Blog

31.07.2012Novinky

Vaše poďakovania za našu prácu

Chválime Zákony pre ľudí

Veľmi pekne ďakujeme všetkým naším používateľom za pozitívne reakcie na náš projekt. O pár z nich sa s vami podelíme. Zároveň vám chceme pripomenúť, že aj vy nám môžete napísať prostredníctvom nášho formulára a navrhnúť prípadné vylepšenia Zákonov pre ľudí.

16.07.2012Mikroprávo

Nový Občiansky súdny poriadok

Nový Občiansky súdny poriadok

Minulý týždeň prvýkrát zasadla komisia pre rekodifikáciu Občianskeho súdneho poriadku. V nových zákonoch by mali byť hlavne vytvorené osobitné pravidlá pre jednotlivé druhy sporov, mala by tu byť zapracovaná aj nesporová agenda, a hlavne samostatný zákon pre oblasť správneho súdnictva. Je možné zriadenie najvyššieho správneho súdu.