Nariadenie vlády č. 140/1948 Zb.Nařízení, jímž se upravuje seznam přepychových předmětů.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1948-140
Čiastka 49/1948
Platnosť od 04.06.1948 do31.12.1948
Najbližšie účinné znenie 27.12.1947
Zrušený 283/1948 Zb.
Pôvodný predpis 27.12.1947

140

Vládní nařízení

ze dne 25. května 1948,

jímž se upravuje seznam přepychových předmětů.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1, odst. 2 zákona ze dne 31. října 1947, č. 200 Sb., o dani z předmětů zbytné potřeby (přepychová daň):


Čl. 1

Vyloučení některých přepychových předmětů ze seznamu.

Ze seznamu přepychových předmětů připojeného k zákonu č. 200/1947 Sb., o přepychové dani se vylučují přepychové předměty uvedené v položkách 76, 80, 81, 82, 99 a 102.

Čl. 2

Změny v některých položkách.

Seznam přepychových předmětů se mění takto:

1. Položka 101 zní:

ex 514 Ornamentované předměty z obecných kovů nebo

ex 515 kovových slitin, též spojené s obyčejnými

ex 516 nebo jemnými hmotami, na př. lustry, závěsy,

ex 517 nástěnná ramínka, reliefy, vásy, květináče,

ex 518 zábradlí a podobné větší předměty mimo hrubé

ex 519 odlitky nebo hrubé výlisky, též úplně nebo

ex 520 částečně zlacené nebo stříbřené, zlatem nebo

ex 521 stříbrem platované nebo spojené s velmi

ex 522 jemnými hmotami nehledíc 20 % na cenu

2. Položka 115 zní:

ex 570 Výrobky zcela nebo částečně z pravých korálů výslovně nejmenované (mimo ty, které patří do č. 567 a 568 cel. sazebníku) nehledíc 50 % na cenu


Čl. 3

Činnost a provedení.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 27. prosince 1947; provede je ministr financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Široký v. r.

Kopecký v. r.

Laušman v. r.

Fierlinger v. r.

Zápotocký v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Clementis v. r.

Krajčír v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Petr v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Gregor v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Erban v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Čepička v. r.

Dr. Šrobár v. r.