Mikroprávo

17.04.2012Mikroprávo

Dôvody zákona o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek

fonendoskop na eurobankovkách

Cieľom zákona č. 62/2012 Z. z. o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek je upraviť minimálne mzdové nároky všetkých sestier a pôrodných asistentiek, ktoré sú odmeňovaných mzdou v pracovnom pomere. Zákon rieši minimálnu mzdovú úroveň sestier a pôrodných asistentiek, ktoré sú odmeňované mzdou v pracovnom pomere, vrátane tých sestier a pôrodných asistentiek, ktoré sú v súčasnosti odmeňované podľa zákona č. 553/2003 Z.z.