Vyhláška č. 13/1951 Zb.Vyhláška o zmenách úradných názvov miest v roku 1950

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1951-13
Čiastka 8/1951
Platnosť od 03.03.1951
Účinnosť od 03.03.1951
Aktuálne znenie 03.03.1951

13.

Vyhláška ministra vnútra

zo dňa 9. februára 1951

o zmenách úradných názvov miest v roku 1950.

Minister vnútra vyhlasuje podľa § 5 zákona č. 266/1920 Sb.; o názvoch miest; obcí, osád a ulíc, ako aj o označovaní obcí miestnymi tabuľkami a číslovaní domov:


V roku 1950 boli určené tieto úradné názvy miest:

1. V Pražskom kraji

V okrese Beroun:

pre obec Svatá 2. diel a pre osadu Svatá 1. diel,ktorá bola k tejto obci pripojená z obce Černín; názov Svatá; názvy Svatá 1. diel a Svatá 2. diel ako názvy zanikli;

pre obec vzniknutú slúčením Královho Dvora a Počapiel názov Králův Dvůr; názvy slúčených obcí a osád zostali úradnými názvami častí novej obce s tou zmenou; že názov Křížatka bol nahradený názvom Křížatky.

V okrese Brandýs nad Labem:

pre obec Cvrčovice názov Podolanka; názvy Cvrčovice; Kostomlátky a Podolánka boli zrušené ako názvy osád; ktoré zanikli slúčením; a ponechané iba ako názvy miestnych častí s tou zmenou; že názov Podolánka bol nahradený názvom Podolanka;

pre obec vzniknutú slúčením Ostrova; Stránky a Záp názov Zápy; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce.

V okrese Dobříš:

pre obce vzniknuté rozlúčením obce Dobríš názvy Dobříš s osadou Trnová a Voznice s osadou Chouzavá.

V okrese Kutná Hora:

pre obec vzniknutú slúčením Bludova a Zhoře názov Zhoř; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Bykáne a Krupej názov Bykáň; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Kaňka, Kutnej Hory, Perštejnca a Sedlca názov Kutná Hora; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Kobylníc a Lišíc názov Kobylnice; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením obcí Kralice a Všesoky názov Kralice; názvy slúčených obcí a ich osád zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Malešova a Polánky názov Malešov; názvy slúčených obcí a ich osád zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Miletína a Rozkoše názov Miletín; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Tuchotíc a Vidic názov Vidice; názvy slúčených obcí a ich osád zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Útěšenovíc a Zbraslavíc názov Zbraslavice; názvy slúčených obcí a ich osád zostali úradnými názvami častí novej obce;

V okrese Mladá Boleslav:

pre obec vzniknutú slúčením obcí Bezděčín a Mladá Boleslav názov Mladá Boleslav; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec Jablkynice názov Jabkenice;

pre obce vzniknuté rozlúčením obce Týnec názvy Holé Vrchy a Týnec;

pre obec Velké Zamachy názov Zamachy.

V okrese Nové Strašecí:

pre obce vzniknuté rozlúčením obce Kamenné Žehrovice názovy Kamenné Žehrovice a Srby.

V okrese Nymburk:

pre obec vzniknutú slúčením Litole a Lysej nad Labem názov Lysá nad Labem; názvy slúčených obcí a ich osád zostali úradnými názvami častí novej obce.

V okrese Poděbrady:

pre obec Vlkov ležiacu nablízku Městca Královej; názov Vlkov nad Lesy;

pre obec Vlkov; ležiacu nablízku Podebrad; názov Vlkov pod Oškobrhem.

V okrese Praha-juh:

pre obec vzniknutú slúčením Dolných a Horných Černošíc názov Černošice; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Lipan a Lipencov názov Lipence; názvy slúčených obcí a ich osád zostali úradnými názvami častí novej obce.

V okrese Praha-východ:

pre obec Chodov názov Chodov u Prahy;

pre obce vzniknuté rozlúčením obce Jílové názvy Jílové u Prahy s časťami (osadami) Jílové u Prahy; Kabáty; Radlík; Horní Studené a Žampach a Luka pod Medníkem s osadami Luka pod Medníkem; Podloučí a Dolní Studené; pre zmenšenú osadu Studené; ktorá zostala na území obce Jílové u Prahy; bol zároveň určený úradný názov Horní Studené a pre druhú časť tejto doterajšej osady; ktorá sa stala osadou obce Luka pod Medníkem; úradný názov Dolní Studené;

pre obec Skochovice a jej osadu Vrané názov Vrané nad Vltavou; pričom úradný názov osady Skochovíc sa nezmenil.

V okrese Praha-západ:

pre obec vzniknutú slúčením obcí Dušníky a Hořelice názov Rudná; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Hostivice a Litovíc názov Hostivice; názvy slúčených obcí a ich osád zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Malých a Veľkých Číčovíc názov Číčovice; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce.

V okrese Příbram:

pre obec vzniknutú slúčením Dolného a Horného Lázu názov Láz; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce; úradným názvom častí novej obce sa stal názov miestnej časti Žernová; ktorá k nej bola pripojená z obce Obecnice.

V okrese Rakovník:

pre obce vzniknuté rozlúčením obce Ryšín názvy Ryšín; Pustověty a Nový Dům;

pre obce vzniknuté rozlúčením obce Svojetín názvy Svojetín a Janov.

V okrese Říčany:

pre obce vzniknuté rozlúčením obce Všestary názvy Všestary s osadami Všestary a Menčice a Světice.

V okrese Sedlčany:

pre obec vzniknutú slúčením Lhotky a Sedlčian názov Sedlčany; názvy slúčených obcí a ich osád zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obce vzniknuté rozlúčením obce Líchovy názvy Líchovy s osadami Líchovy a Bučili a Zvírotice;

názov obce Podmoky a názvy osád Podmoky a Proudkovice zostali úradnými názvami i po pripojení osady Přední Chlum k okresu Milevsko v Českobudějovickom kraji.

V okrese Vlašim:

pre osadu Statenbrun (obec Horní Lhota) názov Novotinky; ako názov miestnej časti bol názov Statenbrun zrušený.

V okrese Votice:

pre obec Milhostice názov Bonkovice; názvy osád zostali bez zmeny.

2. V Českobudějovickom kraji:

V okrese České Budějovice:

pre obec vzniknutú slúčením Boršova a Poříčí názov Boršov nad Vltavou; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec České Ohrazení názov Ohrazení;

pre osadu Německé Ohrazení (obec Zborov) názov Ohrazeníčko;

názov osady Strýčice; patriacej predtým k obci Záboří; zostal úradným názvom tejto osady i po jej pripojení k obci Radošovice.

V okrese Český Krumlov:

pre obec Černú názov Černá v Pošumaví.

V okrese Kaplice:

názov Besednice zostal úradným názvom tejto obce i po pripojení jej osady Dolní Lhotka k obci Dobrkovská Lhotka v okrese Trhové Sviny;

pre obec Schönfelden názov Kapličky a ďalej v tej istej obci:

pre osadu Hundsruck názov Hřbítek;

pre osadu Lindberg názov Lipová;

pre osadu Mühldorf názov Mlýnská;

pre osadu Schönfelden názov Krásná Pole a

pre osadu Stern názov Hvězda.

V okrese Milevsko:

pre obec utvorenú z osady Přední Chlum; odlúčenej od obce Podmoky v okrese Sedlčany; Pražský kraj; názov Přední Chlum.

V okrese Prachatice:

názov obce Dolní Nakvasovice a názvy osád Dolní Nakvasovice a Horní Nakvasovice zostali úradnými názvami i po pripojení osád Setěchovice a Bolíkovce k okresu Vimperk;

pre obec a osadu Fefry názov Libínské Sedlo;

názov osady Horní Cazov; patriacej predtým k obci Řasnice v okrese Vimperk; sa stal úradným názvom časti obce České Žleby; ku ktorej bola táto osada pripojená; názov osady Houžná; patriacej predtým k obci Řasnice v okrese Vimperk; sa stal úradným názvom časti obce Lenora; ku ktorej bola táto osada pripojená;

pre obec utvorenú z osád Lenora; Kaplice a Zátoň; odlúčených od obce Horní Vltavice v okrese Vimperk; a z osady Houžná; odlúčenej od obce Řasnice v okrese Vimperk; názov Lenora;

pre osadu Psí Koryto (obec Skříněřov) názov Koryto;

názov osady Radvanovice; patriacej predtým k obci Řasnice v okrese Vimperk; sa stal úradným názvom časti obce České Žleby; ku ktorej bola táto osada pripojená;

názov osady Vojslavice, patriacej predtým k obci Šumavské Hoštice v okrese Vimperk; sa stal úradným názvom časti obce Žárová, ku ktorej bola táto osada pripojená.

V okrese Strakonice:

pre obec vzniknutú slúčením Předných Ptákovíc a Strakoníc názov Strakonice; názvy slúčených obcí a ich osád zostali úradnými názvami častí novej obce;

názov Strašice zostal úradným názvom tejto obce i po pripojení jej osady Lhota pod Kůstrým k okresu Vimperk.

V okrese Trhové Sviny:

pre obec vzniknutú slúčením Dobrej Vody; Hojnej Vody a Starých Hutí názov Hojná Voda; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec a osadu Chlupatú Ves názov Meziluží;

názvy osady Jiterní Ves; patriacej predtým k obci Kramolín; a osady Nepomuk, patriacej predtým k obci Těšínov; zostali úradnými názvami týchto osád i po ich pripojení k obci Šalmanovice;

pre obce vzniknuté rozlúčením obce Keblany názvy Keblany a Dolní Lhotka, patriacej predtým k obci Besednice v okrese Kaplice; sa stal úradným názvom časti obce Dobrkovská Lhotka, ku ktorej táto osada bola pripojená; názov osady Dobrkov sa nezmenil;

pre obce vzniknuté rozlúčením obce Komařice názvy Komařice a Sedlo s osadami Sedlo a Stradov;

pre obec vzniknutú slúčením Mýtin a Veveří názov Veveří; názvy slúčených obcí a ich osád zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec Stropnicu, ležiacu na severozápadnom okraji okresu; názov Dolní Stropnice;

pre obec Stropnicu, ležiacu nablízku Nových Hradov; názov Horní Stropnice;

pre obec Trutmaň názov Mezilesí u Trhových Svin.

V okrese Třeboň:

pre obec vzniknutú slúčením obcí Krabonoš a Nová Ves nad Lužnicí názov Nová Ves nad Lužnicí; názvy slúčených obcí a ich osád zostali úradnými názvami častí novej obce.

V okrese Týn nad Vltavou:

pre obec vzniknutú slúčením Hvozdna a Popovíc názov Popovice; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec Smoleč, ležiacu na severovýchodnom okraji okresu; názov Bechyňská Smoleč;

pre obec a osadu Smoleč, ležiacu na severozápadnom okraji okresu; názov Písecká Smoleč.

V okrese Vimperk:

názov obce Horní Vltavice a názvy osád Horní Vltavice, Březová Lada, Havránka, Kubova Huť, Polka, Račí, Samoty, Slatina a Žlíbky zostali úradnými názvami i po pripojení osád Kaplice, Lenora a Zátoň k okresu Prachatice;

názov osady Lhota pod Kůstrym, patriacej predtým k obci Strašice v okrese Strakonice; sa stal úradným názvom časti obce Víska, ku ktorej bola táto osada pripojená;

názov Řasnice zostal úradným názvom tejto obce i po pripojení jej osád Horní Cazov, Houžná a Radvanovice k okresu Prachatice;

pre obec utvorenú z osád Setěchovice a Bolíkovice v okrese Prachatice; názov Setěchovice;

názov Šumavské Hoštice zostal úradným názvom tejto obce i po pripojení jej osady Vojslavice k okresu Prachatice.

3. V Plzenskom kraji:

V okrese Blatná:

pre obec Bezděkov, ležiacu nablízku Březnice; názov Bezděkov pod Třemšínem.

V okrese Domažlice:

v obci Spálenec bol zrušený názov Kubička ako názov osady, ktorá zanikla;

v obci Maxov bol zrušený názov Slatiny ako názov osady, ktorá zanikla.

V okrese Horšovský Týn:

v obci Velký Horšín boli zrušené názvy Horka a Kněžská ako názvy osád, ktoré zanikli.

V okrese Klatovy:

pre obec Fuchsberg názov Liščí;

pre osadu Kreuzberg (obec Matějovice) názov Křížový Vrch;

pre osadu Pušperk (obec Poleň) názov Liška;

v obci Svatá Kateřina bol zrušený názov Radošín ako názov osady, ktorá zanikla;

pre osadu Šternov (obec Fleky) názov Hvězda;

pre osadu Webrův a Lindův Dvůr (obec Svatá Kateřina) názov Dvorky.

V okrese Plasy:

pre osadu Pichl (obec Únešov) názov Lípa.

V okrese Přeštice:

názov osady Petrovice, patriacej predtým k obci Soběkury, zostal úradným názvom tejto osady i po jej pripojení k obci Roupov.

V okrese Rokycany:

pre obce vzniknuté rozlúčením obce Němčovice názvy Němčovice a Kamenec.

V okrese Stod:

pre obec vzniknutú slúčením Dolných a Horných Sekyřan názov Sekyřany; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce.

V okrese Stříbro:

pre obec Ostrov, ležiacu nablízku Bezdružíc; názov Ostrov u Bezdružíc;

pre obec Ostrov, ležiacu juhovýchodne od Stříbra; názov Ostrov u Stříbra;

pre obec Vrbicu ležiacu nablízku Bezdružíc; názov Vrbice u Bezdružíc;

pre obec Vrbicu, ležiacu nablízku Stříbra; názov Vrbice u Stříbra.

V okrese Sušice:

pre obec vzniknutú slúčením Albrechtíc u Sušice a Humpolca názov Albrechtice u Sušice; názvy slúčených obcí a ich osád zostali úradnymi názvami častí novej obce; názov osady Hořejší Krušec, patriacej predtým k obci Hořejší Těšov; zostal úradným názvom tejto osady i po jej pripojení k obci Hartmanice;

pre obec vzniknutú slúčením Hořejšieho Těšova, Javoří a Mochova názov Těšov u Sušice; názvy slúčených obcí a ich osád zostali úradnými názvami častí novej obce; názvy osád Kavrlík a Žlíbek, patriacich predtým k obci Tuškov; zostali úradnými názvami týchto osád i po ich pripojení k obci Kašperské Hory;

pre obec vzniknutú slúčením Kundratíc a Štěpaníc názov Štěpanice; názvy slúčených obcí a ich osád zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením obcí Lešišov a Mokrosuky názov Mokrosuky; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Nahořánok a Strašína názov Strašín; názvy slúčených obcí a ich osád zostali úradnými názvami častí novej obce;

názov osady Posobice, patriacej predtým k obci Dolní Staňkov; zostal úradným názvom tejto osady i po jej pripojení k obci Petrovice;

názov osady Žikov, patriacej predtým k obci Dolní Staňkov; zostal úradným názvom tejto osady i po jej pripojení k obci Svojšice.

V okrese Tachov:

pre obec Jalový Dvůr názov Branka;

pre obec Pavlovice, ležiacu na južnom okraji okresu; názov Pavlíkov.

4. V Karlovarskom kraji:

V okrese Cheb:

názov Dolní Částkov pre obec, utvorenú rozlukou z rovnomernnej osady obce Částkov; názov Částkov zanikol;

pre obec a osadu Muhlbach názov Pomezí nad Ohří; pre obec a osadu Vildštejn názov Skalná.

V okrese Jáchymov:

pre obec vzniknutú slúčením Božieho Daru a Ryžovne názov Boží Dar; názvy slúčených obcí a ich osád zostali úradnými názvami častí novej obce s výnimkou názvov Halbmeil, ktorý bol nahradený názvom Rozhraní a Steinhohe, ktorý bol nahradený názvom Kopeček;

pre obec vzniknutú slúčením Hája a Loučnej názov Loučná; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Hornej Halže, Měděnca a Vykmanova názov Měděnec; názvy slúčených obcí a ich osád zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Jáchymova a Popova názov Jáchymov; názvy slúčených obcí a ich osád zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Krásneho Lesa, Léna, Plavna a Vrchu názov Krásny Les; názvy slúčených obcí a ich osád zostali úradnými názvami častí novej obce; pre osadu Lauxúv Mlýn (obec České Hamry) názov Výsada;

pre obec vzniknutú slúčením Lípy, Merklína a Oldřiše názov Merklín; názvy slúčených obcí a ich osád zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec Louku (predtým Permesgrun) názov Květnová;

pre obec vzniknutú slúčením Osvinova a Stráže názov Stráž nad Ohří; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce.

V okrese Karlovy Vary:

pre obec vzniknutú slúčením Bernova a Nejdku názov Nejdek; názvy slúčených obcí zostali úradnymi názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Božičian a Jimlíkova názov Božičany; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Březiny, Doupovského Mezilesia, Hradištia a Javornej názov Březina; názvy slúčených obcí a ich osád zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Černavy, Rájca a Tatrovíc názov Černava; názvy slúčených obcí a ich osád zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Dolnej Lomnice, Radošova a Rydkéřova názov Kyselka; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce s výnimkou názvu Rydkéřov, ktorý bol nahradený názvom Nová Kyselka; názov miestnych častí býv. obcí Dolní Lomnice a Radošova Kysibl Kyselka bol nahradený názvom Kyselka; názov miestnej časti býv. obce Rydkéřova Kysibl Kyselka názvom Stará Kyselka;

pre obec Elm názov Stráň;

pre obec vzniknutú slúčením Hornej Lomnice, Pastvín a Zakšova názov Zakšov; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Lesova a Sadova názov Sadov; názvy slúčených obcí a ich osád zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Lipoltova a Velichova názov Velichov; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením obcí Mezirolí a Nivy názov Mezirolí; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Mlýnskej, Starej Vsi a Svatobora názov Svatobor; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Rudného a Vysokej Pece názov Vysoká Pec; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce.

V okrese Kraslise:

pre obec Kostelní (predtým Kührbeg) názov Mezihorská;

názov osady Nové Domy, patriacej predtým k obci Boučí v okrese Sokolov; sa stal úradným názvom časti obce Hory, ku ktorej bola táto osada pripojená;

pre obec vzniknutú slúčením Tisovej a Zelenej Hory názov Tisová; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce.

V okrese Mariánske Lázně:

názov osady Třídomí; patriacej predtým k obci Nadlesí v okrese Sokolov; sa stal úradným názvom čsati obce Hrušková, ku ktorej bola táto osada pripojená.

V okrese Podbořany:

pre obec vzniknutú slúčením Horného Záhoří a Libyne názov Libyně; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Lubenca a Vítkovíc názov Lubenec; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec Žďár, ležiacu v juhozápadnej časti okresu; názov Žďárek.

V okrese Sokolov:

názov Boučí zostal úradným názvom tejto obce i po pripojení jej osady Nové Domy k okresu Kraslice;

názov Horní Částkov pre obec, utvorenú rozlukou z rovnomennej osady obce Částkov z okresu Cheb;

pre obec Kolovú (predtým Kagerava) názov Libavské Údolí;

pre obec vzniknutú slúčením Lomnice a Týna názov Lomnice; názvy slúčených obcí a ich osád zostali úradnými názvami častí novej obce;

názov Nadlesí zostal úradným názvom tejto obce i po pripojení jej osady Třídomí k okresu Mariánske Lázně.

5. V Ústeckom kraji:

V okrese Bílina:

pre obec vzniknutú slúčením Břešťan a Břežánok názov Břežánky; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Hořenca a Jablonca názov Hořenec; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce;

názov Milá zostal úradným názvom tejto obce i po pripojení jej osady Hrádek k okresu Louny.

V okrese Děčín:

pre obec vzniknutú slúčením Bynova a Děčína názov Děčín; názvy slúčených obcí a ich osád zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec a osadu Harta názov Lesná.

V okrese Duchcov:

názov Jeníkov zostal úradným názvom tejto obce i po pripojení jej osady Střelná k okresu Teplice;

pre obce vzniknuté rozlúčením obce Lednice názvy Ledvice a Liptice;

názov Osek zostal úradným názvom tejto obce i po pripojení jej osady Loučná k okresu Litvínov;

pre obce vzniknuté rozlúčením obce Osek názvy Háj u Duchcova s osadami Dolní Háj; Horní Háj a Domaslavice a Osek s osadami Osek a Hrad Osek.

V okrese Chomutov:

názov obce Albrechtice a názvy osád Albrechtice a Jezeří zostali úradnými názvami i po pripojení osady Černice k okresu Litvínov;

pre obec Reizenhain názov Pohraniční; pre obec Šimperk názov Podhůří.

V okrese Litoměřice:

pre obec vzniknutú slúčením Babín I. a Čeřenišťa názov Čeřeniště; názvy slúčených obcí a ich osád zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Levína a Muckova názov Levín; názvy slúčených obcí a ich osád zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Litíc a Rája názov Litice; názvy slúčených obcí a ich osád zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec Lhotu, ležiacu nablízku Úštěku; názov Lhota u Úštěku;

pre obec Německú Lhotu názov Lhota pod Pannou.

V okrese Litvínov:

pre obec utvorenú z osady Černice, odlúčenej od obce Albrechtice v okrese Chomutov; názov Černice;

pre osadu Ladung (obec Nová Ves v Horách) názov Lesná;

názov osady Loučná, patriacej predtým k obci Osek v okrese Duchcov, sa stal úradným názvom časti obce Lom u Mostu, ku ktorej bola táto osada pripojená;

názov osady Růžodol, patriacej predtým k obci Most v okrese Most, sa stal úradným názvom časti obce Litvínov, ku ktorej bola táto osada pripojená.

V okrese Louny:

názov osady Hrádek, patriacej predtým k obci Milá v okrese Bílina; sa stal úradným názvom časti obce Raná, ku ktorej bola táto osada pripojená.

V okrese Most:

názov Most zostal úradným názvom tejto obce i po pripojení jej osady Rúžodol k okresu Litvínov.

V okrese Teplice:

pre obec vzniknutú slúčením Běhánok, Bystřice a Drahůnok názov Horská Bystřice; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením obcí Krupka a Vrchoslav názov Krupka; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce; pre obec vzniknutú slúčením Maršova a Unčína názov Unčín;

názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce;

názov osady Střelná, patriacej predtým k obci Jeníkov v okrese Duchcov; sa stal úradným názvom časti obce Košťany, ku ktorej bola táto osada pripojená.

V okrese Žatec:

pre obce vzniknuté rozlúčením obce Radíčeves názvy Radíčeves a Milčeves;

pre obec Záhoří názov Velichov; názvy osád Záhoří a Velichov zostali bez zmeny.

6. V Libereckom kraji:

V okrese Česká Lípa:

pre obec vzniknutú slúčením Brennej a Veselí názov Brenná; názvy slúčených obcí a ich osád zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Heřmaníc, Vítkova a Vlčieho Dolu názov Vlčí Důl; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce s tou zmenou, že názov Heřmanice bol nahradený názvom Heřmaničky;

názov Kuřívody zostal úradným názvom tejto obce i po pripojení jej osady Strážov k okresu Doksy;

pre obec vzniknutú slúčením Švábov a Zahrádok názov Zahrádky; názvy slúčených obcí a ich osád zostali úradnými názvami častí novej obce.

V okrese Doksy:

pre obec vzniknutú slúčením obcí Dřevčice a Heřmánky názov Dřevčice; názvy slúčených obcí a ich osád zostali úradnými názvami častí novej obce;

názov osady Strážov, patriacej predtým k obci Kuřívody v okrese Česká Lípa; sa stal úradným názvom časti obce Hradčany, ku ktorej bola táto osada pripojená.

V okrese Frýdlant:

pre obec vzniknutú slúčením Albrechtíc a Dětřichova názov Dětřichov; názvy slúčených obcí a ich osád zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Bulovky a Dolnej Oldřiše názov Bulovka; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Dolných a Horných Pertoltíc názov Pertoltice; názvy slúčených obcí a ich osád zostali úradnými názvami častí novej obce.

V okrese Jablonec nad Nisou:

názov osady Bohdalovice, patriacej predtým k obci Haratice; zostal úradným názvom tejto osady i po jej pripojení k obci Velké Hamry;

pre obec vzniknutú slúčením Hraničnej a Loučnej názov Loučná nad Nisou; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce s tou zmenou, že názov Loučná bol nahradený názvom Loučná nad Nisou;

pre osadu Jiřetín (obec Smržovka) názov Jiřetín pod Bukovou; pre obec vzniknutú slúčením Příchovíc a Rejdíc názov Příchovice; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec Šumburk-Jistebsko názov Jibstebsko a ďalej v tej istej obci pre osadu Šumburk názov Krásná.

V okrese Liberec:

pre obec vzniknutú slúčením Donína a Hrádku nad Nisou názov Hrádek nad Nisou; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Hornej Chrastavy a Chrastavy názov Chrastava; názvy slúčených obcí a ich osád zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec a osadu Lemberk názov Lvová a pre jej osadu Kunvald názov Kunová.

V okrese Mnichovo Hradiště:

pre obce vzniknuté rozlúčením obce Dlouhá Lhota názvy Dlouhá Lhota a Petkovy s osadami Petkovy a Čížovky.

V okrese Nový Bor:

pre obec vzniknutú slúčením Cvikova a Drnovca názov Cvikov; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Dolnej Chřibskej, Hornej Chřibskej, Chřibskej a Krásneho Pola názov Chřibská; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Dolnej a Hornej Světlej názov Světlá pod Luží; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec Hillův Mlýn a pre rovnomennú osadu, ktorá k tejto obci bola pripojená z býv. obce Falknov; názov Mlýny;

pre obec vzniknutú slúčením Jetřichovíc a Rynartíc názov Jetřichovice; názvy slúčených obcí a ich osád zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Mařeníc a Mařeničiek názov Mařenice; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Mistrovíc a Oldřichova u Českej Lípy názov Nový Oldřichov; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce s tou zmenou, že názov Oldřichov u České Lípy bol nahradený názvom Nový Oldřichov;

pre obec vzniknutú slúčením Naděje a Trávnika názov Trávník; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce.

V okrese Rumburk:

pre obec vzniknutú slúčením Filipova a Jiříkova názov Jiříkov; názvy slúčených obcí a ich osád zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Jiřetína a Tolštejna názov Jiřetín pod Jedlovou; názvy slúčených obcí a ich osád zostali úradnými názvami častí novej obce s tou zmenou, že názov Tolštejn bol nahradený názvom Rozhled;

pre osadu Lichtenštejn (obec Horní Podluží) názov Ladečka; pre obec vzniknutú slúčením obcí Lipová a Liščí názov Lipová; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením obcí Panský a Staré Křečany názov Staré Křečany; názvy slúčených obcí a ich osád zostali úradnými názvami častí novej obce.

V okrese Semily:

názov osady Brodec, patriacej predtým k obci Smrčí; zostal úradným názvom tejto osady i po jej pripojení k obci Železný Brod;

pre obce vzniknuté rozlúčením obce Skuhrov názvy Alšovice a Skuhrov s osadami Skuhrov,Huntířov a Splzov.

7. V Hradeckom kraji:

V okrese Broumov:

pre obec vzniknutú slúčením Broumova a Velkej Vsi názov Broumov; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Bukovice, Police nad Metují a Radešova názov Police nad Metují; názvy slúčených obcí a ich osád zostakli úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Českej a Německej Metuje názov Česká Metuje; názvy slúčených obcí aich osád zostali úradnými názvami častí novej obce s tou zmenou, že názov Německá Metuje bol nahradený názvom Metujka a názov Vlasenka názvom Vlásenka;

pre obec vzniknutú slúčením Dědova a Javoru názov Dědov; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Dolnej Teplice, Hornej Teplice, Skal a Teplice nad Metují názov Teplice nad Metují; názvy slúčených obcí a ich osád zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Heřmánkovíc a Janovíc názov Heřmánkovice; názvy slúčených obcí a ich osád zostali úradnými názvami častí novej obce s tou zmenou, že názov Janovice bol nahradený názvom Janovičky;

pre obec vzniknutú slúčením Hodkovíc a Janovíc názov Janovice; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami časti novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením obcí Hony a Pěkov názov Pěkov; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Lhoty u Police nad Metují, Machova a Nízkej Srbskej názov Machov; názvy slúčených obcí a ich osád zostali úradnými názvami častí novej obce s tou zmenou, že názov Lhota u Police nad Metují bol nahradený názvom Máchovská Lhota a ďalej že bol názov miestnej časti tejto býv. obce České Chalupy aj Pod Horou nahradený názvom Pod Horou a názov miestnej časti Náchodská Lhota názvom Máchovská Lhota;

pre obec vzniknutú slúčením Libnej a Zdoňova názov Zdoňov; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce.

V okrese Dobruška:

pre obec a osadu Lhotu, ležiacu v juhovýchodnej časti okresu, názov Lhota u Dobrušky;

pre obec vzniknutú slúčením Plasnice a Šedivín názov Šediviny; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Polomu a Sedloňova názov Sedloňov; názvy slúčených obcí a ich osád zostali úradnými názvami častí novej obce.

V okrese Dvůr Králové nad Labem:

pre obec vzniknutú slúčením obcí Brusnice a Kyje názov Hájnice; názvy slúčených obcí a ich osád zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Dolných a Horných Vlčkovíc názov Vlčkovice v Podkrkonoší; názvy slúčených obcí a ich osád zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Dolného a Horného Žďáru názov Horní žďár; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce, názov osady Ženská Bída, ktorá súčasne bola k novej obci pripojená z obce Království I., bol nahradený názvom Výšinka;

pre obec vzniknutú slúčením obcí Harcova, Střeziměříc a Velkej Bukoviny názov Velká Bukovina; názvy slúčených obcí a ich osád zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Kladrúb a Kohoutova názov Kohoutov; názvy slúčených obcí a ich osád zostali úradnými názvami častí novej obce; úradným názvom časti novej obce sa stal názov osady Nový Kohoutov, ktorá bola k novej obci pripojená z obce Království I.;

pre obec vzniknutú slúčením Nesytej, Prorúb a Vyhnánova názov Proruby; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec a osadu Kočber názov Kocbeře a pre osadu Novú Kočber, ktorá bola k tejto obci pripojená z obce Království I., názov Nové Kocbeře.

V okrese Hořice:

pre obec vzniknutú slúčením Dolnej Dobrej Vody a Hornej Dobrej Vody názov Dobrá Voda u Hořic; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce.

V okrese Hradec Králové:

názov osady Svinárky, patriacej predtým k obci Slatina, zostal úradným názvom tejto osady i po jej pripojení k obci Svinary.

V okrese Jaroměř:

pre obec vzniknutú slúčením Městca a Velkej Jesenice názov Velká Jesenice; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce;

V okrese Jičín:

pre obec Kartouzy-Valdice názov Valdice;

pre obec vzniknutú slúčením Podolí a Rožďálovíc názov Rožďálovice; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Údrníc a Údrnickej Lhoty názov Údrnice; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce.

V okrese Náchod:

pre obec vzniknutú slúčením obcí Babí, Běloves, Bražec, Kramolna, Malé Poříčí a Náchod názov Náchod; názvy slúčených obcí a ich osád zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Červeného Kostelca, Horného Kostelca, Lhoty za Červeným Kostelcom a Stolína názov Kostelec; názvy slúčených obcí a ich osád zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Hronova, Rokytníka, Velkého Dřevíče, Velkého Poříčí, Zbečníka a Žabokrkov názov Hronov; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce.

V okrese Nová Paka:

pre obec vzniknutú slúčením Novej Paky a Vrchoviny názov Nová Paka; názvy slúčených obcí a ich osád zostali úradnými názvami častí novej obce.

V okrese Rychnov nad Kněžnou:

pre obec vzniknutú slúčením Dlouhej Vsi, Panskej Habrovej a Rychnova nad Kněžnou názov Rychnov nad Kněžnou; názvy slúčených obcí a ich osád zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Doudleb nad Orlicí a Vyhnánova názov Doudleby nad Orlicí; názvy slúčených obcí a ich osád zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Hraštice a Skuhrova nad Bělou názov Skuhrov nad Bělou; názvy slúčených obcí a ich osád zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec a osadu Jedlovú názov Jedlová v Orlických Horách;

pre obec vzniknutú slúčením Kačerova a Kunčiny Vsi názov Kunčina Ves; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením obcí Líberk a Proruby názov Liberk; názvy slúčených obcí a ich osád zostali úradnými názvami častí novej obce s tou zmenou, že názov Proruby bol nahradený názvom Prorubky;

pre obec vzniknutú slúčením obcí Malá Zdobnice, Souvlastní a Velká Zdobnice názov Zdobnice; názvy slúčených obcí a ich osád zostali úradnými názvami častí novej obce s tou zmenou, že názov Velká Zdobnice bol nahradený názvom Zdobnice, názov Malá Zdobnice názvom Zdobnička a názov Šajtava názvom Zdobnická Seč;

pre obec vzniknutú slúčením Malého a Velkého Uhřínova názov Uhřínov pod Deštnou.

V okrese Trutnov:

pre obec vzniknutú slúčením Běčkova a Bernartíc názov Bernartice; názvy slúčených obcí a ich osád zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Bezděkova a Lhoty názov Lhota u Trutnova; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Bobra, Prkenného Dolu, Rýchor a Žacléřa názov Žacléř; názvy slúčených obcí a ich osád zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Černej Hory a Janských Lázní názov Janské Lázně; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Dolných Albeříc, Dolných Lysečín, Horných Albeříc, Horných Lysečín, Maršova IV, Suchého Dolu a Temného Dolu názov Horní Maršov; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce s tou zmenou, že názov Maršov IV bol nahradený názvom Horní Maršov;

pre obec vzniknutú slúčením Dolnej Malej Úpy a Hornej Malej Úpy názov Malá Úpa; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre osadu Dolné Sejfy (obec Mladé Buky) názov Antonínovo Údolí;

pre obec vzniknutú slúčením Markoušovíc a Starého Sedloňova názov Markoušovice; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec Maršov názov Maršov u Úpice;

pre obec vzniknutú slúčením Maršova I, Maršova II a Maršova III názov Dolní Maršov; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Radvaníc a Slavětína názov Radvanice; názvy slúčených obcí a ich osád zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre osadu Silberštejn (obec Vlčice) názov Hrádeček.

V okrese Vrchlabí:

pre obec vzniknutú slúčením Harty, Hořejšieho Vrchlabí a Vrchlabí názov Vrchlabí; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce s tou zmenou, že názov Harta bol nahradený názvom Podhůří.

V okrese Žamberk:

pre obec vzniknutú slúčením Bartošovíc, Malej Strany a Vrchnej Orlice názov Bartošovice v Orlických Horách; názvy slúčených osád zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Bedřichovky, Černej Vody, Jadrnej, Kunštátu a Trčkova názov Orlické Záhoří; názvy slúčených obcí a ich osád zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Bohousovej a Záchlumí názov Záchlumí; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce;

názov osady Bořitov, patriacej predtým k obci Nekoř, zostal úradným názvom tejto osady i po jej pripojení k obci Studenej;

pre obec vzniknutú slúčením obcí Dolní Hedeč a Králiky názov Králíky; názvy slúčených obcí a ich osád zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Dolnej a Hornej Moravy názov Dolní Morava; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Dolnej a Hornej Orlice názov Orlice; názvy slúčených obcí a ich osád zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Dolnej Rokytnice, Hornej Rokytnice, Panského Pola, Prostřednej Rokytnice a Rokytnice v Orlických Horách názov Rokytnice v Orlický ch Horách; názvy slúčených obcí a ich osád zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Kyšperka aj Supej Hory, Kunčíc, Orlice a Rotneka povodne názov Orličné, ktorý bol nahradený terajším názvom Letohrad; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce s tou zmenou, že názov Orličné, určený povodne pre Kyšperk, bol nahradený názvom Letohrad a názov Rotnek názvom Červená;

pre obec vzniknutú slúčením Mladkova a Petrovičiek názov Mladkov; názvy slúčených obcí a ich osád zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Neratova, Novej Vsi a Podlesia názov Neratov; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce.

8. V Pardubickom kraji:

V okrese Hlinsko:

názov osady Česká Cikánka, patriacej predtým k obci Svratouch, zostal úradným názvom tejto osady i po jej pripojení k obci Svratka;

v obci Dědová bol zrušený názov Humperky ako názov osady, ktorá zanikla slúčením, a názvy jej miestnych častí Fortna a Paseky;

názov osady Kocanda, patriacej predtým k obci Cikháj v okrese Žďár, Jihlavský kraj, sa stal úradným názvom časti obce Herálec, ku ktorej bola táto osada pripojená;

názov osady Moravská Cikánka, patriacej predtým k obci Moravské Křižánky v okrese Žďár, Jihlavský kraj, sa stal úradným názvom časti obce Svratka, ku ktorej bola táto osada pripojená;

pre obec a osadu Rychmburk názov Předhradí.

V okrese Chotěboř:

pre obec Ždírec názov Ždírec nad Doubravou.

V okrese Lanškroun:

pre obec Kunžvald t. Královec názov Anenská Studánka.

V okrese Litomyšl:

pre obec vzniknutú slúčením obcí Kalište, Pohora a Sebranice názov Sebranice; názvy slúčených obcí a ich osád zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Litomyšle a Nedošína názov Litomyšl; názvy slúčených obcí a ich osád zostali úradnými názvami častí novej obce.

V okrese Polička:

pre obec Limberk názov Pomezí;

pre obec vzniknutú slúčením Podměstí, Proseče a Záboří názov Proseč; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce.

V okrese Ústí nad Orlicí:

názov osady Perná, patriacej predtým k obci Sudislav nad Orlicí, zostal úradným názvom tejto osady i po jej pripojení k obci Rviště.

9. V Jihlavskom Kraji:

V okrese Dačice:

pre osadu Rabštejn (obec Budeč) názov Borová.

V okrese Havlíčkův Brod:

pre obec vzniknutú slúčením Dobronína a Německého Šicndorfu názov Dobronín; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce s tou zmenou, že názov Německý Šicndorf bol nahradený názvom Střelecká.

V okrese Kamenice nad Lipou:

názvy osady Rutova jej miestnych častí Krapadlí a Rutova názvy miestnych častí Dvořiště a Hájek, patriacich predtým k obci Mnich, stali sa úradnými názvami častí obce Chválkov, ku ktorej boli pripojené;

pre obec Rymberk názov Polesí;

pre obec Včelnicu názov Nová Včelnice; tento názov sa stal úradným názvom aj osady, ktorá vznikla v tejto obci slúčením osád Včelnice a Nového Etynku. Názov Nový Etynk zanikol.

V okrese Velké Meziříčí:

názov osady Lhotka, patriacej predtým k obci Holubí Zhoř v okrese Velká Bíteš, Brnenský kraj, sa stal úradným názvom časti obce Tasov, ku ktorej bola táto osada pripojená.

V okrese Žďár:

názov Cikháj zostal úradným názvom tejto obce i po pripojení jej osady Kocanda k okresu Hlinsko v Pardubickom kraji;

pre obec vzniknutú slúčením Dolnej a Hornej Bobrovej názov Bobrová; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Města Žďáru a Zámku Žďáru názov Žďár nad Sázavou; názvy slúčených obcí a ich osád zostali úradnými názvami častí novej obce s tou zmenou, že názov Město Žďár bol nahradený názvom Žďár nad Sázavou I a názov Zámek Žďár názvom Žďár nad Sázavou II;

názov Moravské Křižánky zostal úradným názvom tejto obce i po pripojení jej osady Moravská Cikánka k okresu Hlinsko v Pardubickom kraji;

pre obec Olešnú, ležiacu nablízku Přibyslave, názov Olešenka.

10. V Brnenskom kraji:

V okrese Blansko:

pre obec vzniknutú slúčením Březiny a Proseče názov Březina; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce.

V okrese Boskovice:

pre obec Skalicu názov Skalice nad Svitavou;

názov osady Trávník, patriacej predtým k obci Třebětínu zostal úradným názvom tejto osady i po jej pripojení k obci Kladoruby;

pre obec Újezd, ležiacu nablízku Boskovíc, názov Újezd u Boskovíc;

pre obec Újezd, ležiacu nablízku Kunštátu, názov Újezd u Kunštátu.

V okrese Brno:

pre obec vzniknutú slúčením obcí Obce a Ochoz názov Ochoz u Brna; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce.

V okrese Břeclav:

pre obec Lanštorf názov Ladná.

V okrese Bystřice nad Pernštejnem:

názov osady Lísek, patriacej predtým k obci Velké Janovice, zostal úradným názvom tejto osady i po jej pripojení k obci Lhota.

V okrese Moravská Třebová:

pre obec vzniknutú slúčením Borušova a Prklišova názov Borušov; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Karlína a Žipotína názov Žipotín; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre osadu Langendony (obec Zadní Arnoštov) názov Lípa;

pre osadu Libštejn (obec Biskupice) názov Zálesí.

V okrese Rosice:

pre obec vzniknutú slúčením Alexovíc, Ivančíc, Letkovíc a Němčíc názov Ivančice; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce.

V okrese Velká Bíteš:

názov Holubí Zhoř zostal úradným názvom tejto obce i po pripojení jej osady Lhotka k okresu Velké Meziříčí v Jihlavskom kraji.

V okrese Vyškov:

pre obec vzniknutú slúčením Brnian, Dědíc, Křečkovíc, Nosálovíc a Vyškova názov Vyškov; názvy slúčených obcí a ich osád zostali úradnými názvami častí novej obce.

11. V Olomouckom kraji:

V okrese Bruntál:

v obci Moravský Beroun bol zrušený názov osady Hajmrlov ako názov osady, ktorá zanikla slúčením;

pre obec Mejvald názov M á j ů v k a;

pre obec Nová Véska, ležiaca severozápadne od Bruntálu, názov Malá Véska.

V okrese Jeseník:

pre obec vzniknutú slúčením obcí Bukovice a Jeseník názov Jeseník; názvy slúčených obcí a ich osád zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Dolného a Horného Údolí názov Údolí; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Petrovíc a Skorošíc názov Skorošice; názvy slúčených obcí a ich osád zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec a osadu Zighartice názov Vápenná.

V okrese Litovel:

pre obec Lhotu, ležiacu nablízku Konice, názov Lhota u Konice;

pre obec Lhotu ležiacu na východnom okraji okreseu názov Lhota nad Moravou.

V okrese Olomouc:

pre obec Barnov názov Olověná;

pre obec vzniknutú slúčením Biskupství a Náměstí na Hané názov Náměšť na Hané; názvy slúčených obcí a ich osád zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Kyselova, Nemilian a Slavonína názov Slavonín; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce.

V okrese Přerov:

pre obec vzniknutú slúčením Dlouhoníc a Přerova názov Přerova pre vzniknutú novú časť názov Přerov VII-Dluhonice.

V okrese Prostějov:

pre obec vzniknutú slúčením Držovíc, Krasíc, Prostějova a Vrahovíc názov Prostějov; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre osadu Sajlerov (obec Kralice na Hané) názov Kraličky.

V okrese Rýmařov:

pre obec vzniknutú slúčením Dolnej a Hornej Moravice názov Dolní Moravice; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec Frýdlant nad Moravicí názov Břidličná.

V okrese Štenberk:

v obci Babice bol zrušený názov Egrov ako názov osady, ktorá zanikla slúčením;

pre obec Německú Loděnicu názov Horní Loděnice.

V okrese Šumperk:

pre obec a osadu Loučnú názov Loučná nad Desnou;

pre obec vzniknutú slúčením Šumperka, Dolných Studénok, Nového Malína, Petrovíc nad Desnou, Rapotína, Temenice a Vikýřovic názov Šumperk a pre jej časti názvy Šumperk I (býv.mesto Šumperk), Šumperk II-Temenice, Šumperk III-Vikýřovice, Šumperk IV-Rapotín, Šumperk V-Petrovice, Šumperk VI-Nový Malín, Šumperk VII-Dolní Studenky.

V okrese Zábřeh:

pre obec vzniknutú slúčením Červenej Vody a Šanova názov Červená Voda; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce;

v obci Mohelnice bol zrušený názov Dolní Valdsee ako názov miestnej časti, ktorá zanikla slúčením s obcou;

pre obec vzniknutú slúčením obcí Ráječek, Skalička a Zábřeh názov Zábřeh; názvy slúčených obcí a ich osád zostali úradnými názvami častí novej obce;

v obci Újezd boli zrušené názvy Dolní Valdsee a Újezd ako názvy osád, ktoré zanikli slúčením.

12. V Gottwaldovskom kraji:

V okrese Uherské Hradiště:

pre obec vzniknutú slúčením obcí Míkovíce a Vésky názov Míkovice; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Modrej a Velehradu názov Velehrad; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce.

V okrese Valašské Meziříčí:

pre obec vzniknutú slúčením Police a vrchovca názov Police; názvy slúčených obcí zostaly úradnými názvami častí novej obce.

V okrese Veselí nad Moravou:

pre obec vzniknutú slúčením obcí Chylice a Ostrožská Nová Ves názov Ostrožská Nová Ves; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením Kvačíc, Ostrožského Předměstí a Uherského Ostrohu názov Ostroh; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec vzniknutú slúčením obcí Milokošť a Veselí nad Moravou názov Veselí nad Moravou; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce.

V okrese Vsetín:

pre obec Liptál názov Lipové.

13. V Ostravskom kraji:

V okrese Bílovec:

názvy miestnych častí Fonovice a Václavovice, patriacich predtým k obci Polanka nad Odrou, stali sa úradnými názvami častí obce Klimkovce, ku ktorej boli pripojené.

V okrese Krnov:

pre obec a osadu Fulštejn názov Bohušov;

pre obec vzniknutú slúčením obcí Loučky a Zátor názov Zátor; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce.

V okrese Místek:

pre obec vzniknutú slúčením Frýdku, Místku, Lískovca, Starého Města a Sviadnova názov Místek; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce.

V okrese Nový Jičín:

pre obec vzniknutú slúčením Nového Jičína a Šenova názov Nový Jičín; názov Šenov zanikol.

V okrese Ostrava:

pre obce vzniknuté rozlúčením obce Bohumín s časťami Bohumín I, Bohumín II (doterajší Nový Bohumín), Bohumín III-Pudlov, Bohumín IV-Skřečoň a Bohumín V-Záblatí a Vrbice; názov Nový Bohumín zanikol.

V okrese Vítkov:

pre obec Herčivald názov Lesy;

pre obec Kunčice, ležiacu na severozápadnom okraji okresu, názov Hořejší Kunčice;

pre obec Kunčice, ležiacu v juhovýchodnej časti okresu, názov Dolejší Kunčice; pre obec vzniknutú slúčením Moravských a Slezských Vlkovíc názov Vlkovice; názvy slúčených obcí zostali úradnými názvami častí novej obce;

pre obec Šumvald názov Podlesí.

Nosek v. r.