Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Nové účinné predpisy

Nové účinné predpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť odČísloNázov predpisu
01.03.2015259/2014 Z. z.Oznámenie o rodičovských právach, povinnostiach a opatreniach na ochranu dieťaťa
01.03.2015367/2014 Z. z.Výnos o hodnote služobnej rovnošaty pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže
01.03.201513/2015 Z. z.Novela zákona o verejnom obstarávaní
01.03.201514/2015 Z. z.Novela Zákonníka práce a ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
01.03.201516/2015 Z. z.Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú požiadavky pre skúšky odbornej spôsobilosti
01.03.201522/2015 Z. z.Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva geologický zákon
01.03.201528/2015 Z. z.Oznámenie o výnose o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov PZ na výkon služby v r. 2015
15.03.201523/2015 Z. z.Novela zákona o stimuloch pre výskum a vývoj
15.03.201525/2015 Z. z.Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov