Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Nové účinné predpisy

Nové účinné predpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť odČísloNázov predpisu
15.04.201566/2015 Z. z.Novela vyhlášky o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách
15.04.201574/2015 Z. z.Novela vyhlášky o preddavkoch, platení a ročnom zúčtovaní poistného na verejné zdravotné poistenie
15.04.201575/2015 Z. z.Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory programu rozvoja vidieka
15.04.201576/2015 Z. z.Novela nariadenia, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve
17.04.201578/2015 Z. z.Zákon o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami
01.05.201571/2015 Z. z.Novela zákona o ochrane pred povodňami
01.05.201573/2015 Z. z.Novela Občianskeho súdneho poriadku a ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
01.05.201577/2015 Z. z.Novela zákona o zdravotnom poistení a ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
01.05.201580/2015 Z. z.Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie