Blog

12.11.2013Mikroprávo

Návrh zákona o Dobrovoľnej požiarnej ochrane SR

hasiči pri kuželiNávrh zákona sa predkladá s cieľom ustanoviť základný právny rámec pre podporu Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a pre jej spoluprácu s orgánmi verejnej moci. Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky je jednotným, účelovým, humánnym, politicky nezávislým dobrovoľným občianskym združením zriadeným súlade so zákonom Slovenskej národnej rady č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.