Vyhláška č. 73/1948 Zb.Vyhláška o stanicích prohlídky cizozemského masa.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1948-73
Čiastka 29/1948
Platnosť od 23.04.1948 do31.12.1952
Účinnosť od 23.04.1948 do31.12.1952
Zrušený 99/1952 Zb.
Znenie 23.04.1948

73

Vyhláška ministerstva zdravotnictví

ze dne 25. března 1948

o stanicích prohlídky cizozemského masa.

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje podle § 13, odst. 2 vládního nařízení ze dne 7. srpna 1941, č. 40 Sb. z roku 1942, o prohlídce masa:


Čl. I.

Celními služebnami, při nichž může býti prováděno vyšetřování masa (stanicemi prohlídky cizozemského masa), jsou:

a) pro železniční zásilky: České Budějovice-jatky, Hradec Králové-jatky, Cheb-nádraží, Chomutov-jatky, Plzeň-jatky, Podmokly-jatky, Praha-Bubny-ústřední jatky, Ústí nad Labem-jatky, Bohumín-jatky, Brno-jatky, Kostelec u Jihlavy-jatky, Olomouc-jatky, Opava-jatky, Ostrava-jatky, Zlín-jatky;

b) pro poštovní zásilky poštovní úřady: Česká Lípa 1, České Budějovice 3, Hradec Králové 2, Cheb 2, Chomutov 1, Karlovy Vary 1, Kolín 2, Liberec 3, Mladá Boleslav 1, Plzeň 2, Pardubice 2, Podmokly 1, Praha 16, Trutnov, Ústí nad Labem-nádraží, Bohumín, Brno 2, Břeclav 2, Jeseník-město, Jihlava 1, Olomouc 2, Opava, Ostrava 1, Prostějov 2, Přerov 2, Šumperk 1, Zlín 2, Znojmo 2.


Čl. II.

Zrušují se předpisy odporující této vyhlášce.

Čl. III.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Plojhar v. r.