Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.04.2019 9/2019 Z. z. Novela zákona o cestnej doprave
01.04.2019 10/2019 Z. z. Novela zákona o dani z príjmov
01.04.2019 35/2019 Z. z. Zákon o finančnej správe