Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Nové konsolidované znenia

Nové konsolidované znenia Zbierky zákonov SR

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť odČísloNázov predpisu
11.10.2014273/2014 Z. z.Oznámenie o rodičovských právach, povinnostiach a opatreniach na ochranu dieťaťa
15.10.2014582/2004 Z. z.Zákon o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady
v znení 268/2014 Z. z.
15.10.2014410/2012 Z. z.Vyhláška o vykonávaní niektorých ustanovení zákona o ovzduší
v znení 270/2014 Z. z.
15.10.201455/2014 Z. z.Výnos o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
v znení 276/2014 Z. z.
19.10.2014397/1999 Z. z.Nariadenie o postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo
v znení 269/2014 Z. z.
01.11.2014145/1995 Z. z.Zákon o správnych poplatkoch
v znení 262/2014 Z. z.
01.11.2014376/2002 Z. z.Oznámenie o Dohovore o udeľovaní európskych patentov
v znení 148/2014 Z. z.
01.11.2014193/2009 Z. z.Nariadenie o technickej spôsobilosti a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel
v znení 265/2014 Z. z.
01.11.201467/2010 Z. z.Chemický zákon
v znení 262/2014 Z. z.