Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Nové konsolidované znenia

Nové konsolidované znenia Zbierky zákonov SR

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť odČísloNázov predpisu
15.02.2015453/2006 Z. z.Vyhláška o hospodárskej úprave lesov a o ochrane
v znení 15/2015 Z. z.
15.02.2015475/2013 Z. z.Vyhláška, ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic a ciest s výberom mýta
v znení 21/2015 Z. z.
15.02.201525/2014 Z. z.Vyhláška o integrovaných obslužných miestach
v znení 3/2015 Z. z.
25.02.2015r1/c9/2015 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške č. 9/2015 Z. z.
01.03.201599/1963 Zb.Občiansky súdny poriadok
v znení 353/2014 Z. z.
01.03.2015311/2001 Z. z.Zákonník práce
v znení 14/2015 Z. z.
01.03.2015283/2002 Z. z.Zákon o cestovných náhradách
v znení 14/2015 Z. z.
01.03.2015344/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa
v znení 259/2014 Z. z.
01.03.20155/2004 Z. z.Zákon o službách zamestnanosti
v znení 14/2015 Z. z.
01.03.2015650/2004 Z. z.Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení
v znení 301/2014 Z. z.
01.03.2015159/2005 Z. z.Vyhláška, ktorou sa ustanovujú požiadavky pre skúšky odbornej spôsobilosti
v znení 16/2015 Z. z.
01.03.2015301/2005 Z. z.Trestný poriadok
v znení 353/2014 Z. z.
01.03.2015543/2005 Z. z.Spravovací a kancelársky poriadok pre súdy
v znení 366/2014 Z. z.
01.03.201525/2006 Z. z.Zákon o verejnom obstarávaní
v znení 13/2015 Z. z.
01.03.201551/2008 Z. z.Vyhláška, ktorou sa vykonáva geologický zákon
v znení 22/2015 Z. z.
01.03.2015317/2009 Z. z.Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
v znení 14/2015 Z. z.
01.03.2015301/2014 Z. z.Novela zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení a zákona o starobnom dôchodkovom sporení
01.03.2015353/2014 Z. z.Novela Občianskeho súdneho poriadku
01.03.2015366/2014 Z. z.Novela vyhlášky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre súdy
15.03.2015461/2003 Z. z.Zákon o sociálnom poistení
v znení 25/2015 Z. z.
15.03.2015595/2003 Z. z.Zákon o dani z príjmov
v znení 25/2015 Z. z.
15.03.201543/2004 Z. z.Zákon o starobnom dôchodkovom sporení
v znení 25/2015 Z. z.
15.03.2015185/2009 Z. z.Zákon o stimuloch pre výskum a vývoj
v znení 23/2015 Z. z.
15.03.201555/2014 Z. z.Výnos o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
v znení 276/2014 Z. z.