Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Nové účinné predpisy

Nové účinné predpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť odČísloNázov predpisu
01.09.201529/2015 Z. z.Novela zákona o petičnom práve
01.09.2015113/2015 Z. z.Novela vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách
01.09.2015129/2015 Z. z.Novela zákona o ochrane pred požiarmi
01.09.2015174/2015 Z. z.Novela Trestného zákona
01.09.2015176/2015 Z. z.Zákon o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím
01.09.2015188/2015 Z. z.Novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
01.09.2015189/2015 Z. z.Zákon o kultúrno-osvetovej činnosti
01.09.2015190/2015 Z. z.Vyhláška o výške a úhrade odmeny členov a zapisovateľov volebných komisií
01.09.2015192/2015 Z. z.Novela vyhlášky o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení
01.09.2015198/2015 Z. z.Vyhláška o prevencii závažných priemyselných havárií
01.09.2015200/2015 Z. z.Vyhláška o trhacích prácach
01.09.2015201/2015 Z. z.Novela vyhlášky o hasičských jednotkách
01.09.2015202/2015 Z. z.Novela vyhlášky o požiarnej prevencii
01.09.2015203/2015 Z. z.Novela vyhlášky o základnej škole
01.09.2015204/2015 Z. z.Novela vyhlášky o škole v prírode
01.09.2015205/2015 Z. z.Novela vyhlášky o spôsobe určenia a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva
01.09.2015206/2015 Z. z.Novela vyhlášky o forme a náležitostiach pitevného protokolu a zozname pracovísk
01.09.2015208/2015 Z. z.Novela nariadenia o rozpise finančných prostriedkov zo ŠR pre školy a školské zariadenia
14.09.2015167/2015 Z. z.Nariadenie vlády o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky