Nájdených 31 výsledkov

Výsledky hľadania

Rozbaliť 311/2001 Z. z. - Zákonník práce
Rozbaliť 55/2017 Z. z. - Zákon o štátnej službe
Rozbaliť 553/2003 Z. z. - Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Rozbaliť 138/2019 Z. z. - Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
Rozbaliť 35/2019 Z. z. - Zákon o finančnej správe
Rozbaliť 475/2005 Z. z. - Zákon o výkone trestu odňatia slobody
Rozbaliť 440/2015 Z. z. - Zákon o športe
Rozbaliť 281/2015 Z. z. - Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov
Rozbaliť 251/2012 Z. z. - Zákon o energetike
Rozbaliť 221/2006 Z. z. - Zákon o výkone väzby
Rozbaliť 213/2019 Z. z. - Zákon o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve
Rozbaliť 157/2018 Z. z. - Zákon o metrológii
Rozbaliť 56/2018 Z. z. - Zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu
Rozbaliť 17/2018 Z. z. - Zákon o veterinárnych prípravkoch a veterinárnych technických pomôckach
Rozbaliť 378/2015 Z. z. - Zákon o dobrovoľnej vojenskej príprave
Rozbaliť 284/2014 Z. z. - Zákon o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona o poskytovaní dotácií
Rozbaliť 71/2013 Z. z. - Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Rozbaliť 396/2012 Z. z. - Zákon o Fonde na podporu vzdelávania
Rozbaliť 203/2011 Z. z. - Zákon o kolektívnom investovaní
Rozbaliť 346/2009 Z. z. - Nariadenie o chemických, farmaceutických a analytických postupoch

Spresnenie / filtre

Oblasti práva

Typ predpisu

Rok vyhlásenia predpisu