Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
30.04.2016 355/2015 Z. z. Novela nariadenia vlády o technických požiadavkách na námorné vybavenie
30.04.2016 167/2016 Z. z. Novela zákona o zdravotnom poistení
01.05.2016 362/2015 Z. z. Novela zákona o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie
01.05.2016 161/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Colného zákona
20.05.2016 89/2016 Z. z. Zákon o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov