Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
15.08.2016 229/2016 Z. z. Opatrenie o ročných a polročných správach predkladaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou
01.09.2016 216/2016 Z. z. Novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
01.09.2016 217/2016 Z. z. Novela zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
01.09.2016 231/2016 Z. z. Novela vyhlášky o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania
01.09.2016 232/2016 Z. z. Novela vyhlášky o špeciálnych školách