Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
15.07.2016 418/2010 Z. z. Vyhláška o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona
v znení 212/2016 Z. z.
15.07.2016 416/2011 Z. z. Nariadenie o hodnotení chemického stavu podzemných vôd
v znení , 213/2016 Z. z.
21.07.2016 221/2013 Z. z. Vyhláška ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike
v znení , 220/2016 Z. z.
01.08.2016 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
v znení , 252/2012 Z. z.
01.08.2016 252/2012 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení