Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Nové účinné predpisy

Nové účinné predpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť odČísloNázov predpisu
01.06.2015386/2014 Z. z.Novela zákona o meste Košice
01.06.201541/2015 Z. z.Novela nariadenia o technických požiadavkách posudzovania zhody na tlakové zariadenie
01.06.201572/2015 Z. z.Novela zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR