica;

13. v Banskobystrickom kraji: Kremnica.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. májom 1957.


Inž. arch. Červenka v. r.