Vyhláška č. 203/1947 Zb.Vyhláška předsedy vlády o zrušení spolků uvedených v § 5, odst. 1 zákona ze dne 19. Března 1947, č. 48 Sb., o organisaci péče o mládež.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1947-203
Čiastka 97/1947
Platnosť od 15.12.1947
Účinnosť od 31.12.1947
Aktuálne znenie 31.12.1947

203.

Vyhláška předsedy vlády

ze dne 18. listopadu 1947,

o zrušení spolků uvedených v § 5, odst. 1 zákona ze dne 19. Března 1947, č. 48 Sb., o organisaci péče o mládež.


Podle § 5, odst. 1 zákona č. 48/1947 Sb. vyhlašují, že se vláda republiky Československé usnesla, že se spolky „Okresní péče o mládež“, „Zemské ústředí péče o mládež v Praze“,„Česká zemská péče o mládež v Brně“, „Zemská ústředna péče o mládež v Opavě, “Slovenské ústredie starostlivosti o mládež v Bratislave„, “Svaz péče o mládež v Brně„, “Zemská prázdninová a ozdravná péče v Brně„, “Zemská prázdninová a ozdravná péče v Ostravě„ a “Ústřední prázdninové a ozdravné péče v Praze„ zrušují dnem 31. prosince 1947.


Gottwald v. r.