Blog

14.12.2012Mikroprávo

Cenotvorba liekov

Cenotvorba liekov

Novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov by mala zaručiť, že cena liekov na Slovensku by nemala byť vyššia ako priemer troch najnižších cien v EÚ. Nejde len o lieky, ale aj zdravotné pomôcky a dietetické potraviny. Hlavným cieľom je zavedenie spravodlivejšej ceny. Cena bude zohľadňovať zmeny cien v iných štátoch EÚ a zmeny výmenných kurzov.

05.12.2012Mikroprávo

Valorizácia učiteľských platov

Valorizácia učiteľských platov

Ministerstvo školstva chce učiteľov umlčať prísľubom, že platy sa budú zvyšovať postupne. Tento postup však nemá žiadny konkrétny charakter, ktorý by mohol aspoň trochu uspokojiť túto dôležitú zložku verejnej spoločnosti.

04.12.2012Mikroprávo

Sociálny systém policajtov a vojakov sa bude meniť

Sociálny systém policajtov a vojakov sa bude meniť

Sociálny systém policajtov a vojakov bude podliehať mnohým zmenám. Pri odvodoch do sociálneho poistenia bude zvýšenie zavedené priamo úmerne. Budú si platiť viac, a tiež budú viac pracovať. Má to slúžiť ako motivácia. Veď v budúcnosti ich čaká lepšie sociálne zabezpečenie. Sami si budú platiť 7% z doterajších 5% a zamestnávateľ im z pôvodných 17% bude platiť 20%.