Nájdených 14 výsledkov

Výsledky hľadania

Rozbaliť 124/2006 Z. z. - Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
Rozbaliť 118/2015 Z. z. - Novela zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
Rozbaliť 470/2011 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Rozbaliť 508/2009 Z. z. - Podrobnosti bezpečnosti pri práci s tlakovými a elektrickými zariadeniami
Rozbaliť 356/2007 Z. z. - Podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti
Rozbaliť 147/2013 Z. z. - Vyhláška o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci pri stavebných prácach
Rozbaliť 46/2010 Z. z. - Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci
Rozbaliť 157/2018 Z. z. - Zákon o metrológii
Rozbaliť 56/2018 Z. z. - Zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu
Rozbaliť 213/2019 Z. z. - Zákon o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve
Rozbaliť 314/2018 Z. z. - Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky
Rozbaliť 17/2018 Z. z. - Zákon o veterinárnych prípravkoch a veterinárnych technických pomôckach
Rozbaliť 1/2014 Z. z. - Zákon o organizovaní verejných športových podujatí
Rozbaliť 182/2013 Z. z. - Vyhláška ktorou sa ustanovuje vybavenie technických zariadení

Spresnenie / filtre

Oblasti práva

Typ predpisu

Rok vyhlásenia predpisu