Blog

15.03.2013Mikroprávo

Rekonštrukcia ciest

pozemná komunikácia v lese

375 km ciest 1. triedy sa má zrekonštruovať do leta 2013. Táto rekonštrukcia sa týka piatich krajov – Prešovský, Košický, Trnavský, Nitriansky a Banskobystrický. V Prešovskom a Košickom kraji sa má prerobiť dokopy 189 km, v Nitrianskom a Trnavskom  143 km a v Banskobystrickom kraji 43 km kritických úsekov ciest.

11.03.2013Mikroprávo

Nenávistné prejavy na internete

váhy, kladivko a vlajka európskej únie

21. marca pripravuje Rada Európy spustenie celoeurópskej kampane, ktorá sa bude týkať nenávistných prejavov na internete. Kampaň bude spustená pod názvom no Hate speech movement. Na internete sa tieto prejavy vyskytujú vo forme blogov, videí, obrázkov aj komentárov na sociálnych sieťach a namierené sú hlavne proti menšinám.

06.03.2013Mikroprávo

Zimné olympijské hry

lyžiar

Je to ešte hudba ďalekej budúcnosti, ale v roku 2022 by sa mohlo začať poľskému, ale aj slovenskému turizmu lepšie dariť. Premiér Róbert Fico podporuje vytvorenie spoločnej kandidatúry s poľskou ministerkou športu a cestovného ruchu Joannou Muchanavou na zorganizovanie  ZOH. Obe krajiny by tak podstúpili tlaku reklamnej zaťaženosti, čo by určite ustáli s úsmevom. Cestovný ruch by obživol, ale to by nebola jediná výhoda. Takéto podujatie by malo veľký význam aj z ekonomického hľadiska.

04.03.2013Mikroprávo

Elektronizácia registrov

žena má hlavu strčenú v monitore

Národná koncepcia informatizácie verejnej správy je strategický dokument, ktorý sa venuje princípom budovania eGovernmentu a zavádzania elektronických služieb na Slovensku. Register fyzických osôb bude jedným zo štyroch základných registrov a bude slúžiť ako zdroj informácií.