Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Nové účinné predpisy

Nové účinné predpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť odČísloNázov predpisu
01.02.2015375/2014 Z. z.Novela zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
01.02.2015376/2014 Z. z.Novela zákona o sociálnych službách
01.02.20157/2015 Z. z.Novela nariadenia vlády o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve
01.02.20159/2015 Z. z.Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke
01.02.201510/2015 Z. z.Novela vyhlášky o vzore tlačív, nálepiek a pečiatok STK a iných pracovísk
15.02.20153/2015 Z. z.Novela vyhlášky o integrovaných obslužných miestach a o sadzobníku úhrad