11.03.2013

Nenávistné prejavy na internete

váhy, kladivko a vlajka európskej únie

21. marca pripravuje Rada Európy spustenie celoeurópskej kampane, ktorá sa bude týkať nenávistných prejavov na internete. Kampaň bude spustená pod názvom no Hate speech movement. Na internete sa tieto prejavy vyskytujú vo forme blogov, videí, obrázkov aj komentárov na sociálnych sieťach a namierené sú hlavne proti menšinám.

 

Či už ide o nenávistné prejavy voči príslušníkom etnických, náboženských, sexuálnych alebo národnostných menšín, dopad je vždy rovnaký. V kampani ide predovšetkým o to, aby sa o týchto problémoch hovorilo, a aby aj tí, ktorých sa to týka sa vedeli brániť pred takýmito prejavmi.

 

Niet pochýb o tom, že práve vďaka internetu sa rozšírili nenávistné hnutia a šírenie extrémistických myšlienok. Kampaň bude úzko súvisieť aj s prevenciou kriminality, aby sa radikalizácia postojov mladých ľudí ďalej nerozširovala.

 

Do kampane sa aktívne zapojí ministerstvo vnútra v spolupráci s ministerstvom školstva. Hlavným nástrojom bude webstránka, na ktorej bude súbor argumentov, ktoré môžu dotknutí ľudia použiť.

 

Aktuálne znenie Trestného zákona

 

Autor: Bc. Nina Szabová

Spresnenie

Kategórie

História