Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Nové konsolidované znenia

Nové konsolidované znenia Zbierky zákonov SR

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť odČísloNázov predpisu
01.06.2015401/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o meste Košice
v znení 386/2014 Z. z.
01.06.2015576/2002 Z. z.Nariadenie o technických požiadavkách na tlakové zariadenie
v znení 41/2015 Z. z.
01.06.2015578/2004 Z. z.Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch
v znení 77/2015 Z. z., 53/2015 Z. z.
01.06.2015581/2004 Z. z.Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
v znení 77/2015 Z. z.
01.06.2015538/2005 Z. z.Zákon o prírodných liečivých vodách, kúpeľoch a prírodných minerálnych vodách
v znení 77/2015 Z. z.
01.06.201567/2010 Z. z.Chemický zákon
01.06.2015525/2010 Z. z.Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR
v znení 72/2015 Z. z.
01.06.2015362/2011 Z. z.Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach
v znení 77/2015 Z. z.
01.06.2015147/2013 Z. z.Vyhláška o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci pri stavebných prácach
v znení 100/2015 Z. z.
01.06.201553/2015 Z. z.Novela zákona o zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia
01.06.201577/2015 Z. z.Novela zákona o zdravotnom poistení a ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony