Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
15.09.2017 216/2017 Z. z. Novela vyhlášky o podpore obnoviteľných zdrojov energie
01.10.2017 215/2017 Z. z. Vyhláška, ktorou sa zrušuje vyhláška, ktorou sa ustanovuje obsah kyseliny erukovej v olejoch a tukoch alebo v ich zmesiach
01.10.2017 218/2017 Z. z. Vyhláška o učebniciach, učebných textoch a pracovných zošitoch