13.01.2013

Vodičské preukazy

pes šoferujúci auto

V skúškach na vodičské oprávnenia sa udejú viaceré zmeny. Najnovšou zmenou bude možnosť výberu jazyka. Na záverečnom teste si uchádzači o vodičské oprávnenie budú môcť vybrať popri Slovenskom a Maďarskom jazyku aj jazyk Anglický. Tak policajný zbor vychádza v ústrety cudzincom, ktorý, žijú na území Slovenskej republiky a kvôli neznalosti Slovenského jazyka si nemohli urobiť vodičský preukaz.

 

Vodičský preukaz je doklad, ktorý oprávňuje držiteľa viesť motorové vozidlo. Musí splniť niekoľko požiadaviek Aj tu však nastávajú od januára 2013 zmeny.

 

Čo sa týka motoriek skupiny A, o oprávnenie na šoférovanie môžete žiadať až od 24 rokov, nie ako doteraz od 21 rokov. S týmto súvisia aj zmeny v skupinách. Do A1 budú patriť trojkolky nepresahujúce výkon 15 kW a vznikne aj nová skupina A2 do ktorej budú patriť motorky nepresahujúce výkon 35 kW.

 

Zrozumiteľnejšie na tom budú aj prívesy. Na vozidlo typu B bude môžené pripojiť príves, ktorý nepresahuje hmotnosť 750 kg. Vodičák skupiny BE budete potrebovať na príves, ktorý nepresahuje hmotnosť 3500 kg a na ťažší príves bude potrebný vodičák typu C1E.

 

Hranica veku na šoférovanie nákladiakov a autobusov sa posúva o tri roky. Ak chcete získať vodičské oprávnenie na skupinu C a CE musíte mať minimálne 21 rokov. V prípade autobusu určeného na prepravu viac ako 16 osôb, je potrebné dosiahnuť vek 24 rokov.

 

Vodiči nad 65 rokov sa už nemusia podrobovať povinnej zdravotnej prehliadke každé 2 roky, ale každých 5 rokov. Táto zmena neplatí v prípade, ak takýto vodič šoféruje nákladiak, autobus, vozidlo s právom prednostnej jazdy, taxi, vozidlo slúžiace na zasielateľské alebo poštové služby.

 

Ďalšou veľkou zmenou je skrátenie platnosti vodičákov. Doteraz boli vydávané na neobmedzenú dobu, avšak od 19. januára sa ich platnosť skráti na dobu 15 rokov. Táto platnosť sa ešte ďalej vyvíja od skupiny:

  • vodičské preukazy pre skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T budú platiť 15 rokov;
  • vodičské preukazy skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE budú platiť 5 rokov;
  • vodičské preukazy držiteľov nad 65 rokov budú platiť 5 rokov

 

Autor: Bc. Nina Szabová

Znenie zákona o cestnej premávke účinné k 19.1.2013

Spresnenie

Kategórie

História