Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.12.2018 253/1994 Z. z. Zákon o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení 320/2018 Z. z.
05.12.2018 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení , 343/2018 Z. z.
12.12.2018 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok
v znení , 350/2018 Z. z.
15.12.2018 43/2005 Z. z. Nariadenie o strategických hlukových mapách a plánoch ochrany pred hlukom
v znení , 150/2018 Z. z.