Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
15.02.2016 84/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení
01.03.2016 360/2015 Z. z. Novela Colného zákona
01.03.2016 412/2015 Z. z. Novela zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách