Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Nové účinné predpisy

Nové účinné predpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť odČísloNázov predpisu
15.04.201484/2014 Z. z.Novela zákona o ochrane osobných údajov a zákona o správnych poplatkoch
15.04.201485/2014 Z. z.Vyhláška, ktorou sa ustanovuje celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok
01.05.201438/2014 Z. z.Novela zákona o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty
01.05.201475/2014 Z. z.Novela vyhlášky o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo