Blog

22.10.2013Mikroprávo

Návrh novely zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia ...

lekár drží fonendoskop

Návrhom zákona sa predkladatelia snažia reagovať na množiace sa sťažnosti pacientov ohľadom prednostného poskytnutia ambulantnej starostlivosti. Podľa týchto sťažností niektorí lekári zneužívajú možnosť prednostného vyšetrenia a pacienti slabších sociálnych skupín sú znevýhodnení a predlžuje sa im čakanie na ošetrenie u príslušného lekára.