Nariadenie vlády č. 188/1946 Zb.Nařízení o statutu Společnosti pro obnovu Lidic.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1946-188
Čiastka 82/1946
Platnosť od 21.10.1946
Účinnosť od 21.10.1946
Aktuálne znenie 21.10.1946

188.

Vládní nařízení

ze dne 18. října 1946

o statutu Společnosti pro obnovu Lidic.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 4 zákona ze dne 13. září 1946, č. 187 Sb., kterým se zřizuje Společnost pro obnovu Lidic:


§ 1.

Pro Společnost pro obnovu Lidic, zřízenou zákonem č. 187/1946 Sb., se vydává připojený statut, jenž je součástí tohoto nařízení.


§ 2.

Toto nařízení nabývá účinnosti zároveň se zákonem č. 187/1946 Sb.; provede je ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Laušman v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Ďuriš v. r.

Ursíny v. r.

Zmrhal v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Pietor v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Ing. Kopecký v. r.

Dr. Ripka v. r.

Hála v. r.

Nosek v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Procházka v. r.

Dr. Stránský v. r.

Majer v. r.

Kopecký v. r.

Dr. Franek v. r.

Lichner v. r.