Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
20.05.2016 89/2016 Z. z. Zákon o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov
01.06.2016 158/2016 Z. z. Novela vyhlášky o požiadavkách na nápoje
01.06.2016 171/2016 Z. z. Novela zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
01.06.2016 172/2016 Z. z. Novela vyhlášky o predaji životne dôležitých výrobkov alebo tovarov
01.06.2016 178/2016 Z. z. Novela vyhlášky o posudzovaní zariadení a systémov pri prevádzkovaní hazardných hier
01.06.2016 181/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodného liečivého zdroja v Oravskej Polhore
01.06.2016 69/2016 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský raj, jeho zóny a ochranné pásmo
01.06.2016 83/2016 Z. z. Vyhláška o mäsových výrobkoch
18.06.2016 351/2015 Z. z. Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb