Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
27.09.2016 253/1998 Z. z. Zákon o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR
v znení 254/2016 Z. z.
27.09.2016 490/2004 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
v znení , 256/2016 Z. z.
01.10.2016 4/2001 Z. z. Zákon o Zbore väzenskej a justičnej stráže
v znení , 255/2016 Z. z.
01.10.2016 259/2008 Z. z. Vyhláška o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu
v znení , 210/2016 Z. z.
01.10.2016 322/2008 Z. z. Vyhláška o špeciálnych školách
v znení , 232/2016 Z. z.
01.10.2016 410/2012 Z. z. Vyhláška o vykonávaní niektorých ustanovení zákona o ovzduší
v znení , 252/2016 Z. z.
01.10.2016 64/2015 Z. z. Vyhláška o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania
v znení , 231/2016 Z. z.
01.10.2016 231/2016 Z. z. Novela vyhlášky o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania
01.10.2016 232/2016 Z. z. Novela vyhlášky o špeciálnych školách
v znení , 246/2016 Z. z.
17.10.2016 70/2015 Z. z. Nariadenie vlády o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu