Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Nové účinné predpisy

Nové účinné predpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť odČísloNázov predpisu
15.03.201523/2015 Z. z.Novela zákona o stimuloch pre výskum a vývoj
15.03.201525/2015 Z. z.Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
15.03.201546/2015 Z. z.Novela opatrenia, ktorým sa ustanovuje vzor ponukového listu
01.04.2015408/2014 Z. z.Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Európskemu patentovému dohovoru
01.04.201524/2015 Z. z.Novela zákona o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
01.04.201530/2015 Z. z.Novela zákona o potravinách
01.04.201531/2015 Z. z.Novela zákona o európskom zoskupení územnej spolupráce a o verejnom obstarávaní
01.04.201535/2015 Z. z.Novela zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov
01.04.201539/2015 Z. z.Zákon o poisťovníctve
01.04.201542/2015 Z. z.Novela vyhlášky o vyhotovení tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok
01.04.201548/2015 Z. z.Novela vyhlášky o identifikácii a registrácii ošípaných
01.04.201549/2015 Z. z.Novela vyhlášky o identifikácii a registrácii oviec a kôz
01.04.201550/2015 Z. z.Novela vyhlášky o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka