Blog

29.02.2012Mikroprávo

Od 1.3.2012 platí nový zákon o bezpečnosti hračiek

Dieťa fúka púpavu na lúke

Ministerstvo hospodárstva SR predkladá návrh zákona o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako iniciatívny materiál s cieľom odstrániť  nedostatky v implementácii  smernice EPaR 2009/48/ES z 18. júna 2009 o bezpečnosti hračiek nariadením vlády SR č. 63/2011 Z. z. zo 16. februára 2011 o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na hračky.

24.02.2012Novinky

Všetky zákony aj v tvojom mobile

Mobilné zákony

Všetky aktuálne znenia zákonov aj v tvojom mobile zdarma, bez registrácie s jednoduchým používaním. Stačí mobil s pripojením na internet a akýkoľvek zákon máte vždy vo vrecku.

    • aktuálne znenia predpisov so zapracovaním noviel bez pracného dohľadávania
    • predpisy sú publikované hneď po uverejnení v Zbierke zákonov SR
    • denná aktualizácia
    • znalostný vyhľadávač predpisov, s ktorým môžete pracovať rýchlo a efektívne
    • možnosť priameho zadania čísla paragrafu vybraného predpisu
    • história a súvislosti predpisov (ktoré predpisy sa nimi menia, rušia, dopĺňajú)
23.02.2012Mikroprávo

Od 1.3.2012 platí nový zákon o cestnej doprave

autá na diaľnici

Potreba zásadne novej právnej úpravy podnikania v cestnej doprave je daná predovšetkým skutočnosťou, že orgány Európskej únie nahradili nepriamu reguláciu dopravného trhu cestnej dopravy priamou reguláciou. Tým vnútroštátna právna úprava podnikania v cestnej doprave už nie je v pozícii povinnej transpozície európskych smerníc, ale v pozícii povinného vykonania európskych nariadení.