Blog

29.05.2013Mikroprávo

Návrh legislatívneho zámeru zákona o odpadoch

smetné koše

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky predkladá návrh legislatívneho zámeru zákona o odpadoch. Cieľom je vypracovanie a následne prijatie nového zákona o odpadoch, ktorý vytvorí štandardné podmienky (z pohľadu rozvinutých krajín Európskej únie) pre uskutočňovanie zmien v prostredí, umožňujúce rozvoj a realizáciu aktivít v odpadovom hospodárstve a súčasne podmienky pre právnu istotu porovnateľnú s podmienkami v ostatných členských štátoch Európskej únie.

24.05.2013Mikroprávo

Návrh novely zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch

strom v lese

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2013 predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.