Predpisy v roku 2017Číslo Názov predpisu Účinnosť od
1/2017 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 01.01.2017
2/2017 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 01.02.2017
3/2017 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 369/2016 Z. z.
4/2017 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v opatrení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 345/2016 Z. z.
5/2017 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
6/2017 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Arménskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku.
Presunúť na začiatok