Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Nové konsolidované znenia

Nové konsolidované znenia Zbierky zákonov SR

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť odČísloNázov predpisu
15.04.2014145/1995 Z. z.Zákon o správnych poplatkoch
v znení 84/2014 Z. z.
15.04.2014122/2013 Z. z.Zákon o ochrane osobných údajov
v znení 84/2014 Z. z.
01.05.201449/2002 Z. z.Zákon o ochrane pamiatkového fondu
v znení 38/2014 Z. z.
01.05.2014554/2007 Z. z.Vyhláška o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo
v znení 75/2014 Z. z.
01.05.2014206/2009 Z. z.Zákon o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty
v znení 38/2014 Z. z.
01.05.2014207/2009 Z. z.Zákon o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty
v znení 38/2014 Z. z.