Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Nové konsolidované znenia

Nové konsolidované znenia Zbierky zákonov SR

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť odČísloNázov predpisu
19.10.2014397/1999 Z. z.Nariadenie o postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo
v znení 269/2014 Z. z.
23.10.2014r1/c88/2014 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení č. 26/2013 Z. z.
29.10.2014618/2003 Z. z.Autorský zákon
v znení 283/2014 Z. z.
01.11.201444/1988 Zb.Banský zákon
v znení 285/2014 Z. z.
01.11.2014145/1995 Z. z.Zákon o správnych poplatkoch
v znení 262/2014 Z. z.
01.11.2014502/2001 Z. z.Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite
v znení 292/2014 Z. z.
01.11.2014376/2002 Z. z.Oznámenie o Dohovore o udeľovaní európskych patentov
v znení 148/2014 Z. z.
01.11.2014523/2004 Z. z.Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy
v znení 292/2014 Z. z.
01.11.201412/2005 Z. z.Podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch člena posádky a vodcu malého plavidla
v znení 287/2014 Z. z.
01.11.2014528/2008 Z. z.Zákon o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva
v znení 292/2014 Z. z.
01.11.2014193/2009 Z. z.Nariadenie o technickej spôsobilosti a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel
v znení 265/2014 Z. z.
01.11.2014568/2009 Z. z.Zákon o celoživotnom vzdelávaní
v znení 292/2014 Z. z.
01.11.201467/2010 Z. z.Chemický zákon
v znení 262/2014 Z. z.
01.11.2014296/2014 Z. z.Opatrenie o sumách stravného