Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.09.2018 142/2018 Z. z. Novela vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách
01.09.2018 177/2018 Z. z. Zákon proti byrokracii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
01.09.2018 178/2018 Z. z. Novela vyhlášky o vzoroch tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra
01.09.2018 183/2018 Z. z. Novela nariadenie vlády o registrácii odrôd pestovaných rastlín
01.09.2018 184/2018 Z. z. Novela zákona o veterinárnej starostlivosti
01.09.2018 209/2018 Z. z. Novela zákona o odbornom vzdelávaní a príprave
01.09.2018 210/2018 Z. z. Novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
01.09.2018 211/2018 Z. z. Novela zákona o Audiovizuálnom fonde
01.09.2018 220/2018 Z. z. Novela zákona o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii
01.09.2018 233/2018 Z. z. Opatrenie o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
01.09.2018 237/2018 Z. z. Novela vyhlášky, o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách