Blog

25.10.2012Mikroprávo

Majetkové priznania majú byť podrobnejšie

Majetkové priznania majú byť podrobnejšie

Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií predniesol návrh novely zákona o konflikte záujmov. Táto právna norma by mala nadobudnúť účinnosť od apríla 2013 a predmetom novely majú byť majetkové priznania poslancov a verejných funkcionárov.

15.10.2012Mikroprávo

Problém dvojitého občianstva

Problém dvojitého občianstva

Problémom dvojitého občianstva sa zaoberá vláda už dlhšiu dobu. Právne predpisy umožňujú občanom SR mať okrem štátneho občianstva SR aj štátne občianstvo iného štátu len v určitých prípadoch. Maďarské občianstvo môže človek získať na základe toho, že býva v blízkosti hraníc alebo dokáže pravdepodobnosť pôvodu z Maďarska alebo Uhorska. Tým však stráca svoje pôvodné občianstvo, ku ktorému sa viažu ako občianske, tak aj hospodárske a politické práva.