Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.09.2016 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
v znení 217/2016 Z. z.
01.09.2016 245/2008 Z. z. Školský zákon
v znení , 216/2016 Z. z., 188/2015 Z. z.
01.09.2016 318/2008 Z. z. Vyhláška o ukončovaní štúdia na stredných školách
v znení , 113/2015 Z. z., 209/2011 Z. z.
01.09.2016 322/2008 Z. z. Vyhláška o špeciálnych školách
v znení , 232/2016 Z. z.
01.09.2016 209/2011 Z. z. Vyhláška o ukončovaní štúdia na stredných školách
01.09.2016 414/2012 Z. z. Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami
v znení , 399/2014 Z. z.
01.09.2016 399/2014 Z. z. Novela zákona o obchodovaní s emisnými kvótami
01.09.2016 64/2015 Z. z. Vyhláška o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania
v znení , 231/2016 Z. z.
01.09.2016 113/2015 Z. z. Novela vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách
01.09.2016 188/2015 Z. z. Novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon)