Nariadenie č. 37/1949 Zb.Nařízení, kterým se stanoví den zahájení a rozsah činnosti Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky a den, jímž se některé útvary zrušují

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1949-37
Čiastka 16/1949
Platnosť od 28.02.1949 do30.09.1951
Účinnosť od 28.02.1949 do30.09.1951
Zrušený 84/1951 Zb.
Znenie 28.02.1949

37.

Nařízení ministryně výživy

ze dne 23. února 1949,

kterým se stanoví den zahájení a rozsah činnosti Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky a den, jímž se některé útvary zrušují.

Ministryně výživy nařizuje podle § 11, odst. 1 a § 20 zákona ze dne 2. prosince 1948, č. 278 Sb., o Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky:


§ 1

Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky, zřízené zákonem č. 278/1948 Sb., zahájí svou činnost podle tohoto zákona dnem 1. března 1949 s výjimkou činnosti, jež se týká hospodaření s dobytkem, masem, rybami a zvěřinou.

§ 2

Dnem 28. února 1949 se zrušují:

1. Českomoravská společnost pro obchod s brambory, společnost s ručením obmezeným,

2. Obilní společnost pro Slovensko v Bratislavě,

3. Výsadní obilní společnost,

4. Svaz pro hospodaření obilím,

5. Svaz pro brambory a škrob,

6. Svaz zahradnicko-vinařský,

7. Svaz pro mléko a tuky,

8. Svaz pro drůbež, vejce a med,

9. Svaz pro chmel, slad a pivo,

10. Svaz pro řepu a cukr,

11. Syndikát pro úpravu pěstování, zpracování a odbyt papriky se sídlem v Brně,

12. Mlékařské ústředí v Bratislavě,

13. Syndikát pro úpravu pěstování, zpracování a obchod paprikou se sídlem v Bratislavě.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 28. února 1949.


Zápotocký v. r.

Ing. Jankovcová v. r.