30.07.2021

UŽ 23. ročník ÚZ

Známa skratka na obálke každej publikácie „ÚZ“ znamená, že ide o Úplné znenie zákona – daného konkrétneho zákona, ktorý publikácia obsahuje. Vydávame ich pri každej podstatnej alebo väčšej novelizácii zákona, čo niekedy znamená aj viackrát ročne. U nás v PP im familiárne hovoríme „úzetká“ alebo „úzeto“, čo znamená, že zdomácneli a sú ako rodinný maznáčik. Dokonca ich takto volajú aj niektorí verní zákazníci – ako si môžete prečítať nižšie.

Za 23 rokov sme vydali spolu viac ako 1 035 čísel (publikácií),

čo predstavuje spolu viac ako 138 000 strán.

 

V čom tkvie ich úspech?

Vizuálne znázornenie: V prvom rade je za tým premyslený koncept grafického označenia chronologických zmien v zákone – vidíte, čo platí – čo platilo a aj čo bude platiť, podľa akej novely a od akého dátumu.

Papier: Výhodou je aj ich papierová podoba – sú pomocníkom na každý pracovný stôl, vždy pripravené na poznámky a záložky, proste sú vždy poruke, aj keď vypadne internet.

Archív: Odkladaním starších čísel vzniká možnosť mať prehľadný archív znení zákona v jednotlivých obdobiach, a to aj v online podobe PDF s archívom 5 rokov dozadu.

A v neposlednom rade majú publikácie rozmer A5 – akurát do tašky alebo poličky.

 

Ako ÚZ vytvárame?

Naši redaktori pozorne a dennodenne sledujú činnosť zákonodarcov a promptne reagujú na prijaté zmeny v legislatíve. Po každej významnejšej alebo väčšej novelizácii spracujeme aktualizáciu príslušného zákona a pripravíme vydanie Úplného znenia zákona.

V texte vždy prehľadne vyznačíme, ktoré ustanovenia sa menia, vypúšťajú či vkladajú. Dômyselným systémom grafických prvkov zachytíme pôvodné i nastávajúce znenie paragrafov, takže je na prvý pohľad zrejmé, k akej zmene dochádza. Pri každej časovej verzii uvádzame dátum začiatku (konca) účinnosti i číslo novelizačného predpisu. Takto zostávajú graficky zvýraznené všetky, i staršie, odložené účinnosti, až do času, keď už nie sú odložené.

 

Hlavné legislatívne oblasti ÚZZ

Publikácie sú dostupné ako jednotlivé čísla, môžete si kúpiť konkrétne vydanie podľa zákona, ktorý potrebujete (napr. Zákon o rodine, Zákon o cestnej premávke atď.) alebo máme v ponuke celoročné predplatné, a to na všetky vydávané ÚZ, alebo si môžete vybrať jednu z nasledovných oblastí:

  • Dane, poplatky a účtovníctvo,
  • Pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia,
  • Obchodné právo, občianske právo a trestné právo,
  • Štátna správa a samospráva.

 

Spokojní zákazníci o ÚZ:

Ďakujem za skvelé publikácie.

ÚZZ publikácia je super.

Úplné znenia od Poradcu podnikateľa – výborná voľba na kúpu odbornej literatúry.

Ďakujem za vysvetlenia, rady a výklady zákonov, ktoré sú v ÚZZ vždy prehľadne spracované – môžem sa spoľahnúť.

Na papierové „úzeto“ nedám dopustiť, vždy ho máme v kancelárii poruke.

 

Aktuálnu ponuku ÚZ nájdete v našom e-shope Zakon.sk – môžete si vybrať konkrétnu publikáciu alebo celoročné predplatné.

 

Ďakujeme za vašu priazeň a ideme ďalej – príbeh ÚZZ od Poradcu podnikateľa pokračuje.

Spresnenie

Kategórie

História