Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.12.2018 320/2018 Z. z. Novela zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
05.12.2018 343/2018 Z. z. Novela Občianského zákonníka
10.12.2018 349/2018 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
12.12.2018 350/2018 Z. z. Zákon o ochrane majetku v plynárenstve
15.12.2018 150/2018 Z. z. Novela nariadenie vlády o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom
30.12.2018 351/2018 Z. z. Novela zákona o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou