Nájdených 10 výsledkov

Výsledky hľadania

Rozbaliť 222/2004 Z. z. - Zákon o dani z pridanej hodnoty
Rozbaliť 229/2014 Z. z. - Vyhláška ustanovujúca rozsah daňových predpisov k možnosti vydať záväzné stanovisko
Rozbaliť 24/1993 Z. z. - Postupe pri uplatnení nároku na odpočet zaplatenej dane z obratu
Rozbaliť 343/2015 Z. z. - Zákon o verejnom obstarávaní
Rozbaliť 214/2014 Z. z. - Zákon o správe a používaní informačného systému Centrálny elektronický priečinok
Rozbaliť 476/2013 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o výbere mýta
Rozbaliť 665/2005 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o konkurze a reštrukturalizácii
Rozbaliť 523/2004 Z. z. - Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Rozbaliť 199/2004 Z. z. - Colný zákon
Rozbaliť 233/1995 Z. z. - Exekučný poriadok

Spresnenie / filtre

Oblasti práva

Typ predpisu

Rok vyhlásenia predpisu