Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Nové konsolidované znenia

Nové konsolidované znenia Zbierky zákonov SR

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť odČísloNázov predpisu
11.01.2015543/2005 Z. z.Spravovací a kancelársky poriadok pre súdy
v znení 366/2014 Z. z.
11.01.2015366/2014 Z. z.Novela vyhlášky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre súdy
15.01.2015364/2004 Z. z.Vodný zákon
v znení 409/2014 Z. z.
01.02.201598/2004 Z. z.Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja
v znení 323/2014 Z. z.
01.02.2015447/2008 Z. z.Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
v znení 375/2014 Z. z.
01.02.2015448/2008 Z. z.Zákon o sociálnych službách
01.02.2015323/2014 Z. z.Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja