Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Nové účinné predpisy

Nové účinné predpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť odČísloNázov predpisu
16.11.2014312/2014 Z. z.Novela nariadenia vlády o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty hospodárskeho chovu rýb
01.12.2014299/2014 Z. z.Novela zákona o organizácii pracovného času v doprave a zákona o civilnom letectve
01.12.2014301/2014 Z. z.Novela zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení a zákona o starobnom dôchodkovom sporení
01.12.2014306/2014 Z. z.Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky
01.12.2014315/2014 Z. z.Novela vyhlášky určujúca znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení
04.12.2014304/2014 Z. z.Novela nariadenia vlády o technických požiadavkách na námorné vybavenie