Vyhláška č. 9/1948 Zb.Vyhláška, kterou se činí další opatření podle § 2 vládního nařízení ze dne 21. března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela).

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1948-9
Čiastka 5/1948
Platnosť od 03.02.1948 do31.05.1950
Účinnosť od 15.02.1948 do31.05.1950
Zrušený 280/1949 Zb.
Znenie 15.02.1948

9

Vyhláška ministra techniky

ze dne 17. ledna 1948,

kterou se činí další opatření podle § 2 vládního nařízení ze dne 21. března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela).

Ministerstvo techniky vyhlašuje v dohodě s ministerstvem vnitra podle § 2 vl. nař. č. 109/1942 Sb.:

§ 1

Z účinnosti § 1 vl. nař. č. 109/1942 Sb. se vyjímají tyto další obce:

a) v zemi České: Nový Bydžov, Hlinsko, Kutná Hora, Jablonec nad Nisou, Kadaň, Modřany, Nymburk, Pelhřimov, Písek, Příbram, Vlašim a Žamberk;

b) v zemi Moravskoslezské: Bystřice pod Hostýnem, Frenštát pod Radhoštěm, Holešov, Hranice, Karvinná, Kojetín, Krnov, Lipník nad Bečvou, Valašské Meziříčí, Šternberk a Šumperk.

§ 2

Vynětí obce Plané (u Mariánských Lázní) z účinnosti § 1 vl. nař. č. 109/1942 Sb., které bylo provedeno vyhláškou ministra techniky ze dne 20. listopadu 1946, č. 242 Sb., se odvolává.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. února 1948.

Ing. Kopecký v. r.