Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Nové účinné predpisy

Nové účinné predpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť odČísloNázov predpisu
24.06.201517/2015 Z. z.Novela vyhlášky o mede
01.07.20158/2015 Z. z.Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o bezpečnosti hračiek
01.07.201540/2015 Z. z.Zákon o audiovízii
01.07.201570/2015 Z. z.Nariadenie vlády o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu
01.07.2015101/2015 Z. z.Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o bezpečnosti hračiek
01.07.2015117/2015 Z. z.Novela zákona o cenných papieroch a ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
01.07.2015118/2015 Z. z.Novela zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
01.07.2015120/2015 Z. z.Novela zákona o strelných zbraniach a strelive a zákona o správnych poplatkoch
01.07.2015122/2015 Z. z.Novela zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku
01.07.2015123/2015 Z. z.Novela zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií
01.07.2015125/2015 Z. z.Zákon o registri adries
01.07.2015126/2015 Z. z.Zákon o knižniciach a o zmene a doplnení zákona o múzeách a o galériách
01.07.2015130/2015 Z. z.Novela zákona o účtovníctve
01.07.2015133/2015 Z. z.Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci
01.07.2015134/2015 Z. z.Novela nariadenia o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní pozemkov
01.07.2015135/2015 Z. z.Novela vyhlášky, ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby
01.07.2015136/2015 Z. z.Novela vyhláška, ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody
01.07.2015137/2015 Z. z.Novela výnosu o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy