Blog

15.06.2012Mikroprávo

V ktorých štátoch sú povinné detské autosedačky?

Detské autosedačky

Každý zodpovedný rodič by sa mal rozhodnúť len pre skutočne kvalitnú autosedačku, ktorá zaistí dieťaťu nielen komfortné cestovanie, ale predovšetkym maximálne bezpečie. Legislatíva je však v krajinách Európy rôzna a aj povinnosti vzťahujúce sa k detským autosedačkám sú v jednotlivých krajinách rôzne. V článku sumarizujeme povinnosti na jednom mieste.

04.06.2012Mikroprávo

V reklame bude musieť byť uvádzaná celková cena zájazdu

Celkové ceny zájazdov uvedené v reklame

Podstatou návrhu je zavedenie povinnosti predávajúceho, resp. poskytovateľa služby, aby pri reklame uvádzal celkovú konečnú cenu ponúkaných služieb, ktorú spotrebiteľ skutočne zaplatí. V praxi totiž často dochádzalo k situáciám, že spotrebiteľ bol reklamou uvedený do omylu, resp. cena uvádzaná v reklame vzbudzovala dojem, že je nižšia ako  bola následná konečná cena.