Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
15.07.2016 212/2016 Z. z. Novela vyhlášky o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona
15.07.2016 213/2016 Z. z. Novela nariadenia vlády o hodnotení chemického stavu útvaru podzemných vôd
19.07.2016 1/2016 Z. z. Nariadenie vlády o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu
01.08.2016 215/2016 Z. z. Vyhláška o obhospodarovaní poľnohospodárskej pôdy v zraniteľných oblastiach