Blog

13.01.2013Mikroprávo

Vodičské preukazy

pes šoferujúci auto

V skúškach na vodičské oprávnenia sa udejú viaceré zmeny. Najnovšou zmenou bude možnosť výberu jazyka. Na záverečnom teste si uchádzači o vodičské oprávnenie budú môcť vybrať popri Slovenskom a Maďarskom jazyku aj jazyk Anglický. Tak policajný zbor vychádza v ústrety cudzincom, ktorý, žijú na území Slovenskej republiky a kvôli neznalosti Slovenského jazyka si nemohli urobiť vodičský preukaz.

02.01.2013Mikroprávo

Amnestia

Amnestia

Pri príležitosti 20. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky vyšlo dňa 2.1.2013 v Zbierke zákonov SR rozhodnutie prezidenta Slovenkej republiky o amnestii. Prezident využil právo dané mu Ústavou SR a podľa čl. 102 ods. 1 písm. j) udelil túto amnestiu.