Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Nové konsolidované znenia

Nové konsolidované znenia Zbierky zákonov SR

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť odČísloNázov predpisu
16.11.2014290/2008 Z. z.Nariadenie o o zdravotných požiadavkách chovu rýb
v znení 312/2014 Z. z.
01.12.2014460/1992 Zb.Ústava Slovenskej republiky
v znení 306/2014 Z. z.
01.12.2014143/1998 Z. z.Letecký zákon
v znení 299/2014 Z. z.
01.12.201443/2004 Z. z.Zákon o starobnom dôchodkovom sporení
v znení 301/2014 Z. z.
01.12.2014650/2004 Z. z.Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení
v znení 301/2014 Z. z.
01.12.2014770/2004 Z. z.Vyhláška, ktorou sa ustanovujú znaky jednotlivých zdravotníckych zariadení
v znení 315/2014 Z. z.
01.12.2014462/2007 Z. z.Zákon o organizácii pracovného času v doprave
v znení 299/2014 Z. z.
15.12.2014305/2013 Z. z.Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
v znení 214/2014 Z. z.
15.12.2014214/2014 Z. z.Zákon o správe a používaní informačného systému Centrálny elektronický priečinok