Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.02.2017 307/2016 Z. z. Zákon o upomínacom konaní
01.02.2017 315/2016 Z. z. Zákon o registri partnerov verejného sektora
01.02.2017 317/2016 Z. z. Zákon o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, tkaniva a buniek
01.02.2017 328/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú vzory podaní do registra partnerov verejného sektora
01.02.2017 342/2016 Z. z. Novela zákona o správnych poplatkoch
01.02.2017 353/2016 Z. z. Novela zákona o elektronických komunikáciách
01.02.2017 2/2017 Z. z. Novela zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti
01.02.2017 7/2017 Z. z. Novela vyhlášky o ovocných džemoch, rôsoloch, marmeládach a sladenom gaštanovom pyré