Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
15.07.2017 176/2017 Z. z. Novela zákona o vnútrozemskej plavbe
15.07.2017 188/2017 Z. z. Novela vyhlášky o spotrebiteľskom balení
18.07.2017 190/2017 Z. z. Vyhláška ktorou sa ustanovuje zoznam odvetví sezónnych zamestnaní
01.08.2017 96/2017 Z. z. Novela zákona o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon)
01.08.2017 175/2017 Z. z. Novela vyhlášky o denaturačných prostriedkoch a ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu
01.08.2017 181/2017 Z. z. Novela zákona o obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
01.08.2017 189/2017 Z. z. Nariadenie o pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia a zeleniny v školských zariadeniach
01.08.2017 191/2017 Z. z. Novela vyhlášky na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok
01.08.2017 192/2017 Z. z. Vyhláška o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní
01.08.2017 193/2017 Z. z. Novela vyhlášky o filmovom projekte