Mikroprávo

16.07.2012Mikroprávo

Nový Občiansky súdny poriadok

Nový Občiansky súdny poriadok

Minulý týždeň prvýkrát zasadla komisia pre rekodifikáciu Občianskeho súdneho poriadku. V nových zákonoch by mali byť hlavne vytvorené osobitné pravidlá pre jednotlivé druhy sporov, mala by tu byť zapracovaná aj nesporová agenda, a hlavne samostatný zákon pre oblasť správneho súdnictva. Je možné zriadenie najvyššieho správneho súdu.