Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
15.10.2016 268/2016 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic a ciest s výberom mýta
18.10.2016 272/2016 Z. z. Zákon o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu
01.11.2016 447/2015 Z. z. Zákon o miestnom poplatku za rozvoj
01.11.2016 242/2016 Z. z. Vyhláška o vymedzení správneho územia povodia, environmentálnych cieľoch, ekonomickej analýze a o vodnom plánovaní
01.11.2016 266/2016 Z. z. Novela zákona o diaľničnej známke
01.11.2016 270/2016 Z. z. Novela vyhlášky o poskytnutí dotácií na územnoplánovaciu dokumentáciu obcí