Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Nové konsolidované znenia

Nové konsolidované znenia Zbierky zákonov SR

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť odČísloNázov predpisu
19.09.2014592/2006 Z. z.Zákon o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku
v znení 240/2014 Z. z.
01.10.2014182/1993 Z. z.Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
v znení 205/2014 Z. z.
01.10.2014461/2003 Z. z.Zákon o sociálnom poistení
v znení 240/2014 Z. z.
01.10.2014106/2004 Z. z.Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
v znení 218/2014 Z. z., 381/2013 Z. z.
01.10.2014222/2004 Z. z.Zákon o dani z pridanej hodnoty
v znení 218/2014 Z. z.
01.10.2014592/2006 Z. z.Zákon o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku
v znení 240/2014 Z. z.
01.10.2014289/2008 Z. z.Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
v znení 218/2014 Z. z.
01.10.2014282/2009 Z. z.Vyhláška o stredných školách
v znení 156/2014 Z. z.
01.10.2014563/2009 Z. z.Daňový poriadok
v znení 218/2014 Z. z.
01.10.2014530/2011 Z. z.Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
v znení 218/2014 Z. z., 362/2013 Z. z.
01.10.2014362/2013 Z. z.Novela zákona o o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
01.10.2014381/2013 Z. z.Novela zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
01.10.2014156/2014 Z. z.Novela vyhlášky o stredných školách
01.10.2014240/2014 Z. z.Novela zákona o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku